"Изключително изгодна сделка" с ремъци.

Разтропан бизнесмен.

Ако някога, по някакъв повод сте публикували някъде, някаква Ваша обява, тогава е съвсем вероятно да Ви позвънят по телефона и да чуете с познат акцент за следната изключително "изгодна" сделка с ремъци, предложена Ви от много "разтропан бизнесмен":

Съществува някъде производствено предприятие 

за нещо си (например, за рафиниране на олио), което спешно се нуждае от доста дълъг, рядко срещан ремък за една от своите линии, на много прилична цена. Звънящия "бизнесмен" е успял да открие нужния ремък от друго предприятие, в което той престоява ненужен от години, на изключително изгодна цена, но няма нужните пари, за да го закупи и след това да го продаде почти на тройна цена на първото предприятие.

Затова Ви предлага да се включите в изключително изгодна сделка със свое финансиране, като Ви обещава 50% от печалбата (обикновено 5 цифрено число). Ако имате парите (някои си залагат жилищата пред банка и вземат кредит), Вие правите съответните проверки. Звъните в едното предприятие и от там Ви казват, че имат нужда от ремък. Звъните в другото предприятие и от там Ви казват, че имат излишен ремък, оказва се със същите параметри.

Давате парите срещу съответните договори 

и нотариални заверки и от този момент нататък ставате горд собственик на никуму не нужни стари ремъци, въпреки отчаяните Ви опити да си върнете поне част от вложеното. С парите Ви действително е "закупен" ремъка от второто предприятие, но в същото време първото предприятие се отказва от сделката (вече си е решило проблема или нещо подобно) и Вие "увисвате" с никуму ненужен ремък в гаража си.

Затова чуете ли нещо подобно за изключително изгодни сделки с ремъци, лагери, шини ... или каквото и да е друго подобно, просто затваряйте телефона и не си губете времето, защото току виж, че са Ви убедили да се хванете на въдицата.

-Вечен Български Календар.

Произход и значение на Българския календар.

Българският календар е вечен и природосъобразен - Признат от Юнеско и 27 пъти! по-точен от съвременния календар! Той не се влияе от хрумванията на хората, а ги води съобразно естествените ритми на природата. Затова може да го наречем здравословен и много полезен за обществото, което го ползва.


Българските колобри.

Древните български Колобри, възоснова на учудващо прицизни наблюдения върху звездното небе и цикличните природни процеси, отразявани хронологично и търпеливо хилядолетия наред, въвеждат преди повече от 7500 години, за всенародно ползване, Слънчево-лунното циклично леточислене и строга система за вътрешно-държавен живот (мироглед, управление и празници).

Постижения на българите.

Това леточислене и днес е 27 пъти по-точно от съвременното (Грегорианското)  и е толкова уникално, колкото да се наричаш БЪЛГАРИН! ЗАЩОТО благотворното му влияние дава възможност на българите да развият цяла поредица от световно-значими постижения, каквито са:
 • -) първото обяздване на коня;
 • -) първото използване на стреме;
 • -) първото рало в света (вместо мотиките);
 • -) първото бойно приложение на коня (бойният кон);
 • -) двойно съставният лък, 3 пъти по лек и 20 пъти по ефективен от тогавашните световни аналози;
 • -) сигналните свирещи стрели (нещо като днешните трасиращи куршуми за целеуказване);
 • -) първата бойна конница;
 • -) първите "рицари" в света - багатурите, войни с уникални психо-физически качества;
 • -) уникална празнична система, 100% съчетаваща се с българския календар;
 • -) уникален, природосъобразен мироглед;
 • -) блъгърянството, първооснова на известните ни днес религии по света;
 • -) откриване на стоманата и първото й използване във военната екипировка за ризници, шлемове и щитове (а много вероятно - и за мечове);
 • -) родовата организация на живот;
 • -) създаването на държави (българите са създали през хилядолетията 5 империи и 45 държави на територията на Азия и Европа);
 • -) кирилицата (глаголицата) и първоосновата на съвременните славянски езици - църковно-славянския език;

и в по - ново време:
 • -) първото бойно приложение на самолета;
 • -) българското кисело мляко;
 • -) бялото саламурено сирене;
 • -) българското розово масло;
 • -) уникалните неравноделни музикални тактове;
 • -) неподражаемите народни танци и носии;
 • -) първата песен в Космоса;
 • -) българските оперни изпълнители;
 • -) първият компютър - Джон Атанасов;

Характеристики на Вечния Български Календар.


А сега ето някои по-конкретни данни и характеристики на Вечния Български Календар:

1) Точност:

Природосъобразният български календар, въведен в употреба от българите преди повече от 7,5 хилядолетия, е по-точен от съвременния Грегориански календар 27 пъти!!!

2) Начало на годината:

Според българския календар, годината започва в единствено възможния момент - полунощ на най-късия ден в годината или в 0,00 часа на 22 декември по съвременния календар. Грегорианският календар започва с 9 дни по-късно, защото на тази дата встъпвали в длъжност римските велможи, което е равносилно да поставим началото на денонощито в 2,17 часа, понеже точно в този момент преди 100 години е кихнала прабаба ми.

3) Специален ден:

Първият ден в годината е Елем (Коледа) и не се включва в месечната номерация на дните, нито в седмичното им  разпределение (нещо като началник на годината). Той е извън календарен ден.

4) Особени дни:

Те съвпадат с 4-те основни положения на Слънцето - пролетно и есенно равноденствие / зимно и лятно слънцестоене. Те са наречени
 • Благовец (23.03),
 • Еньовден (22.06),
 • Секновение (21.09) и
 • Игнажден (21.12).
Общото им наименование е АниАлем - преди първия понеделник на следващия сезон. Тези дни са винаги в неделя, но не се включват в месечната номерация на дните (нещо като началници на сезоните).

5) Сезони:

 • Годината е разпределена на 4 сезона - Зима, Пролет, Лято и Есен. Всеки сезон започва със своя особен ден и съдържа по три месеца от по 30 дни или общо 90 дни + 1 особен ден = 91 дни общо. Първия ден на всеки сезон е винаги в понеделник (алем). Разпределени-ето на дните и седмиците в трите месеца е едно и  също  за всеки сезон т.е. не се налага в календара да изписваме всичките 12 месеца, а само първите три.

6) Високосни дни:

В един 128 годишен цикъл  се съдържат 31 високосни години, разпределени по следния начин:

нечетни високосни:3, 7, 11, 15, 19, 23, 27
четни високосни:32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60
нечетни високосни:65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93
четни високосни:98, 102, 106, 110, 114, 118, 122, 126

Високосния ден в нечетните високосни години се нарича Единак (ЕниЕниАлем) и се намира в края на годината, но ПРЕДИ! Игнажден. Високосния ден в четните високосни години се нарича Малка Коледа (ЕниЕлем) и се намира в началото на годината, ПРЕДИ Коледа. Високосните дни са извън календарни и не се включват в нито един сезон, месец или седмица.

7) Години:

Отчитат се в „пакети" по 60 г. чрез таблица от 12 реда и 10 колони. Името им се образува от имената на реда и на колоната, в които попадат. Нечетните редове и колони са „ян" (мъжки), а четните - „ин" (женски).

Дванадесетте реда съответстват на следните календарни животни:

 • 1- Сомор (плъх),
 • 2- Шегор (крава),
 • 3- Сигор (тигър)    ,
 • 4- Дванш (зайка),
 • 5 - Вер (змей),
 • 6- Дилом (змия),
 • 7- Теку (кон),
 • 8- Писин  (маймуна),
 • 9- Коч (овен),
 • 10- Тох (кокошка),
 • 11- Етх (куче),
 • 12- Докс (свиня)

Десет колони.

А десетте колони са са разделени на 5 двойки, според петте основни елемента, като във всяка двойка първата колона е ян (мъжко начало), а втората ин (женско начало).
 • 1 - алем - дърво, ян,
 • 2 - тутом - дърво, ин,
 • 3 - читем - огън, ян,
 • 4 - твирем - огън, ин,
 • 5 - бехти - земя, ян,
 • 6 - вечем - земя, ин,
 • 7 - алтем - метал, ян,
 • 8 - алтом - метал, ин,
 • 9 - елем - вода, ян,
 • 10 - ехтем - вода, ин.
Предполага се, че това е Вечния Български Календар - хармоничен, цикличен и природосъобразен. Признат от Юнеско! И днес, все още 27 пъти! по-точен от съвременния Грегориански календар!!! Остава въпроса: Как да го използвате в своето ежедневие и как може да Ви помогне? Разбира се, днес, най-добрия вариант за България е незабавно и повсеместно да възстанови старият си календар (изоставен преди 1140 години???). Но факторите, от които това зависи, и днес са на друга вълна. Затова възстановяването може да стане единствено САМО-стоятелно и поединично. Споделете и Вашите знания по въпроса по-долу в коментарите. Споделяйте тази статия във всички социални мрежи и форуми, за да знаем българското.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата 
може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Как да привлечете бързи пари за финансиране на свое бизнес начинание?

Финансиране на бизнес начинание.

Как да привлечете бързи пари, от които се нуждаете за финансиране, при започване на самостоятелно бизнес начинание? Как да намерите пари за развитие на своята идея? Ако Вие разполагате с добра идея за бизнес и сте интусиазирани да я приведете в действие, но това което не Ви достига са парите за стартиране.  Стартовият капитал е препъни камъка за повечето начинаещи предприемачи.

Свободни пари.

Може би това, което не знаете е, че около Вас има предостатъчно свободни пари, чакащи някой да ги вземе, а ключът към намирането на пари за всеки бизнес може да се обобщи с една дума: Подготовка! Но каква да бъде тя? Ако вече сте се уморили от попълването на всевъзможни бланки за кредити и от постоянните откази да ви се отпусне такъв (даже и заради лошо кредитно минало) ние ви предлагаме няколко чудесни и лесни решния.

Гаражна разпродажба.

Първото място, където можете да потърсите финансиране е Вашия дом. Ако сте като повечето хора, със сигурност сте си купували доста вещи, инструменти, уреди и други неща, които сега от години събират прах по килери, мазета и тавани. Направете списък на вещите, от които не се нуждаете и организирайте гаражна разпродажба. Направете го грамотно и резултатно. Изгответе рекламни листовки и мини афижи на копирма машина и ги ралепете из квартала.

Дялово финансиране от съдружници.

Повечето хора остават приятно изненадани от това колко бързи пари могат да изкарат по този начин в почивните дни. След това се обърнете към Ваши роднини или към най-близките си приятели, които Ви вярват и искат да Ви видят преуспяващи. Предложете им да Ви финансират срещу дял от печалбата Ви. Обърнете се също и към хора, които вярват в личните Ви качества или потърсете членство в кооперациите, които отпускат микрокредити на своите членове по нарастваща схема.

Програми за рисково финансиране.

Информация по други програми за рисково финансиране можете да потърсите и в местните клонове на Търговско-промишлената палата или Индустриалната стопанска асоциация. Няма значение дали в момента имате други дългове или кредитни проблеми. Използувайки тези проверени схеми за бързо привличане на пари, няма да се унижавате, молейки познати и роднини да ви стават гаранти.

Това са схеми е използувани отдавна без да им се дава излишна гласност. Те са неконвенциални, но изцяло законни. Така ще получите бързи пари, от които се нуждаете за финансиране на свое самостоятелно бизнес начинание, без да се налага да се изправяте лице в лице с някой запечен банков чиновник. Възползвайте се веднага!

--------

Тази тема: "Отглеждане на хлорофитум - фито-динамо за пари, достъпни доходи от къщи и за най-бедните." се премести на този адрес:

http://zemedelie1.blogspot.com/2017/09/blog-post.html

-Защо не ни достигат парите?

Да направим едно упражнение за изхарчените пари:

Направете изчерпателен списък на всички вещи около себе си, с които не сте си служили поне от една година насам. Обиколете навсякъде - шкафове, килери, мазета, тавани, тераси ... Пишете. След това се поинтерисувайте от сегашната им цена на всички тези вещи, сложете една нормална лихва от момента, в който сте си ги купили (ако изобщо помните кога е било), сумирайте всичко и .... ще разберете за какво става дума. Най-вероятно сте похарчили тонове пари за вещи, които по правило не използвате.


Трябва ли да печелим повече?

Така е! Някои хора си мислят, че решението на проблема с недостига на пари е като намират начини да печелят повече. Така до едно време успяват да намират начини - борят се за по-висока заплата, търсят си по платена работа, започват втара работа, работят допълнително от къщи... Докато един ден разберат, че повече не могат ... Денонощието има само 24 часа. Заплатата не може да е безкрайно голяма (има някакъв таван). А и умората започва да си казва думата...

Или, може би, трябва да харчим по-малко?

Въпреки всичко това, парите пак не им стигат! Къде грешат тези хора? Тези хора са на грешна позиция в живота. Те не разбират, че е невъзможно да имат всичко, което лети, пълзи или мърда и ... харчат, харчат, харчат ... за глупости - неща, които почти веднага забравят по килери, мази, тавани и чекмеджета. Те не разбират и принципа на лоста. Т.е. че като не можеш сам да заработиш нужните ти пари (поради различни ограничения - време, капацитет, умора...) има безброй начини някой друг да работи за тях, докато те си гледат живота.

И да не работим „за пари", а да накараме парите да работят за нас.

Как става този номер? Ще Ви го обясня с един конкретен пример за една бабка - пенсионерка, която използвайки един от методите на лоста, само за 8 години станала милионерка. Най-обикновена бабка, без специално образование, вдовица ... Вложила всичките си спестявания от пари в специално подбрани, доходни акции и така акциите започнали да работят вместо нея и да й носят периодични доходи. А тя си гледала живота - екскурзии, глезотии..., но в рамките на доходите си. Е, щом тя го е постигнала, пречи ли Ви нещо и Вие да го направите?

Служба за напомняне от домашен компютър.

Хората забравят.

Хората често забравят, но Вашият компютър помни, поради което би било логично да организирате служба за напомняне - не лоша идея да направете малко пари от късата памет на хората и то с надомна работа. Понякога случвало ли Ви се е да забравите за рождения си ден? Или този на Ваш роднина? Случва се. Така е и с много други хора.

Служба за напомняне.

Затова организирайте служба за напомняне с помощта на Вашия домашен компютър, сложете такса от 2 лв. или повече за услугите си, която вашите клиенти плащат, за да изпратите по пощата честитка в точния момент или да телефонирате с напомняне за важна годишнина, рожден ден или среща, няколко дни преди събитието. Може да започнете този бизнес с домашния си компютър, без никакъв начален капитал.

Компютърът помни.

Компютърът помни и Ви подсеща, а напомнянията подготвяйте и изпращайте до обяд, а след това имате на разположение останалата част от деня да правите каквото си пожелаете. Поместете малки обяви в местния вестник. Влезте във връзка с делови хора и се представете. Поръчайте да ви изготвят на компютър тесте работни визитки - и ги раздавайте наред. Можете дори да уреждате цветя, картички и подаръци като допълнителен услуга, срещу допълнително заплащане, разбира се.

Организирайте се и стартирайте.

Организирайте база данни на своя добре помнещ компютър, която автоматично ще ви подсказва, кога да изпращате напомнянията и поздравленията. Така с един компютър, един телефон и малко предприемчивост, може да си докарате не малко допълнителен или даже основен доход с много приятна надомна работа, като органицирате своя служба по напомняне за разсеяни хора, с каквито е пълно около нас.

-Надомно производство на подаръчни торбички - рязане, лепене, сгъване за доходи от къщи.

Тенденции за надомна работа

Една от основните тенденции за работа през последните години е личното предприемачество. В тази връзка може да се даде един много типичен пример, свързан с производство на подаръчни торбички (с основни операции по рязане, сгъване и лепене), за сравнение между формите на традиционна работа - с наемане по трудов договор (на заплата, с осигуровки, работно място и работно време) или с развитието на лично предприемачество, осъществяване най-вече под формата на надомна работа, като самонаето лице, работещо за себе си.


Работа по трудов договор.

Колкото и голям фен да е човек на трудовия договор, днес всеки ще признае, че е малко вероятно да си намери работа като работник по сгъване на подаръчни торбички при клаузите на такъв. Но даже и това да стане, условията са доста мизерни (знам го от разговор с хора, които са го работили) - нормата е убийствена 1000 - 2000 торбички на ден, като това едва ли може да стане в рамките на работното време - 8 часа.

Всъщност, работи се от тъмно до тъмно, с 2х10 минути за тоалетна. И за какво? За половин до 2-3 стотинки на торбичка. При горната норма, това означава около 10 - 15 лв на ден. Изключително мизерно заплащане, при доста голямо натоварване. Освен това поръчките не са ритмични, което налага да се съвместява дейността и с други отговорности, а при първия повей на някаква криза - уволнение и безработица.

Лично предприемачество.

Същата работа, обаче, е възможно да бъде изпълнявана и под формата на лично предприемачество, като самонаето лице - т.е. сами се наемате на работа и правите необходимото, за да не се налага да се уволнявате. Първото, което Ви прави впечатление в тази форма на заетост е отговорността. Но истинската разлика е в предприемчивостта. Има хора, които пожизнено няма да си сложат този кусур на главата - сами да правят всичко - клиенти, доставки, данъци и т.н.

И това е причината същите тези хора да изостават от живота. Разбира се, те не са съгласни да ги възприемат като изоставащи, и затова тръгват митовете за несправедливите работодатели - експлоататори, постоянно виждат измамници, които ги мамят, непрекъснато някой им е виновен и задължен за какво ли не и т.н. Но когато се говори за тенденции и за перспективи за работа през последните години, правилния вариант е да ги преминем и да се съобразим с тях, иначе рискът да останем за дълго без работа не е малък, а голям.

Самостоятелна работа по сгъване на пликове

Самостоятелна работа по сгъване на хартиени пликове за подаръци може да започнете веднага, стига да знаете как се прави. Ако не знаете, може да си потърсите готово ръководство и да стартирате с негова помощ. Иначе производство на хартиени пликове може да се работи почти във цяла България или поне в градовете, където има поне един търговски обект, който ползва продукта при обслужване на своите клиенти - магазини за подаръци, парфюмерия, козметики, книжарници и т.н. Възползвайте се.

Производство на хартиени торбички надомно

Но единствения смислен начин да се печелят доходи от производство на хартиени торбички е ако това се прави като самостоятелна надомна работа без работодател и без посредник. Разбира се, това поставя по-големи изисквания пред такъв производител, защото колкото и да отричаме и мразим работодателите и посредниците, те обикновено имат ключова роля в осигуряването на доходи.

Но ако човек разполага с готово, постъпково ръководство тези проблеми могат бързо да бъдат разрешени, защото в него подробно е описана всяка стъпка от технологията за производство, до контактите с клиентите и обслужване на поръчките, в т.ч. и как още в първата седмица да си осигурите поръчки - директно, без ролята на посредник. Търсете „ръководство 0205" за повече подробности и се възползвайте навреме.

Два вида доходи от подаръчни торбички.

"Работила съм подобна (на подаръчните торбички)
работа - пакети за брашно.
Заплащаха ми за 2 броя - 0,01 лв или за 1000 броя - 5 лв.
Използваха ми труда за тяхна сметка.
Крайно време е да работя за себе си!
Благодаря Ви за разработката."

Кога може да имаме полза от надомна работа с подаръчни торбички? Има два вида надомна работа с подаръчни торбички - ако работите за себе си и ако работите за някой друг. При това разликата в дохода е около 50 пъти, а като количество работа 5 - 8 пъти. Ето как е:

Ако работите за някой друг (работодател, посредник, прекупвач):

- нормата е убийствена - 2000 торбички на ден,
- плащането е мизерно - половин стотинка на торбичка,
- изплащането - ела утре, ела след седмица, още не са ми платили, чакам едни пари, ще ти се обадя...

А ако произвеждате надомно същото (подаръчни торбички), но за себе си:

- нормата е колкото си е поръчал клиента - 100 - 200 - 300 (но никога - 2000 на ден), т.е. 10 пъти по-малко работа.
- цената на едро на една средна торбичка е 25 стотинки на брой (до 50 пъти повече пари)
- даже, в някои случаи, и хартията може да е безплатна (ако човек си разчовърка малко мозъка)
При това положение, защо е необходимо да се навирате между шамарите? Работете за себе си! Защото ...

Ако работите за себе си

Работи се само по поръчка - клиента идва, харесва си вид, размер, разцветка, уточнявате количеството и цената на торбичките - и чак тогава работите - 100% гарантирано, че всичко се изкупува. При това, колко може да поръча един магазин за подаръци - 50 - 100 - 200 - 300 броя от няколко различни вида. Но това не е 2000! Следователно - работи се до 5 - 10 ПЪТИ по-малко!

Цената, ако не си направите собствен щанд и не ги продавате на дребно (по 0,40 лв за 1 брой - среден размер - сравнете това с 0,5 - 1 - 3 стотинки на брой!!!), а в началото продавате само на едро, може да договорите 0,25 лв за брой (0,15 лв отстъпка - почти 38%!!) - т.е. до 50 пъти по-добра цена, отколкото ако работите на норма за някой друг.

При това, работата е изцяло надомна. Какво Ви трябва - една маса и ... технологията. Работата е лека, лесна, чиста. Не сте на течение, влага, жега. Не сте на 2 х 5 минути за тоалетна дневно! Но трябва да знаете как да се организирате и без да губите време (Времето е пари!), до 7 - 10 дни вече да печелите.

Ако всичко Ви е ясно - започвайте и печелете веднага! Но ако имате съмнения, че ще се справите, възползвайте се от готово не скъпо Бизнес ръководство - стъпка по стъпка, - суровини, хартии, материали (даже безплатни), технологията - къде се реже, лепи, сгъва - с картинки, каталога, цените, ценовата листа, клиентите - всичко необходимо за незабавно започване, без помотаване и губене на време.

Има ли хляб в производството на подаръчни торбички?

петък, 26 юни 2009 г. - ima li hlyab v tazi nadomna rabota s podarachnite torbichki? Ako mojesh da mi obyasnish za nadomnata rabota s podarachnite torbichki, naprimer, dali ima hlyab v neya? ot cakkyq Регистриран на: 07 Мар 2009

Според мен има и то не малко. Надомната работа е начин за изход от кризата. И така могат да се изкарват доста пари. Според проучване на вестник Стандарт , вече 500000 души в България работят надомно. Как се печели от подаръчни торбички?? Накратко:

1. Проучваш пазара.
2. Уточняваш продуктовата си система.
3. Създаваш представителен каталог + подходяща Ценова листа.
4. Правиш реклама.
5. Изпращаш оферти и мостри.
6. Произвеждаш качествено.
7. Изпълняваш поръчките на клиентите.
8. Правиш отстъпки, подаръци, промоции, за да те търсят отново.
9. Разширяваш пазара - чрез дистрибутори, Интернет, с българи, живеещи в чужбина...

Ако можеш, правиш го сам. Ако не можеш, питаш консултант или си купуваш готово постъпково ръководство, на съвсем достъпна и прилична цена. Интересното в случая, е че не ти е необходимо скъпо оборудване, цехове, машини... Може да го започнеш в къщи, стига да знаеш как. Същото се отнася и за хиляди други начини да се печели надомно. Ако знаеш всичко това как се прави - правиш. Ако не знаеш - търсиш някой да те научи (и гледаш да е по-реномиран, а не пишман майстор). Ако не правиш нито едното, нито другото - догодина Евростат пак съобщава, че сме най-бедните хора в Европа.

Как се определят цените на торбичките?


Калкулация на разходите за труд и материали.

Чрез калкулация на цените и ценообразуване на Вашите услуги, осъществявани като надомна работа. Правилното определяне цената на Вашите надомни продукти и услуги е от важно значение за успеха на начинанието Ви. В България много хора, които искат да се захванат с надомна работа, разсъждават като купувачи на своя продукт и му определят твърде ниска цена. Толкова ниска, че всъщност няма смисъл изобщо да започват.

Това се нарича синдром на купувача. Купувача (поне у нас) винаги набляга на ниската цена. Даже е готов да купи нещо ненужно, стига да му се стори, че е достатъчно евтино. Но когато се опитвате да стартирате свое начинание по предлагането на определен продукт или услуга, Вие вече сте от другата страна на бариерата и трябва да разсъждавате обратно. Да гоните възможно най-високата цена.

Залагане на печалба.

Вярно е, че купувачът търси ниска цена. Но е вярно, че и ако Вие не заложите достатъчно задатък във Вашата цена, няма да имате достатъчно приход, за да поддържате дейността си и скоро ще фалирате. Хиляди фалират поради синдрома на ниските цени. Ако разберете правилно проблема с калкулацията, ще разберете защо едно и също изделие, произведено от един и същи производител, може да струва както 1 лв., така и 100 лв., без това да е измама.

Пример за калкулация.

За да онагледя какво имам предвид, ще си послужа с един пример. Да допуснем, че вие вече имате собствен бизнес за производство на подаръчни торбички. Работите само вие и сте си определили заплата 100 лв. на месец. Преките присъщи разходи за производството на една торбичка (хартия, шнур, лепило) са 0,10 лв. Колко ще бъде нейната цена (така че да не сте на загуба), ако на месец продавате по 1 торбичка? или по 100 торбички?

Вие лесно можете да направите сметката, а тя е следната: В първия случай общите ви разходи за месеца ще са: 0,10 лв. (материали) + 100 лв. (заплата) или общо 100,10 лв. Следователно, за да не сте на загуба трябва да продадете торбичката за 100,10 лв. Но ако сложим и обичайната печалба от 20%, цената ще стане 120,12 лв.

Във втория случай разходите ви за месеца ще бъдат: за материали - 100 торбички Х 0,10 лв. = 10 лв., за заплата - 100 лв. или общо разходи 110 лв. Следователно, като разпределим тези разходи за 100 торбички, получим себестойност от 1,10 лв. за 1 брой. Като прибавим 20% печалба ще получим крайна цена 1,32 лв. От тук следва основната максима в бизнеса - минимум разходи, максимум продажби и разликата да е винаги "+" т.е. печалба.

Цената на Вашия надомен продукт има две съставки.

Едната - това са пряко вложените в торбичката материали - хартия, лепило, шнурче.
Другата - са постоянните Ви разходи за заплата, осигуровки, данъци, наеми, ток и др. Сумирайте ги, за да имате общата сума на постоянните си разходи за 1 месец. Сега засечете колко торбички можете да правите без помотаване, за 1 час. Получената цифра умножете по 8 часа на ден и по 22 дни в месеца.

Накрая разделете постоянни разходи на броя на торбичките, които можете да изработите за 1 месец. Прибавете към тях директните разходи за хартия, лепило ... и ще получите производствената себестойност на продукта си. Добавете 20% печалба и ще имате и пазарната си цена. И сега може да си направите една съвсем проста диаграма на своето къщно начинание, от която да разберете, при така определената цена, колко торбички на месец минимум трябва да продавате, за да не сте на загуба.

Критична точка.

Това количество продукция се нарича „Критична точка". Ако произведете по-малко торбички за месеца - значи сте на загуба. Ако произведете повече торбички - значи имате печалба. Ако в един месец сте на загуба, имате две възможности: да предприемете мерки за увеличаване на продажбите над критичната точка или да увеличите единичната цена на продукта си.

Увеличаването на продажбите ще Ви коства допълнителни разходи за реклама, маркетинг, промоции... А увеличаването на цената ще Ви коства допълнително намаляване на купувачите. Тези проблеми се лекуват от времето, ако упорито развивате своята надомна инициатива. С времето все повече клиенти научават за Вас и разходите Ви за разгласа стават все по-малки, а продажбите стават все по-големи. А с надомната работа човек все пак има възможността сам да контролира (най-малкото да определена степен) своите доходи и тяхната стабилност.

Може ли да печелите надомно до 72 лв дневно от подаръчни торбички?

Може! С надомна работа с подаръчни торбички, може да печелите надомно до 72 лв дневно, но само работейки за себе си, а не за някой друг - посредник или работодател, и след като се потрудите сериозно за утвърждаване на дейността си сред заинтерисованите потребители, с помощта на присъщия за това производство маркетинг. Но същността не е просто и само в ръчните операции - рязане, лепене и сгъване, а в способността Ви да установите дълготрайни отношения с клиентите, за да Ви захранват периодично с работа за дълъг период от време.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

-Търсите ли собствен бизнес от къщи?

Преимуществата на собствения бизнес

Вие сигурно знаете какви са преимуществата на собствения бизнес развиван надомно - от къщи. В това няма никакво съмнение, но нека все пак да ги повторим:

 • -) Обикновено може да започнете с минимален или даже с никакъв стартов капитал, понеже ползвате като ресурс това, с което разполагате.

 • -) Работите по начин, които вие планирате, без намесата и капризите на началници. Сами определяте дали това да бъде основна или допълнителна работа за Вас, какво да е работното Ви време и кога да почивате.

 • -) Вашата възраст, пол, религия, раса, цвят нямат значение за реализацията Ви, защото всичко си зависи само от Вас.


 • -) Имате възможността да забогатеете бързо и да получавате до 3 - 8 пъти по-високи доходи, отколкото ако работите на заплата за някой друг, защото така избягвате посредника - работодател.

 • -) Възможно е да покриете специфични пазарни ниши с гарантиран пазар и печалба, защото сте в състояние да действате по-гъвкаво от големите фирми и се адаптирате по-пълно към изискванията на възложителите;

 • -) Може да подберете дейности, подходящи за малки градчета, за селски райони или за големи градове, според конкретните условия при Вас;

 • -) Пред вас не съществуват изисквания за определен предишен опит в дейността. Правите това, което чувствате че можете, а не се водите от съмнителните критерии за образование, квалификация и т.н.

 • -) Използвате за дейността собствения си дом, ресурси, с които разполагате и подкрепата на собственото си семейство, постигайки целта да правите от нищо - нещо.
Без съмнение всичко това ще ви помогне да бъдете по-отпуснати, по-здрави, с повече свободно време. Ще се занимавате повече със себе си, ще печелите повече, ще бъдете като цяло по щастливи.

Хората захванали се със собствен бизнес=

И определено всичко това е така, понеже преди известно време научихме за едно изследване, което твърди, че близо 88% от хората захванали се със собствен бизнес никога не се завръщат отново в държавните структури или големите фирми. Огледайте се в този блог - със сигурност ще намерите доста подробна информация по много идеи за собствен надомен бизнес, осъществяван самостоятелно, с работа от къщи.

Мит ли са възможностите за доход с надомна работа?

Доход от надомна работа.

Мини се не мине месец или тримесечие и по небосклона прогърмява поредния ултра корифей по отношение на възможностите за доход от надомна работа  и интернет пари. Тези дни попаднах на излеянието на demоnicеуe от края на 2010 година, озаглавено "Мит ли е надомната работа" със заканата в подзаглавието този мит да бъде развенчан от демончето (както вече споменах, с претенции за ултра компетентност по въпроса от последна и върховна инстанция, без право на обжалване или мнение).

В тази връзка ще уточня, че аз съм бизнес консултант по надомна работа от 1995 година насам, а с такава се занимавам от 1990 г., като от 1999 г. специално внимание обръщам на възможностите за интернет доходи и през целия този период от услугите ми са се възползвали около 90000 нуждаещи се от цялата страна и зад граница, факт проверен от компетентни органи. За това време не ми е известен друг експерт с подобна квалификация, освен различни хора с големи претенции, но с малък опит и възможности.

Успех при надомно начинание.

Преди да пристъпим по същество, нека да направим едно уточнение от изключителна важност за успеха на всяко едно начинание, в т.ч. и надомно. Очевидно, хората се делят на два вида - негативисти (черногледци, песимисти) и позитивисти (оптимисти). Негативистите постоянно и навсякъде обясняват защо една работа (даже ако им е възложена по трудов договор с осигуровки) не може да стане, докато позитивистите нищо не обясняват, а търсят и даже намират начини работата да стане (затова, обикновено, в интернет четете мненията на негативистите, а позитивистите не си губят времето, а работят по същество).

Лошото е, че балансът е нарушен и негативистите са около 96% от населението, а позитивистите - само около 4%. Това изцяло съответства на съотношението на успелите хора и тези, които се провалят в своите начинания. Когато човек се провали в едно начинание (каквото и да е то, в т.ч. и надомно), логично и естествено е за собствено оправдание да започне да обяснява защо не е успял, от което, естествено, няма ама никаква полза. Но ако надмогне желанието си да се оправдава и насочи енергията и времето си да опита отново, и отново, и отново, по някое време може да вземе, че даже и да успее.

Негативизма при търсенето на надомна работа.

Но кой е луд да се трепе с толкова работа отново, и отново, и отново ("то така (с работа) и баба знае"). Затова днес негативизма е придобил размери и мащаби на епидемия и представлява сериозна спирачка за развитието и прогреса, в т.ч. и за осигуряването на доходи. Ако искате да постигнете успех, да получите пари или да станете известни със свое постижение, намирате начин (чрез многократни проби) да решите проблем и да свършите възложената Ви работа. Само тогава ще получите нещо - признание, пари, удовлетворение. Ако обяснявате защо Вие не сте успели да свършите една работа или защо тя не може да бъде свършена и от други хора, първо - това е невярно, и второ - какво печелите Вие от това оправдание? Едно голямо НИЩО! Е, заслужавали си да се хабите за толкова малко?

И сега вече нека да пристъпим към един авторизирано-експертен прочит на темата: "Днес съм решила да развенчая митът Надомна работа в България", който продължава така: "и твърдя, че на 99% в България такова животно, като надомна работа нЕма." (Когато един човек не е експерт и се е провалил в едно или друго начинание и се е загубил в живота като цяло, не може да му се отрече, че прави всичко възможно на 99% да изглежда точен. Затова веднага ще опровергая горното твърдение с авторитетното изследване на вестник "Стандарт", заимствано и от редица други компетентни издания, че в България има около 500 000 (половин милион) хора изкарващи доходи с надомна работа, като това го правят постоянно, от десетилетия насам.

Но да продължим с изцепката: "Или поне реално не съществува." - (тук вече женицата чувства че се е поизхвърлила прекалено много и малко се позавръща), като продължава: "Криза е. Парите не стигат на никого. Няма жив човек ползващ интернет, който поне веднъж да не е написал в Гугъла ключовите думички "надомна работа" или "допълнителен доход". (Тук пак ще уточним, че отново според компетентни и професионални проучвания, 50% от българите никога не са докосвали компютър, пък да не говорим за интернет, а 96% от останалите стигат най-много до социалните мрежи и форумите, където нищо не се печели, освен че стават обект на мащабни маркетингови проучвания, без да разберат. Но разбира се целта не са фактите, а "защитата" на една изцяло грешна теза на провалил се човек, който си търси оправдание, за да може за чужда сметка да не изглежда чак толкова жалък в очите на заобикалящите го, без да разбира че ги подвежда и осакатява по този начин, при това безнаказано.

"Какво се получава като напишем в Гугъл за "надомна работа"? 

197 000 резултата за 0.06 секунди. Като бройка резултати-чудесно. Започваме да четем резултатите. Първи и разбира се платен резултат е платформа на стокова борса. Агитират ни да забогатеем с търговия на валута и петрол. Да забогатеем ли? Я пак? Дори и да сме с висше маркетингово образование и абсолютно наясно с валутната търговия, нейните котировки и дългосрочните предвиждания на покачванията и спадовете в цените, за да се стартира търговия е необходим солиден финансов първоначален капитал."

(Очевидно е, че на провалилия се човек абсолютно нищо не му пречи на черното да вика бяло, при това с имитация на компетентност и широта на възгледите. Веднага става ясно, че момичето е съвсем босо по въпроса с борсовата търговия, а то няма и как иначе да бъде - това не е маркетинг, а финанси и търговия, и с един замах отрича цялата световна борсова търговия, в която е факт, че ежедневно се "превъртат" трилиони от всякакви валути с невъобразими за нейното съзнание печалби (като тази на г-н Сорос от 1 милиард долара още в далечната 1987 г.). И не е вярно, че за да се включи човек в пазара са необходими огромни капитали, поради факта че съществуват интернет платформи за маржинална търговия, като някои от тях позволяват участие даже с депозит от 1 долар - идеалната надомна работа в чужбина, през интернет, даже без да знаете чужд език. Това доказва, че неграмотността е много агресивна и безочлива - внимавайте на кого се доверявате за мнение).

"Какъв е изводът? Ако разполагаме с капитал няма да си търсим надомна работа. 

Надомна работа си търсят обикновени хорица, без стартов финансов капитал и без особени умения." (Разбира се и извода е грешен и обикновените хорица са подведени по напълно безотговорен начин. Нали така? Ще потърсите ли отговорност от това момиче, че Ви заблуждава за възможностите за доход от маржинална търговия на форекс или на фондовия пазар, при положение, че това реално се прави ежесекундно и в цял свят от милиони трейдъри и то именно като надомна работа, през интернет, денонощно? Едва ли. Макар че това променя съдбата на хиляди хора към по-лошо).

"Да продължим с безплатните резултати. 

При тях може да се обобщи, че офертите за надомна работа се обособяват в няколко основни категории (тук вече започваме да звучим като научен анализ). Категория "Бошлаф", към която спадат всички оферти за забогатяване от гледане на реклами (да, но когато отворите един вестник, там също "гледате" реклами, без Ви плащат за това - по-скоро ми изглежда добра идея - ако от всякъде ще ме затрупват с реклама, поне да ми плащат за това, че я гледам, а не на посредниците), така наречените PTC сайтове, оферти за получаване на спам по пощата, за който ти се плаща нещо от порядъка на 0.0001$"

(Спамът е любима тема на некомпетентните хора в интернет, макар че в закона е съвсем ясно казано какво точно е той. Това не пречи да дамгосваме с епитета "спам" всичко което ни попадне пред очите, само и само да "доказваме" невярната си теза, че черното е бяло. Но правилото е такова, който не иска да го спамят, не си публикува e-maila публично. Ако Вие си публикувате адреса публично в интернет, това е официална покана към всички потребители - около 3 милиарда по света - да Ви напишат нещо. Ако не е така, защо ще си публикувате публично e-mail-а?)

"Оферти за обработка на електронна поща, 

което в превод означава ("превода" е грешен) същото, като горепосочените две оферти и предложения да си инсталираш на компютъра някой малък сладък и с нищо не пречещ троянец под формата на рекламен бар (въпрос на технология - "бисквитките", под най-различните им форми са официално използвана технология да събират от Вас всякаква маркетингова информация. Някои хора си нямат и на представа колко много са ясни и предвидими за съответните компетентни интернет оператори).

"От всичките изброени до тук единствено от PTC могат да се заработят няколко пробити долара и то за временно, преди сайтът да скамне. И то, ако човек е много упорит и спами нета с обяви (обявите не са спам, при положение, че се публикуват в съответните раздели на сайтовете за обяви за работа, които са създадени именно за това - но нали трябва да "докажем" тезата си и така всичко се представя очевидно изопачено), за да си набере реферали. (Малко хора разбират разликата между "работа" и "бизнес". Първото е когато сам го вършиш, а второто, когато убедиш някой друг да го върши вместо тебе.)

"Следващата категория - Плати си за да ти платят. 

В тази категория спадат всички матрици - истинската дума за тях е чисто и просто пирамиди ("пирамидална" е структурата на всяка една уважаваща себе си бизнес, военна или обществена организация в т.ч. и на правителството, но тази дума е сред любимия речитатив на неудачниците. Понятието се бърка с "верижни писма" или "верижни финансови схеми", което е съвсем друго и определено е финансова измама.), които те убеждават как, ако си платиш 20$ за членство и само трима реферали - хора регистрирали се под тебе - ще получаваш по 3000$ месечно (определено не убеждават в това, но на алчния човек не му се чете и така нещата му изглеждат доста по различно - като снизходително да се подписваш на "получил сумата", а в това време някой друг да върши работата).

"Тук спадат и платените сайтове за социологически проучвания на пазара - surveyes 

(опа, под ножа паднаха и всички социологически агенции, правещи социологически проучвания у нас и по целия цивилизован свят), които пък те убеждават как, ако си премиум член (това изобщо не е задължително) на тяхната общност ще получаваш проучвания по пощата, които ще ти носят доход от 150$ на ден (обикновено в такива случаи се използва думичката "до", а не "от", но кой да ги забележи тези особености на езика, пък и в офертите на тези сайтове далеч преди да се заговори за скъпите интервюта за по 150 долара, се говори за 5, 10, 15 и т.н. долари, които са обичайните и често срещани анкети). Вятър и мъгла (и с анкетите си има технология и правила, но трябва да се чете и да се изпълнява според изискванията е трудно - много по-лесно е да клеветиш в свободен стил, безотговорно и на воля - да, но вече няма да е така, поне в областта на надомната работа).

"За България платени проучвания от САЩ и западните страни никога няма по простата причина, че никой не го интересува мнението на потребителите поданици на сбутаната ни държава (националния нихилизъм не пречи буквално на стотици световни компании да инвестират и да печелят у нас - няма да им изреждам тук имената, те са очевидни за всеки, за да не им правя излишна и ненужна реклама, ала всички те са достатъчно отговорни към въпроса с печалбите си, поради което редовно правят различни социологични проучвания във всяка "сбутана" държавица по света, в която са решили да инвестират и да правят бизнес, в т.ч. и у нас).

"Тук още можем да изброим и повечето от MLM компаниите, 

които те задължават да си купиш стартов пакет, мостри, или хранителни добавки, за да си пълноправен член на компанията (никой, никого, с нищо не "задължава" - дали ще ползваш едни услуги, дали ще платиш за нещо, си е индивидуално и информирано решение на всеки пазарен субект. Друг е въпроса, че това ще го разберем след 100 - 200 години пазарна икономика, но такава ни е историята. Малко хора в България разбират понятието "франчайзинг", а без каталог и ръководство за технологията на дейността е невъзможно да се заработят доходи. Но повечето пишман "работници" се имат за универсални войници и дялани камъни и разните там ръководства ги използват за други нужди. Поради това винаги я докарват до под крушата без реализирана нито една продажба и без никакъв доход. Те не могат да разберат и да приемат по никакъв начин, че имат нужда от предварително обучение и от наставления. Това е все едно един човек с основно образование да се яви кандидат за счетоводител).

"Следващата категория е Доход на теория - 

 Тук ще поставя офертите, при които има теоретична възможност за доходи. Тук в България такива оферти има за дистрибутор на парфюми, на алое вера, пробиотици, диетични храни или козметика. Продуктите са истински -да, но лошото при тях е, че всеки ги предлагат и никой не ги купува (тезата "хората нямат пари" - тя е сред любимите за всеки некадърник. Фактите са други - хората имат пари, но ги харчат за неща, които са им нужни - комуникация, интернет, бензин, храна, козметика … но обичат да пазаруват от достоверни и компетентни източници. А за да си купят от Вас козметика, преди това трябва да ги спечелите като сериозен, компетентен и достоверен доставчик).

"Естествено тук в пълна сила е пак MLM пирамидата 

(както казахме вече, понятието "пирамида" е сред любимия арсенал на некомпетентния неудачник - млм не е пирамида и вид мрежови маркетинг - "от уста на уста", но нали трябва да оправдаем по някакъв начин провала си, нищо че чрез млм милиони хора по света заработват доходи, някои от които за милиони в различни валути). И най-голямо впечатление прави, че всички дистрибутори не си предлагат продуктите сами, ами си търсят поддистрибутори с надеждата някой друг будала да успее да ги продаде вместо тях (така правят и всички работодатели - наемат хора да работят вместо тях). Не си струват усилията. (при 96% неуспели хора, които постоянно си обясняват защо работа не може да бъде свършена, вместо да се запретнат и да я свършат, извода звучи логично и само обяснява защо този вид хора никога не стигат до реални доходи - защото правят все това - обясняват защо работата не може да бъде свършена).

"Другата категория е Измамници 

(много хора по този начин се изживяват като "Върховния съд" на Република България, като забравят основното правило "невинен до доказване на противното". Така самите те извършват престъпления като клевета, изнудване, рекет, заплаха, тормоз…, но даже не го осъзнават, докато не си намерят майстора да ги осъди и да им вземе всичко - апартамент, кола, спестявания за компенсация - вече доста нахалници, в т.ч. и някои журналисти пострадаха по този начин заради клеветите си. Но и тогава не разбират, че всъщност престъпниците и измамниците са те самите. За да не попадате в тази ситуация, ако някой Ви измами, веднага подавайте официален сигнал на компетентните органи. Вие не сте компетентен орган и не можете да лепвате присъди на когото и да било. В САЩ, даже когато някой пред очите на полицаите извършва престъпление, те го арестуват, но го наричат "заподозрян").

"Тук класацията оглавява някой си г-н хххххххх и заблудената му глутница от така наречени "маркетингови мениджъри". По всички сайтове за обяви предлагат надомна работа с лепене, бизнес от личният ви GSM, отглеждане на палми или алое, изработка на хартиени торбички или рекламни сувенири и то този род безсмислици. (всичко изброено по-горе са съвсем реални пазарни продукти, носещи съвсем реален доход на около 500000 надомници, според изследването на в-к Стандарт и не знам какъв човек трябва да си, за да кажеш, че подаръчната торбичка или задължителния по закон стикер на български език са "безсмислици" - всъщност, знам - некадърник).

"Имат си надлежно написан каталог с цени (съвсем правилно, така е според Търговския закон) обикновено в уърд формат (има си хас да е ръкописен). Офертите струват от 20 до 200 лв (чудесно, има и оферти, четеш - ако ти харесва - купуваш, ако ли не - чао!). Лошото е, че хората се доверяват и си плащат (горките хора, пак са "принудени" и "задължени" да плащат против волята си, нещо, което според авторката е очевидна "безсмислица" (това не Ви ли обижда вече, да Ви изкарват толкова неграмотни, при това анонимно, без правото Ви да възразите??). И за парите си получават котка в чувал. Четох как един наивник дал сума ти пари за три коренчета алое, което след една седмица изсъхнало (както алоето, така и жен шена, а също и амаранта и всяко друго растение си има технология на отглеждане, а има една държава - Холандия, която само от бизнеса с лалета и други цветя печели милиарди евро годишно и техните цветя обикновено не изсъхват, макар че ги дистрибутират из целия свят, в т.ч. и в България. Друг е въпроса, че ако ми трябва алое, отивам при приятели и те ми кършнат клонче за присаждане) Убедена съм, че далеч не е само той. Докато има наивници, такива хора ще просперират. (Бизнес консултантите са на голяма почит и скъпо платени по целия свят, но само в България такива не ни минават - вижте отношението към г-н Дянков, нашият финансов министър, експерт от световна класа).

"А сега, тук е категорията на истинската надомна работа 

(най-после я намерихме - вероятно тази, която е под 1%). Да все пак има такава, но тя е само за хора с умения (вероятно се има предвид, че изброените по-горе торбички, стикери, алое и т.н. са за хора без умения - а дали именно липсата на умения и нежеланието да се четат и изпълняват инструкции не е причината за провал с доходите поради некомпетентност? А-а-а, сакън! - Мамят ни!). И не за България (отново глупости - влезте в интернет и навсякъде, където срещнете български сайт, той е правен от български специалисти, живеещи у нас. Става дума за хиляди такива IT специалисти, които не само че правят всичките милиони сайтове на български език, но даже работят и за чужди фирми. С някои от тях се срещна новия ни президент - г-н Плевнелиев и така стана ясно, че те имат по 20 - 30 милиона!!! клиенти и със сигурност печелят много. Но така е когато човек не си губи времето за простотии и негативизъм, а намират начини и средства за да се справя!).

"Това е работа за

 • програмисти,
 • дизайнери,
 • уебмастъри,
 • писатели и
 • преводачи.
(именно, точно такива специалисти в България има много и те заработват доста пари, в много от случаите - надомно, а съвсем често си вземат и надомна работа по специалността). Длъжността се нарича "фрийлансър". Фрийлансърът е човек, който продава уменията си. Но не ги продава в България (напротив, преди всички ги продава в България, а освен това - и по света). Сайтът с най-много оферти за фийлансъри е http://www…../ (има доста такива, но даже и без сайт става, стига човек да търси начини, а не оправдания). В него има поръчители (работодатели) и изпълнители (фрийлансъри) за определен вид работа.

"Примерно изработка на джава скрипт (ужас терминология). 

Изпълнителите наддават (бидват) за да получат поръчката. Регистрации се приемат свободно и от всички държави, никой никого не е спрял, но друг е въпросът - възможно ли е човек да се добере до поръчка (за некадърника е абсолютно невъзможно - например, аз имам нужда за моите сайтове от фрилансер за писане на теми - как мислите, ще дам ли поръчката си в ръцете на това момиче??? И тя не знае ли, че такива работодатели проучват изпълнителите си и като видят кой какви ги пише из форумите, отдалеч ги заобикалят? Най-простото нещо в интернет е да се провери кой, какви ги е писал - по-горе стана дума за технологиите. Истината е, че могат да проследят активността Ви във всеки един момент, с точност до един квадратен метър - от къде, какво и как, колкото и да си мислите, че сте анонимни. Всъщност, в интернет няма анонимност - следят Ви от милиони места, още щом тръгнете към компютъра си. Въпросът е има ли от какво да се притеснявате?)

"Има и български еквивалент на този сайт 

 (разбира се, че има и то много, но не са за всеки), но там оферти почти няма (не че няма, а не са за всеки, а само за проверени и доказани професионалисти, които с половин дума разбират и знаят какво правят, а не обясняват с часове по форумите и социалките защо работата не може да се свърши и кой им е крив за това). А в чуждите конкуренцията е убийствена (така е, ние още не сме видели какво е това конкуренция, а плачем, че няма работа, а представете си какво ще е след още известно време). Всеки фрийлансър си има рейтинг (дойдохме си на думата - а сега си представете какъв е рейтинга на авторката на това величествено изследване за надомна работа и кой работодател или заявител ще се възползва от нейните услуги!)  според количеството и качеството на изпълнени поръчки. Сетете се сами, ако сте начинаещ дали ще ви изберат за извършител на поръчката (ако сте начинаещ и без опит - 100% сте без работа, а ако единствените Ви "мостри" за компетентност са само клевети и "анализи" по форуми и блогове - съвсем никой, за вечни времена).

"И така в обобщение: Надомната работа в България поне засега е само мит 

(освен онези 500 000 случая, които според вестник Стандарт от десетилетия заработват малко или много реални доходи, всички семейни фирми, които на 100% са регистрирани на домашен адрес,, всички счетоводители, фрилансери, проектанки, архитекти, финансисти, брокери, инженери, учители и т.н. и т.н., които си носят работа и за в къщи или направо са се организирали като надомна работа, но за всичко това човек все пак трябва да има очи и желание да се справя, а не да се оправдава и клевети).

Тайната на успеха е да не се отказваме!

Методите за провал.


Провал чрез отказване.

Отказах се! Милиони хора по планетата си казват това всеки ден поради най-различни причини и се чудят коя е тайната на успеха. Някои се отказват още преди да са започнали, а други даже нямат никакво намерение да започнат (предварително са се отказали). Практиката показва, че болшинството хора не са способни на каквито и да са усилия. Ако започнато от тях не стане от първия път, те се отказват и повече не опитват. Нещо повече, започват да проповядват наоколо и агитират поне още 10 души също да не опитват.

Тото печалба.

Подмамени от атмосферата на TV - игрите, където рекламата тръби с пълна сила колко лесно е да се спечели, хората правят несъзнателно аналогия с действителността и ако не „спечелят" още от началото, се отказват почти веднага. Разбира се, вероятността да се „спечели" в тотото е 1/13000000, от този порядък е и вероятността във всяка друга „игра", но това е толкова „малка" подробност, че никой не си прави труда да я коментира. А хората си мислят, че в реалния живот всичко е като при тотото - пускаш фишчето и на следващия ден прибираш Джак-пота (който е най-малко 6 млн лв - за по - малко, даже не си правят труда да участват).

Методите за постигане на успех.


Проби и грешки.

Това е подход, обречен на провал. Без труд, без усилия, без проби и грешки, нищо хубаво не Ви очаква. В този смисъл лесни неща в живота няма. Истината е, че когато се проваляте, вие всъщност сте положили твърде малко усилия - 1000, 100000 или даже 1000000 пъти по-малко отколкото са необходими, за да успеете. Успехът представляват концентрирани в една точка усилия за продължителен период от време. За да концентрирате в една точка усилия, необходимо е да се откажете от много неща в живота. Ако не го направите, рано или късно се отказвате (обикновено - съвсем рано) от всичко.

Жертва за успех.

Тези, които постигат най-голям успех, са се отказали от най-много други неща. Заслушайте се в интервютата със спортисти, пък и с всеки друг преуспял човек. Всеки от тях е трябвало да „жертва" много други свои интереси, за да постигне резултати в избраното от него едно направление. Това е тайната и Вие да успеете. Един известен изобретател от преди 100 години и трябвало да направи над 5000 опита в продължение на няколко години, за да открие и патентова електрическата крушка. Ако се беше отказал на 4999 опит, сега нямаше да си светим с електричество.

Важно ли е да успеете?

Замислете се върху това. Вие не можете да притежавате целия свят. Един живот може да Ви стигне, концентрирайки усилия в едно направление, да успеете само в едно дело, при това с много „лишения". Не е възможно да имате всичко, да не се лишавате от нищо и да успеете. Затова въпросът е „Важно ли е за Вас да успеете?" И ако отговора е категорично „Да!" тогава се запрятайте, защото наистина Ви чака много работа. Но ако постоянно се питате за какво Ви е това, с което се занимавате, кой ще има полза от него и т.н. - по-добре не се тормозете —

Резултатът е предизвестен - Отказах се и провал. Има едно място, което е пълно с хора, които са се отказали. Не Ви го пожелавам. Напротив, именно затова споделям с Вас своя опит в работата ми с десетки хиляди кандидати за работа, за да Ви предпазя от напразни илюзии и разочарования. Тайната на успеха е, че се иска отдаденост! Това е решението! Успех!

Нужно ли Ви е спестяване на пари?

Богатите спестяват.

Спестяването е втората стъпка от Програмата за ранно забогатяване. Спестяване е нужно при всички случаи и е много наложително и положително действие за решаване на парични проблеми... Спестявайте. „Капка по капка - вир става, а после море и океан". Така са започнати много богатства. Но много хора срещат проблеми с мотивацията и техниката да го правят постоянно - ту спестяват, ту харчат. 1 лев няма да Ви направи нито бедни, нито богати.

Бедните харчат.

И точно тук е водоразделната линия между бедните и богатите: Бедните винаги ще намерят повод да го похарчат. А богатите винаги ще намерят начин да го спестят и вложат доходно. И ако всеки ден спестявате по 1 лев, вместо да го харчите за кафе (от което нямате нужда ако водите по-активен и здравословен живот), ситуацията коренно се променя.

Технология на спестяването.

След 1 година вече ще имате 365 лв (и ще сте направили 365 здравословни разходки в парка, от което най-вероятно сте спестили и пари от лекарства), а след 10 години - доста повече от 3650 лв.  Защо? Заради осмото чудо на света - сложната лихва. А ако спестявате по 2 лв? И само от кафе ли може да спестявате? Огледайте се внимателно и ще откриете десетки, стотици и даже хиляди пътища, по които парите Ви изтичат в небъдното. Затворете кранчетата, но не ги харчете за други „нужди", а спестявайте - първата крачка към осъзнато и разумно забогатяване.

Начини за спестяване.

Ще Ви го кажа така: Всеки 134 лв още сега, на момента, Ви осигуряват по 1 лв пожизнен месечен доход (рента, пенсия). Само това запомнете и си го припомняйте всеки път, когато Ви се прииска да си купите нещо ново. За домашно се опитайте да изредите на лист хартия поне 10 причини за да спестявате и още поне 10 начина да го правите веднага - от днес нататък.

Домашен разсадник за отглеждане на разсад в къщи и / или на двора - какви доходи да очаквате?

Доходи от мини-оранжерия или парник в двора.

Казано с други думи - как да си създадем собствена система за ефективно продаване на и без това скъпите семена за зеленчуци, плодове, цветя, билки, подправки — 5, 10 и даже 100 пъти по скъпо? Това става чрез подготовката и създаването на условия за отглеждане на разсад в домашен разсадник — в къщи или на двора. Една чудесна възможност за надомен бизнес с добра ефективност и възвръщаемост, поради най-ефективното използване на наличните ограничени площи и специфичните условия на дома и чрез превръщането на част от двора в парник или мини оранжерия.


Какво е разсад?

Разсадът представлява млади растения, отглеждани за последващо посаждане на постоянно място. Този метод позволява да се получи по-ранна и по-плодоносна реколта, благодарение изпреварването в развитието на растенията с 20 до 60 дни. Така може да се реализира икономия на семена и да се отгледат растения, които не биха израсли при посяване на открито. По този метод могат да се отглеждат домати, чушки, патладжан, краставички, тиквички, тикви, лук, маруля, пъпеши, билки, подправки, цветя и др.

Видове разсади.

Има няколко вида разсад, според срока на отглеждане:
 • -) ранен - кочанно и цветно зеле, ранни домати, чушки, патладжан, маруля, лук;
 • -) средноранен - по-късни сортове зеле, домати, краставички, тиквички;
 • -) късен - късни сортове зеле, тикви, пъпеши;
Ранният разсад може да се отглежда в домашни условия или в парници, където се отопляват и почвата и въздуха; Средно ранният разсад се отглежда в условия, където се отоплява въздуха; Късният разсад може да се отглежда в парници без специално отопление.

Дейности в разсадник (надомен или на двора).


Отглеждане на разсад.

Разсадът може да се отглежда саксийно (в домашни условия) или безсаксийно, направо в почвата на двора или в парник в специално подготвени лехи. За саксии могат да се използват различни керамични, дървени и пластмасови съдове, сандъчета, кутии, кофички (от кисело мляко, сокове) бутилки от минерална вода .

Подготовка на почвата.

Почвата, в която се отглежда разсада трябва да бъде рохка, въздухо- и влагопроницаема, да не е заразена с болести, да не съдържа вредители и плевели и да е богата на хранителни вещества. Обеззаразяването на почвата можете да проведете като я поставите в метален съд и я нагреете силно на огън за няколко часа.

Като компоненти за съставяне на почвени смески могат да се използват градинска пръст, загнили листа, торф, дървени стърготини, нарязана на дребно слама, едрозърнест пясък, изпръхнал крави и конски тор, пепел от дърва. Всички тези съставки се смесват в различни пропорции с добавка на минерални торове и микроелементи. Ето някои примерни съотношения за такива почви:
 • -) градинска пръст - 50%, торф - 50%;
 • -) градинска пръст - 20%, торф - 75%, крави тор-5%;
 • -) градинска пръст - 50%, конски тор- 45%, крави тор - 5%.

Подхранване с минерални торове.

Количеството на минералните торове зависи от вида на разсада и е посочено в гр / 10 л (1 кофа) в долната таблица
Минералните торове (без суперфосфата) се внасят в почвата в разтворен вид, като се разпределят равномерно и добре се разбъркват с пръстта. При липса на определени видове минерални торове, може да се използват комплексни такива, съдържащи азот, фосфор и калий, в количество 50 - 60 гр / 1 кофа пръст. С толкова пръст могат да се подготвят от 10 до 50 саксии, в зависимост от техния размер. В краен случай, ако не разполагате или не можете да си позволите никакви торове, използвайте пепел от дърва или естествен оборски тор.

Пикировка.

Пикировката позволява да се избегне разреждането на растенията, като по този начин се намалява разхода на семена и по-ефективно се използва площта на засяване и разсадния инвентар. Техниката на пикировката се състои в следното: с колче за пикировка, с молив или с пръст в почвата на саксията се прави дупка, в която се спуска корена на пикираното растение.

Трябва да се внимава коренът да не се огъне. По дългите корени се прищипват на 1/3 от дължината им. След това, с колчето или с пръсти, дупката се запълва, като почвата се притиска плътно към коренчето, като внимавате да не счупите или повредите стеблото. Качеството на пикировката се проверява с леко подърпване на растението. При лоша пикировка растенията лесно се издърпват. При правилна - растението се държи здраво, даже може да бъде откъснато.

С пикировка на младите растения се отглежда разсад за обикновено и цветно зеле и ранни домати. Без пикировка (а понякога и с пикировка) може да се отглежда несаксиен разсад за среднокъсни и късни сортове зеле, чушки, патладжан и домати. Посяването на семената за разсад на тези култури става в края на март - началото на април.

Срокове за засаждане.

Посяването на разсада за ранно зеле, ранни домати, чушки и патладжан за парниково отглеждане се препоръчва да става в края на февруари - началото на март. Непосредствено в саксии се сеят семената на краставичките, тиквичките, тиквите, пъпешите и дините (всички те зле понасят пресаждането). Семената на тези култури за парниково отглеждане се посяват в началото или средата на април, а за открито отглеждане - към края на април.
Означения към таблицата:
С - саксийно отглеждане; П - с пикировка; Гр. - градинско засяване

Качество на разсада и режими за отглеждане.


Качеството на отглеждания разсад зависи от такива фактори на средата като топлина, влага, светлина и хранене на растенията.

Топлинен режим.

Топлинния режим се определя от изискванията на конкретното растение към топлината. При отглеждане на студоустойчиви сортове (зеле) е достатъчно да се поддържа дневна температура при слънчево време 14-18оС, при мрачно време - 12-16оС, а нощна - 6-10оС. За култури с умерени изисквания към топлината (лук за глави, маруля, праз, целина) оптималната температура в слънчев ден е 16-18оС, в облачен - 14-16оС, а през нощта 12-14оС.

Към топлолюбивите култури се отнасят доматите, чушките, патладжана, краставиците, тиквичките, пъпешите, дините. Температурите при тях са съответно: 20-24оС; 16-18оС и 10-12оС. Приведените данни за топлинния режим са приблизителни и не са постоянни. В процеса на израстване и развитие на разсада изискванията се менят.

При посяването на разсад, за да се постигне бързо и едновременно поникване, температурата се поддържа до 20-25оС за студоустойчивите и средно устойчивите култури, и до 25-30оС за топлолюбивите култури (чушки, патладжан, тикви, вини, пъпеши); След поникването, температурата се понижава, за 1-вата група - до 6-10оС, за 2-рата група - до 8-10оС и за последната група - до 15-17оС, като се поддържа така 4-7 денонощия.

Добре е също да се понижи температурата 10-15 денонощия преди пресаждането, за да се закалят растенията. За 1-ва група - до 6-8оС, за 2-ра група - до 12-14оС, за 3-та група - до 15-18оС. Няколко дни преди разсаждането, температурата се понижава до тази, която е навън, като парника се открива напълно за през деня, а когато няма опасност от замръзване и за през ноща.

Воден режим.

В периода от масовото поникване (или пикировката) до закаляването преди пресаждането на разсада е необходима умерена влажност на почвата и въздуха. Прекалено обилното поливане води до изнежване, а недостатъчното - до завяхване на растенията и снижаване на ранната, а понякога и на цялата реколта. Няколко дни преди разсаждането, почвата трябва да се подсуши. Това спомага за увеличаване сухоустойчивостта на растенията.

Оптималната относително влажност на въздуха за зелето, доматите, чушките, патладжана е 60-70%; за цветното зеле, лука, марулите, краставиците - 70-80%. Влажността може да се понижава чрез проветряване (вентилация) и да се увеличава чрез дъждуване или разпръскване на вода във въздуха чрез пулверизатори (за целта могат да послужат празни опаковки от различни почистващи препарати, които изобилстват по магазините). Влажността на почвата се регулира чрез поливане.

Светлинен режим.

В периода на израстване на разсада на открито и в парници интензивността на слънчевата светлина позволява да се осигури високото му качество. Но ако растенията се отглеждат много нагъсто, ако покривните плоскости или прозорците в къщи или на балконите са замърсени, растенията чувстват недостиг на светлина, особено при по-горещо време. Затова е необходимо да се спазва гъстотата на засяване, стъклата да се почистват, а температурата да се понижава чрез проветряване.

Продължителността на светлия период от деня също влияе върху качеството на разсада. Като се съкращава светлата част от деня до 10-12 ч. в продължение на 10-15 денонощия може да се ускори развитието и да се получи по-голяма реколта от някои видове домати, тикви, татул, тютюн и др. Намаляването на светлия период се прави като се затъмняват растенията чрез покриване в сутрешните и вечерните часове през втория период на израстване на разсада, когато се формират генеративните му органи (зачатъците на цветовете).

Хранителен режим.

Изискванията на растенията към условията за подхранване в разсадния период са много по-големи отколкото в последствие. Затова освен първоначалното наторяване на пръстта за разсад при необходимост, се извършват 1-2 подхранвания отначало с азотни, е след това с фосфорно-калиеви торове в концентрация за 10 л вода от 5-10 гр. амониева селитра, 15-30 гр калиев хлорид, 40-80 гр суперфосфат. С този разсад се полива площ от 2-3 кв. м.

Вредители и болести.

За да се избегнат или намалят пораженията от вредители и болести е необходимо да се предприемат мерки за предварително обеззаразяване на почвата, съоръженията и използвания инвентар. При поява на болести и вредители по разсада се използват същите методи и средства както и при възрастните растения.

Закален разсад.

Правилно отглеждания и закален разсад трябва да има добре развита коренова система, добро облистване, интензивно зелено оцветяване, изравнен по височина и тегло. Разсада за кочанестото зеле трябва да има 6-7 листа, височина 21-25 см, дебелина на стеблото в основата 5-6 мм.
 • При цветното зеле: 5-6 листа, 4-5 мм стебло;
 • При ранните сортове домати: 8-9 листа, 6-7 мм стебло, 2 цветови разцветки;
 • При чушките: 8-9 листа, 3-4 мм стебло;
 • При патладжана: 6-7 листа, 4-5 мм стебло;
 • При краставиците: 2-4 листа, височина 6-10 см.

Подбор за засаждане.

За засаждане се подбират най-добрите растения. Тези, които са слаби, изтеглени, поразени от болести се бракуват. При подбора, много е важно да се съхрани и предпази от изсъхване кореновата система на разсада. За възстановяване на загубените при засаждането корени са необходими около 10-12 дни. Затова, ден преди засаждането, растенията се поливат обилно, което се повтаря и 2 часа преди изваждането.

Засаждането на студоустойчивия разсад се прави при температура на почвата на 10 см дълбочина от минимум 8оС , а на топлолюбивите - поне 15-16оС. При облачно време може да се засажда през целия ден, а при топло слънчево време - в сутрешните и късните следобедни часове, като максимално се съкращава времето от изваждането до засаждането. При необходимост засадените растения се засенчват с хартия или по друг начин.

Отглеждането на разсад в домашни или дворни условия, чрез добро познаване на процесите, както теоретично, така и в практически план, и доброто съоръжаване с необходимия инструментариум, парникови и оранжерийни съоръжения, плюс добрия пазарен нюх и маркетинг, са добри предпоставки за доходно надомно начинание в областта на био земеделието, с ефективно използване на даденостите и наличностите, с които разполагаме или можем да създадем в къщи.

Има ли надомна работа с развъждане и отглеждане на зайци?

Развъждане и отглеждане на зайци.

Веднъж едно младо момиче ме попита „Кой ще ми изкупува готовата продукция от корени на жен шен?“, като смяташе да отглежда надомно около 30 саксии, при положение, че това е количество, което щеше да покрива най-много само лични нужди. Нещо подобно е ако решите за надомна работа да развъждате и отглеждате зайци, дали в къщи, а даже и на двора в клетки, количествата не са такива, че да се притесняваме за пазарната реализация на стотици или хиляди..

Има три варианта за отглеждане на зайци - 

Първи вариант - 

надомно (в смисъл - в къщи, в апартамента си), при което в кашони ще може да отглеждате 2 - 3, най-много 4 - 5 заека. Това е горе долу да си осигурите известно количество за лична консумация, но едва ли може да очаквате кой знае какъв доход от продажбата им - най-много 10 - 12 лв / кг.

Вторият вариант 

да отглеждате зайци на двора, в клетки, като във всяка клетка има по 5 - 6 заека. В този случай може да очаквате известни приходи от продажбата на живи зайци на пазара или като се опитате да ги продадете наедро - с обяви в подходящи вестници или сайтове в интернет. 20 - 30 заека по 12 - 18 лв (в зависимост от едрината на породата) може да ви докара до към 200 - 500 лв допълнителен доход.

Третият вариант 

е да си направите ферма за отглеждане на няколкостотин или даже хиляди зайци. Това вече е доста по професионална работа, изисква повече ресурси за помещения и оборудване, а освен това - и познания по зайцевъдство. В този случай е задължително предварително да се договорите за изкупуване на продукцията от лицензирана зайцекланица.

Правилният вариант да успеете в отглеждането на зайци, 

е като започнете постепенно, като започнете с надомна работа по отглеждане на няколко заека, минете през клетки на двора и в това време си планирате организацията за цяла ферма. Така ще наберете необходимият практически опит, без който делото е невъзможно.
 
При такъв постепенен подход, разрешавайки проблемите един по един, след около година вече ще имате в племето 2 - 3 добри самеца и може да наблегнете на развъждането в зайчарника, като така си осигурите по-голяма печалба. Така, при отглеждане на младото поколение, ще трябва да разделяте зайците за месо и сред тях да подбирате най-добрите самци за поддържане на поколението. Затова отговора е „Да, има надомна работа с развъждане и отглеждане на зайци, но няма да е нито просто, нито лесно и е най-добре да се прави на село. Доходът ще идва от продажбата на кожи и за месо.

Дистанционна работа от къщи - заслужава ли си да търсите?

Работа от дистанция.


Понятие.

Самото понятие „дистанционна работа" предполага, че това е форма на заетост, при която възложителя на дейността и изпълнителя се намират на разстояние един от друг и не се срещат лице в лице. В този случай, предаването и получаването на техническото задание или възложението на работата, резултатите от положения труд и самото възнаграждение се извършват дистанционно, чрез ползване на редица съвременни комуникационни средства - телефон, факс, пощенски пратки, електронна поща и интернет.

Поява на концепцията.

Концепцията за работа от дистанция е разработена в Америка още през 1972 г. от Джек Нилес, който повдигнал идеята, че не е задължително служителите и работниците на една фирма да са на работни места в офис или цех. Съвременните средства за комуникация позволяват на известна част от тях да се възлагат и контролират задачи за изпълнение от дистанция. Разбира се, тази теория е трябвало да бъде проверена първоначално с експеримент, който бил финансиран от Американския национален научен фонд.

Решение за транспортни проблеми.

Резултатите от експеримента предизвикали интерес, като експертите видели в него решение на някои транспортни проблеми - задръствания, изгорели газове, време за пътувания, изнервен трафик, а също и възможности по този начин за се намалят служебните площи за офиси и съответно - тяхната издръжка - наеми, поддържане, и т.н. Така експеримента се превърнал в нов вид организация на труда, позволяваща да се решат редица от горните проблеми, а в същото време да се осигури работа за хора, живеещи в отдалечени селища на страната. Така възниква термина «flexiplace» — „гъвкаво работно място" и се появява статията „Работа от къщи икономисва бензин" във вестник „Washington Post".

Интернет работа от разстояние.


Онлайн комуникации от дистанция.

Днес, с появата и развитието на интернет, възможностите за комуникация от растояние значително се увеличават, а с това и обмена на информация под най-различните й форми - текст, картинки, звук, музика, видео - все резултати на интелектуалния труд, който значително се улеснява по този начин. Затова днес, за дистанционна работа, най-често и активно се използват т.н. фрийлансери - хора на свободна професия, специалисти в различни области, като задачите за изпълнение им се възлагат през интернет, при това не само в национален мащаб, а в международен план, по цялата планета. Така те изпълняват проекти и получават заплащане с помощта на електронни разплащателни системи в онлайн режим на работа.

Сайтове за доходи от интернет.

В тази връзка, широко разпространение и популярност добиват сайтове за продажба на линкове, публикуване на обяви и реклами, извършване на комуникация с дистрибутори и потребители. Създават се наситени с информация сайтове и добра посещаемост и възможности за целева реклама в тях. Популярност придобиват различни форми на форуми, блогове, социални мрежи, които предоставят практическа информация за различни ниши в областта на интернет бизнесите, с цел да се помогне на ползвателите и желаещите да се възползват от тази най-нова възможност за дистанционна работа и доходи от къщи. Такива сайтове се класифицират според своята тематика, стил и конкретните процеси на заработка на доход.

Тематични сайтове.

Тематичните сайтове мога да предоставят подробна и интересна информация практически за всяка пазарна ниша, в която има определен бизнес, като по този начин му носят популярност, име и нови клиенти, а също и възможности за по-добро обслужване на стари клиенти. Създаването на собствени инфомативни блогове, предоставящи полезна, практическа информация по всевъзможни теми в различните пазарни ниши за интернет работа, с цел да помогнат на посетителите, са най-новия вариант за дистанционна работа, осъществявана от къщи. Основно, доходите в случая са два вида - от страна на възложители на работата и от различни начини за монетизация на собствен сайт - реклами, партньорски програми, кликове, забавления срещу SMS такса, продажби на продукти и електронни книги и др.

Реализиране на дистанционни доходи.


Примери с реални продукти.

Например, имате излишна вещ (уред, дреха, инструмент или друго) и искате да ги продадете за определена сума пари. Пускате дистанционно обяви в съответните сайтове за обяви, отговаряте на телефона на запитванията на клиентите и накрая продавате своята вещ - клиента Ви плаща с електронна разплащателна сметка и Вие му пращате колет. Тук възниква въпроса, ако може по този начин да продадете еднократно вещ - втора ръка, защо да не започнете да го правите постоянно. И за да не се изчерпват вещите, които продавате, осигурявате си доставки от съответния производител. Така печелите търговската отстъпка. Вие купувате от производителя чанта на заводска цена 10 лв, продавате я по цена на дребно за 15 лв и 5 лв остават за Вас. Продавате 10 бр. - 50 лв за Вас, продавате 100 бр. - 500 лв за Вас.

Примери с виртуални продукти.

Следващия въпрос е, като може постоянно да продавате чужд продукт, защо да започнете производство на собствен продукт, него да продавате и в този случай целия приход да остава за Вас - визитки, стикери, подаръчни торбички, сувенири, гоблени, плетива, шевици, картини и т.н. А сега ще Ви подсетя за още един въпрос. Ако може да продавате собствен материален продукт, защо да не преминете на виртуален - електронна книга, видео инструкция, собствена музика, електронна картина и т.н. Ако нямате собствени електронни книги, обадете ми се да Ви науча да продавате мои, като равноправно партньорство. Не само продуктите са предмет на дистанционна работа. Например много популярни в интернет са дистанционните преводи от един на друг език.

Самостоятелна работа, без началник.

Правенето на набор на различни текстове, писането на статии и теми, услуги по изготвяне и оформяне на курсови и дипломни работи, преподаването на уроци за ученици и студенти, провеждането на онлайн семинари, провеждането на интернет конференции, срещи с избиратели и / или почитатели, създаването на фен - страници. Доста са приложенията за дистанционна работа, която може да Ви носи не малки доходи, но всичко това има една тънкост - не е подходящо за хора, които са свикнали да работят по трудов договор. В случая е нужна значителна степен на самостоятелност и самоконтрол, защото без началник на главата, не винаги на човек му се работи и така е склонен да се отпуска, което води до негативни резултати във възможностите за доходи, осигурявани чрез дистанционна работа. Темата е в процес на развитие и допълване. Следете периодично за обновления и коментари.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.
Налични издания по английски език - за българи: