Надомна работа с десетократна и даже стократна възвръщаемост с отглеждане на разсад.

Подготовка на разсад в задния двор.

Как да продаваме скъпите семена на зеленчуци, плодове, цветя, билки, подправки 5, 10 и даже 100 пъти по скъпо? Подготовката на разсад е чудесна възможност за надомна работа. Разсадът представлява млади растения, отглеждани за последващо посаждане на постоянно място. Този метод позволява да се получи по-ранна и по-плодоносна реколта, благодарение изпреварването в развитието на растенията с 20 до 60 дни.

Няколко вида разсад.

Така може да се реализира икономия на семена и да се отгледат растения, които не биха израсли при посяване на открито. По този метод могат да се отглеждат домати, чушки, патладжан, краставички, тиквички, тикви, лук, маруля, пъпеши, билки, подправки, цветя и др. Има няколко вида разсад според срока на отглеждане:
 • -) ранен - кочанно и цветно зеле, ранни домати, чушки, патладжан, маруля, лук;
 • -) средноранен - по-късни сортове зеле, домати, краставички, тиквички;
 • -) късен - късни сортове зеле, тикви, пъпеши;
 1. Ранният разсад може да се отглежда в домашни условия или в парници, където се отопляват и почвата и въздуха.
 2. Средно ранният разсад се отглежда в условия, където се отоплява въздуха.
 3. Късният разсад може да се отглежда в парници без специално отопление (как се подготвят парниците, прочетете в нашата разработка № 0086).

Саксийно и безсаксийно отглеждане на разсад.

Разсадът може да се отглежда саксийно (в домашни условия) или безсаксийно, направо в почвата на двора или в парник. За саксии могат да се използват различни керамични, дървени и пластмасови съдове, сандъчета, кутии, кофички (от кисело мляко, сокове) бутилки от минерална вода .

Почва.

Почвата, в която се отглежда разсада трябва да бъде рохка, въздухо- и влагопроницаема, да не е заразена с болести, да не съдържа вредители и плевели и да е богата на хранителни вещества. Обеззаразяването на почвата можете да проведете като я поставите в метален съд и я нагреете силно на огън за няколко часа.

Като компоненти за съставяне на почвени смески могат да се използват градинска пръст, загнили листа, торф, дървени стърготини, нарязана на дребно слама, едрозърнест пясък, изпръхнал крави и конски тор, пепел от дърва. Всички тези съставки се смесват в различни пропорции с добавка на минерални торове и микроелементи.

Ето някои примерни съотношения за такива почви:

 • -) градинска пръст - 50%, торф - 50%;
 • -) градинска пръст - 20%, торф - 75%, крави тор-5%;
 • -) градинска пръст - 50%, конски тор- 45%, крави тор - 5%.

Минерални торове.

Количеството на минералните торове зависи от вида на разсада и може да прочетете в различните инструкции при доставката. Минералните торове (без суперфосфата) се внасят в почвата в разтворен вид, като се разпределят равномерно и добре се разбъркват с пръстта.

При липса на определени видове минерални торове, може да се използват комплексни такива, съдържащи азот, фосфор и калий, в количество 50 - 60 гр / 1 кофа пръст. С толкова пръст могат да се подготвят от 10 до 50 саксии, в зависимост от техния размер. В краен случай, ако не разполагате или не можете да си позволите никакви торове, използвайте пепел от дърва.

Пикировка на растенията.

Пикировката позволява да се избегне разреждането на растенията, като по този начин се намалява разхода на семена и по-ефективно се използва площта на засяване и разсадния инвентар. Техниката на пикировката се състои в следното: с колче за пикировка, с молив или с пръст в почвата на саксията се прави дупка, в която се спуска корена на пикираното растение.

Трябва да се внимава коренът да не се огъне. По дългите корени се прищипват на 1/3 от дължината им. След това, с колчето или с пръсти, дупката се запълва, като почвата се притиска плътно към коренчето, като внимавате да не счупте или повредите стеблото. Качеството на пикировката се проверява с леко подърпване на растението. При лоша пикировка растенията лесно се издърпват. При правилна - растението се държи здраво, даже може да бъде откъснато.

С пикировка на младите растения се отглежда разсад за обикновено и цветно зеле и ранни домати. Без пикировка (а понякога и с пикировка) може да се отглежда несаксиен разсад за среднокъсни и късни сортове зеле, чушки, патладжан и домати. Посяването на семената за разсад на тези култури става в края на март - началото на април.

Засява на разсада.

Посяването на разсада за ранно зеле, ранни домати, чушки и патладжан за парниково отглеждане се препоръчва да става в края на февруари - началото на март. Непосредствено в саксии се сеят семената на краставичките, тиквичките, тиквите, пъпешите и дините (всички те зле понасят пресаждането). Семената на тези култури за парниково отглеждане се посяват в началото или средата на април, а за открито отглеждане - към края на април.

Качеството на отглеждания разсад зависи от такива фактори на средата като топлина, влага, светлина и хранене на растенията.

Топлина.

Топлинния режим се определя от изискванията на конкретното растение към топлината. При отглеждане на студоустойчиви сортове (зеле) е достатъчно да се поддържа дневна температура при слънчево време 14-18оС, при мрачно време - 12-16оС, а нощна - 6-10оС. За култури с умерени изисквания към топлината (лук за глави, маруля, праз, целина) оптималната температура в слънчев ден е 16-18оС, в облачен - 14-16оС, а през нощта 12-14оС.

Към топлолюбивите култури се отнасят доматите, чушките, патладжана, краставиците, тиквичките, пъпешите, дините. Температурите при тях са съответно: 20-24оС; 16-18оС и 10-12оС. При посяването на разсад, за да се постигне бързо и едновременно поникване, температурата се поддържа
 • - до 20-25оС за студоустойчивите и средноустойчивите култури, и
 • - до 25-30оС за топлолюбивите култури (чушки, патладжан, тикви, вини, пъпеши);
След поникването, температурата се понижава, за 1-вата група - до 6-10оС, за 2-рата група - до 8-10оС и за последната група - до 15-17оС, като се поддържа така 4-7 денонощия. Добре е също да се понижи температурата 10-15 денонощия преди пресаждането, за да се закалят растенията. За 1-ва група - до 6-8оС, за 2-ра група - до 12-14оС, за 3-та група - до 15-18оС.

Няколко дни преди разсаждането, температурата се понижава до тази, която е навън, като парника се открива напълно за през деня, а когато няма опасност от замръзване и за през ноща.

Воден режим и влажност на почвата.

В пероида от масовото поникване (или пикировката) до закаляването преди пресаждането на разсада е необходима умерена влажност на почвата и въздуха. Прекалено обилното поливане води до изнежване, а недостатъчното - до завяхване на растенията и снижаване на ранната, а понякога и на цялата реколта. Няколко дни преди разсаждането, почвата трябва да се подсуши. Това спомага за увеличаване сухоустойчивостта на растенията.

Оптималната относителна влажност на въздуха за зелето, доматите, чушките, патладжана е 60-70%; за цветното зеле, лука, марулите, краставиците - 70-80%. Влажността може да се понижава чрез проветряване (вентилация) и да се увеличава чрез дъждуване или разпръскавен на вода във въздуха чрез пулверизатори (за целта могат да послужат празни опаковки от различни почистващи препарати, които изобилстват по магазините). Влажността на почвата се регулира чрез поливане.

Светлинен режим.

В периода на израстване на разсада на открито и в парници интензивността на слънчевата светлина позволява да се осигури високото му качество. Но ако растенията се отглеждат много нагъсто, ако покривните плоскости или прозорците в къщи или на балконите са замърсени, растенията чувстват недостиг на светлина, особено при по-горещо време. Затова е необходимо да се спазва гъстотата на засяване, стъклата да се почистват, а температурата да се понижава чрез проветряване.

Продължителността на светлия период от деня също влияе върху качеството на разсада. Като се съкращава светлата част от деня до 10-12 ч. в продължение на 10-15 денонощия може да се ускори развитието и да се получи по-голяма реколта от някои видове домати, тикви, татул, тютюн и др. Намаляването на светлия период се прави като се затъмняват растенията чрез покриване в сутрешните и вечерните часове през втория период на изразстване на разсада, когато се фирмират генеративните му органи (зачатъците на цветовете).

Хранителен режим.

Изискванията на растенията към условията за подхранване в разсадния период са много по-големи отколкото в последствие. Затова освен първоначалното наторяване на пръстта за разсад при необходимост, се извършват 1-2 подхранвания отначало с азотни, е след това с фосфорно-калиеви торове в концентрация за 10 л вода от 5-10 гр. амониева силитра, 15-30 гр калиев хлорид, 40-80 гр суперфосфат. С този разсад се полива площ от 2-3 кв. м.

Вредители и болести.

За да се избегнат или намалят пораженията от вредители и болести е необходимо да се предприемат мерки за предварително обеззаразяване на почвата, съоръженията и използвания инвентар. При поява на болести и вредители по разсада се използват същите методи и средства както и при възрастните растения.

Закален разсад.

Правилно отглеждания и закален разсад трябва да има добре развита коренова система, добро облистване, интензивно зелено оцветяване, изравнен по височина и тегло. Разсада за кочанестото зеле трябва да има 6-7 листа, височина 21-25 см, дебелина на стеблото в основата 5-6 мм.
 • При цветното зеле: 5-6 листа, 4-5 мм стебло;
 • При ранните сортове домати: 8-9 листа, 6-7 мм стебло, 2 цветови разцветки;
 • При чушките: 8-9 листа, 3-4 мм стебло;
 • При патладжана: 6-7 листа, 4-5 мм стебло;
 • При краставиците: 2-4 листа, височина 6-10 см.

Подбор на растенията.

За засаждане се подбират най-добрите растения. Тези, които са слаби, изтеглени, поразени от болести се бракуват. При подбора, много е важно да се съхрани и предпази от изсъхване кореновата система на разсада. За възстановяване на загубените при засаждането корени са необходими около 10-12 дни. Затова, ден преди засаждането, растенията се поливат обилно, което се повтаря и 2 часа преди изваждането.

Засаждането на студоустойчивия разсад се прави при температура на почвата на 10 см дълбочина от минимум 8оС , а на топлолюбивите - поне 15-16оС. При облачно време може да се засажда през целия ден, а при топло слънчево време - в сутрешните и късните следобедни часове, като максимално се съкращава времето от изваждането до засаждането.
При необходимост засадените растения се засенчват с хартия или по друг начин. Това е начина с надомна работа да си осигурите десетократна и даже стократна възвръщаемост с отглеждане на разсад. Желая Ви успехи в тази печаливша дейност!

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Издаването на местни пътеводители е една чудесна надомна работа за хора на словото.

Опознайте добре района в който живеете за да изкарате доста пари от това.

Надомната работа, като т.н. “самонаетите” лица, известни още и като “самоосигуряващи се”, отдавна е призната за многократно по-печеливша в сравнение със случаите когато сте наети от друг работодател, защото целия доход за разпределяне остава изцяло у Вас. Разбира се, другата страна на монетата е, че всичко трябва да решавате сами, а не всеки е готов за това. Все още са много хората, които очакват друг да поеме отговорността вместо тях, а те само да си мърдат ръцете и краката, както им е разпоредено.

Възможности за заетост и доходи.

Но веднъж поета тази отговорност, тя като с магическа пръчка открива пред вас, буквално хиляди възможности за делова активност, заетост и доходи, неколкократно по-големи от тези, които можете да си представите. Не е необходимо да ходите на другия край на планетата (в Америка, Австралия или Южна Африка), за да си търсите работа. Работата е преди всичко около Вас самите, стига да познавате добре района, в който живеете и да погледнете с друго око на него.

Хората пътуват и им трябват пътеводители.

Хората постоянно пътуват по лични или служебни причини и срещат големи затруднения с намирането на необходимият им обект и избирането на най-оптималния маршрут. В такива моменти би могло да се разчита на градските карти, но те не винаги се намират в продажба, а и често не са актуални. Но даже и да са съвсем нови, в тях информацията е твърде обща.

Липсват тънкости и подробности, които например, един член на Бирената партия би желал да научи, ако е решил в свободното си време да пообиколи някои от култовите места на бирата като “Загорка”, “Шуменско пиво”, “Каменица”, “Ариана” и т.н., т.е. липсва тясно специализираната информация, ориентирана пряко към нуждите на конкретна категория потребители.

Идеи за специализирани пътеводители.

(Мислите, че примера с Бирената партия е несериозен? Тогава ще Ви кажа, че още дълго Ви предстои да се редите по опашките за безработни.) Все пак примера с бирата трудно ще Ви убеди в полезността на това предложение, ако във Вашия район няма пивоварна. Затова, ето Ви някои други идеи за специализирани пътеводители:
 • - Винпроми,
 • - местни “казани” за дестилиране на ракия,
 • - розоварни,
 • - специализирани магазини,
 • - местни ресторанти и битови заведения,
 • - големи сезонни разпродажби,
 • - известни производители на бельо, конфекция, обувки, чорапи, одеяла ...,
 • - дискотеки,
 • - специализирани пазари (за плодове, зеленчуци, резервни части, конфекция, автомобили, животни),
 • - манастири, църкви,
 • - исторически забележителности,
 • - свети и лековити места,
 • - минерални извори,
 • - находища на билки,
 • - диви горски плодове (къпини, малини, ягоди, лешници, орехи, кестени),
 • - патриотични забележителности (паметници, мемориали ...)
 • - природни забележителности (Панагюрските колони, Сребърна,
 • - Седемте рилски езера ...),
 • - местонахождения на духове, призраци, НЛО, аномалии и т.н.
Ако от всичко това не можете да си изберете, обадете се да Ви дадем още идеи и насоки.

Проучване на забележителности.

След като се насочите към определена група забележителности, следва задълбочено да ги проучите. Това става в местните библиотеки и/или читалище. От там ще получите подробна информация. Проучете я внимателно. Създайте си собствена схема или конструкция за описание на обектите и започнете да запълвате необходимите Ви полета. Схемата на описание във всеки конкретен случай е различна и ще зависи от предмета на Вашите интереси. Едно е за бирата, друго е за манастирите, трето е за минералните извори и съвсем различно - за духовете.

Набор на текста и илюстрациите на компютър.

Разбирате, че ако оставите целия си труд до тук в ръкопис, той няма да е много полезен. Затова следва да въведете текста и илюстрациите в компютър. Това се прави от редица специализирани фирми за предпечат, но ако искате да си спестите разходите, бихте могли сами да напечатате ръководствата си на домашния или служебния (след работно време) компютър или в компютърните клубове където таксата е 0,50 - 1,00 лв. на час.

Принтиране и подвързване.

Там ще намерите и добър принтер, на който да разпечатате първия екземпляр от произведението си. Остава да го размножите в копирните ателиета и да го подвържете. Не правете много екземпляри, а само толкова, колкото можете да пласирате. Повече подробности за Самиздата може да намерите в нашата разработка № 0067.

Намиране на клиенти.

Дотук може да се каже, че сте свършили 50% от работата. Остава Ви втората, по-важната половина. Да намерите клиенти за своите специализирани пътеводители. В този случай също трябва да подходите специфично. Свържете се с
 • - рецепциите на хотелите,
 • - бюрата за настаняване в частни квартири,
 • - продавачите на вестници и списания на гарите, автогарите, спирките и други оживени места,
 • - продавачите на билети за междуградските автобусни линии и
 • - даже с местните, квартални магазинчета.
Предоставете им определени количества на консигнация, запишете си телефоните им и периодично проверявайте как вървят продажбите. Не пропускайте местни празници, симпозиуми, панаири. Там се появяват хора от други селища, които са сред най-вероятните потребители на Вашите продукти. Изгответе си визитки, раздавайте листовки, разлепвайте афиши с телефони на ресни, пускайте обяви, давайте интервюта .... И тясно се специализирайте. Правете пътеводители и продавайте и ето Ви чудесна надомна работа, особено подходяща за хора на словото. Така хем ще се забавлявате, хем ще печелите.
Желая Ви успех!

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

-Пример на cv за работа - Европейски формат за автобиография

Изготвянето на cv за работа

Изготвянето на cv за работа или т.н. Европейски формат на автобиография, се подчинява на определени изисквания, съдържание и форма. Ето някои от тях:

Лична информация

 • Име     —    Иван Иванов Иванов
 • Адрес     —    1000 София, ул. Ив. Вазов бл. 34, вх. А, ап. 46, ет. 7
 • Телефон     —    0888/555-555
 • Факс        —  
 • E-mail     —    Ivan_ivanov@abv.bg
 • Националност     —     България
 • Дата на раждане     —    01,01.1980 г. 


Трудов стаж

 • Дати (от-до)      —    От 01.01.2008 г  до настоящия момент   
 • Име и адрес на работодателя     —    Комерсиал ООД  -  гр. София   
 • Вид на дейността или сферата на работа     —    Търговска дейност   
 • Заемана длъжност     —    Търговски сътрудник / ръководител отдел /   
 • Основни дейности и отговорности     —    Работа с клиенти , обработка и издаване на фактури , работа с финансови и счетоводни документи , организиране доставките, водене на преговори с доставчици   
 • Дати (от-до)     —     От 01,01.2004 г  до 30,11.2007г.
 • Име и адрес на работодателя     —    Община Н. Загора гр. Н. Загора
 • Вид на дейността или сферата на работа     —    Административна дейност
 • Заемана длъжност     —    Отговорник административни  дейности
 • Основни дейности и отговорности     —    Работа с клиенти , обработка и издаване на административни документи , работа с финансови и счетоводни документ

Образование и обучение

 • Дати (от-до)     —    от 2006 до 2007 година
 • Учебно заведение     —     Стопанска Академия “Димитър А.Ценов” гр.Свищов – висше учебно заведение
 • Придобитата квалификация     —     Магистър по икономика / специалност  - финанси /
 • Дати (от-до)    —     от 2001 до 2005 година
 • Образователно заведение      —    Стопанска Академия “Димитър А.Ценов” гр.Свищов
 • Придобитата квалификация     —     Бакалавър  / икономист /
 • Дати (от-до)    —     от 2003 до 2005 година
 • Образователно заведение      —    Стопанска Академия “Димитър А.Ценов” гр.Свищов • Факултативно обучение   —   Финансов анализ , данъчно облагане и др.
 • Придобитата квалификация     —     Данъчен инспектор

Езикови умения

 • Майчин език      —    Български
 • Други езици       —       Английски език
• Четене         Добро
• Писане         Добро
• Разговор         добро

Други умения

 • Социални умения — работа в екип, комуникативност
 • Организационни умения — отговорност, лоялност, инициативност
 • Технически умения — работа с операционна система  WINDOWS  ХР,
  отлично владеене на MS OFFICE
 • Артистични умения — пиша стихове в свободното си време.
 • Свидетелство за управление на МПС — да
 • Допълнителна информация — няма
 • Приложения —  актуална снимка
Ако сте наясно със схемата за съставяне и написване на cv за работа, като аналог на т.н. трудова автобиография, не би трябвало да е проблем да представите такова, като се съобразявате с конкретните изисквания на работодателя.
----------

Самиздат - гениална фабрика за пари за хора на словото

Издаване на книжки от къщи, без спонсор.

Издаването на книги може да изглежда като скъпо мероприятие. Но истината е, че, даже за непосветените в печатарското изкуство, самиздатът е един от най-лесните начини на този свят да си осигурите доходи. Разбира се, изискват се определени способности и умения, но те лесно могат да се придобият. Ето за какво става дума:

1. Изберете тема за писане.

Спрете се на нещо, което Ви е интересно или за което искате да научите повече. Само като пример: “Полезни домашни умения.”

2. Съберете информация.

За да съберете необходимата Ви информация по така поставената примерна тема, срещнете се с родителите си, с баба си и дядо си, посетете лелите, чичовците, братовчедите, разговаряйте с приятелите си, и изобщо използвайте всяка една възможност, за да научите от тях всякакви домашни хитрости, с които са запознати. Записвайте си прилежно всичко, което научавате, а също и от кого го научавате (последното е много важно). На всеки казвайте защо го правите.

3. Систематизирайте събраното.

След няколко седмици или месеци ще натрупате голямо количество информация. И тогава е време да седнете и да я систематизирате. Например: “кухненски съвети”; “домашни рецепти”; “градинарски умения” и т.н.! Така постепенно ще оформите главите на своята книга.
Накрая напишете и кратък увод.

4. Набор на текста.

Вече можете да започнете печатането, като използвате компютър или пишеща машина. Номерирайте всяка рецепта и й измисляйте заглавие. Ако нямате свой компютър, използвайте чужд, като записвате готовите текстове на диск или флаш.

5. Сега вече Вашата книга е готова за отпечатване.

Ви сте прочели всичко няколко пъти и вече не откривате излишни или липсващи думи, отстранили сте граматическите грешки. Готови сте да видите крайния резултат от своята работа.

6. Ценообразуването.

Колко ли може да струва творението Ви? Да предположим, че сте се спрели на най-използвания формат за книги - А5 (това е половината на сгънат на две пощенски лист за писмо).

Тогава от едната на листа ще имате две страници и на гърба му още 2 - всичко 4 страници върху 1 лист. Това е най-добрия формат за изпращане по пощата, освен ако сте решили да пишете повест от 100 и повече страници. Да допуснем, че Вашата книга “Полезни домашни умения” има общо 24 страници, което означава 6 листа с по две страници от двете страни. Това включва заглавната страница и края на книгата.

Ако се опрем на стандартните цени за печатни услуги ще Ви струва 100.00 лв., ако искате да отпечатате тираж от 100 екземпляра (по 1.00 лев за бройка) или около 300.00 лв. за 1000 екземпляра (по 0.30 лв. за бройка). Последното е много по-евтино. Винаги е така при по-голям тираж. Така че, даже и по 3.00 лв. да продавате всяка книжка Вие ще спечелите от 200 лв. до 2700 лв. (съответно при тиражи 100 или 1000 екземпляра).

7. Отпечатването.

Друг начин да спестите пари от печатането е като си поръчате само отпечатването без сортирането и подвързването, които да извършите сами. Така ще спестите около 30% от горните разходи, и цената за 1 екземпляр ще излезе още по-ниска.

Този метод е подходящ, ако желаете част от работата да свършите сами. Ако намеренията Ви в самиздата се сериозни (а според мен - те трябва да са такива) бихте могли да си закупите телбод с дълго рамо, който струва около 92.00 лв.

8. И така ще правите подвързията самостоятелно.

Разбира се, тази инвестиция не би била оправдана ако смятате да публикувате само 1 книга в годината, но ако сте решили сериозно “да се запретнете” в тази дейност, тогава вложението Ви ще бъде напълно оправдано.

9. Продажбата.

И накрая последното нещо, което Ви остава да направите, за да се окаже начинанието Ви успешно е да продадете изготвените книги и да си възвърнете парите с печалба. Една от идеите в това отношение, е да се обадите на всички хора, с които се разговаряли при събирането на рецепти за книгата (затова беше необходимо да си записвате имената им).

Сложете й цена върху корицата 5.00 лв. и я предложете на своите приятели или помагачи с отстъпка от 2.00 или 3.00 лв. Всеки, чието име или предложение е включено в книгата ще поиска да има най-малко 1 екземпляр за спомен.

Съществуват още редица способи за увеличаване на продажбите, които в подробности ще разгледаме в следващи теми. Виждате, че не е толкова трудно да изградите себе си в самиздата, особено когато някой по-опитен Ви предостави стегната и точна информация като тази! Описаната до тук надомна технология за действие може да прилагате веднага.

Готово ръководство.

Другият вариант е да се възползвате от по-детайлно ръководство за действие. Така ще спестите доста време и болезнени грешки. Всеки би могъл да се справи с тази задача, особено българите, които по начало са доста образовани и любознателни. Всеки човек знае нещо, което другите хора не знаят и има интереси в области, в които другите не са вещи или не разполагат с необходимото време за да се запознаят.

Самиздат - домашна работа за хора на словото.

Така, че запрятайте се! Очаква ви доста домашна работа, каквато е надомния самиздат - една гениална форбика за пари, особено подходяща за хора на словото. Но нали за това става дума тук - за работа. Поставете темата, съберете информацията и я отпечатайте! И ще се прочуете преди да се усетите. Съседи и приятели ще Ви лепнат етикета на само изградил се писател. А Вие ще сте в състояние да вървите с гордо вдигната глава и скоро под името си във визитките ще пишете “писател” или “издател”. Действайте!
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Мрежа от връзки за намиране на работа.

Връзки за намиране на работа.

Какви са начините да осъществите плодотворни контакти и връзки с редица по-влиятелни хора от Вашия регион, от които може да получите навременно съдействие за назначаване на работа или други интересни възможности за доход? Вие много добре знаете какво означават добрите връзки и преди и сега - използвайки хората, които познавате да получите нова, доходна работа или всичко друго, за което може да Ви потрябва влиятелно съдействие.

Подготвителна работа.

Но това, което не знаете е, че за да изградите полезни и продуктивни контакти, трябва да се извърши определена подготвителна работа. Т.е. желателно е предварително да потърсите и събирете съдържателна информация за своите "цели". Със секрети,, с които ще Ви запозная тук Вие бихте могли да осъществите работни контакти почти с всеки полезен за Вас човек, с когото сте планирали да се запознаете.

Търсете контакти с познати и полезни хора.

Започнете като се замислите по-обстойно, с кого се познавате от Вашия град регион. А още по-важното е да помислите ского се познават Вашите познати. За всичко това си водете записки. Познати, които по принцип странят от контакта с други хора, в случая едвали ще са Ви полезеи с нещо, още повече ако става дума да изградите Вашата мрежа за продуктивни контакти.

Мрежа от връзки.

Налага се да бъдете по-агресивни и "завряни", но за сметка на това ще създадете носеща добри ползи мрежа от връзки. А така ще се сдобиете с информация от първа ръка за предстоящи интересни назначения на работа във Вашия регион - нови служби, представителства, овакантени длъжности, политически назначения и т.н.
Използвайте следните по-продуктивни подходи за намиране на работа и нови възможности:

Подход №1: Съберете полезна информация.

Проучете хората, които не познавате, но които могат да Ви помогнат в намирането на нова работа. Проверете след това кой къде е завършил, с кого се познава, от какво се интересува и какво хоби има. По-късно, като се наложи да ги потърсите по някаква работа, първо споменете факта, че примерно сте учили заедно в един университет (че имате едно и също хоби, или едни и същи интереси и т.н.).

Като резултат ще стане много по-реално и възможно да разрешите поредния си проблем по намиране на подходяща и добре платена работа с тяхна помощ. Състуденти, съученици, съпартийци и всички други подобни „съ-“ - та са затова, за да се поддържат продуктивно. С други думи намерете нещо общо между себе си и своите потенциални контакти и така те ще бъдат много по-настроени да Ви помогнат.  Ако перефразираме, Работата не ще молитва (или дърдорене), а иска „мотика“, т.е. - работа!
Затова, ето го и

Подход №2: Проявете благотворителност.

Поработете доброволно в някои благотворителни организации в родния си град. Благотворителността помага на другите хора, но тя може и на Вас да помогне. Но преди всичко, доброволната работа ще Ви осигури контакти с някои от най-успешните предприемачи във Вашия град (те обикновено са и най-честите участници в благотворителни мероприятия).

Четете местния вестник, за да се информирате своевременно за благотворителните кампании, в които ще участват местните големци и хора с възможности. След това и Вие се включете в съответната кампания (с доброволна работа) и се запознайте с тях като активисти. Накрая се върнете към първата тайна, за да научите кое е общото между вас и тях, което Ви свързва. И ... действайте!

Подход №3: За добра работа е добре да станете малко сноб.

С течение на времето, след като си изградите определени контакти, започнете да си осигурявате входни покани за различни коктейли и събития, където са поканени и се събират знатни хора. Сама по себе си, професията „паркетен лъв“ си е доста доходна работа. Но даже и да не се издигнете до това ниво, ползите за Вас ще бъдат очевидни. Запознавайте се свободно с богопомазаните, обменяйте имена, телефони, координати и ги включвайте в своята контактна мрежа за намиране на работа.

Оттам нататък влиза в действие принципа „Аз на тебе, ти на мене.“ Обяснявам: Контактувайки с толкова много известни и влиятелни хора около Вас, започвате да се сдобивате с интересна информация. От друга страна, особено ако проявите определено състрадание - започвате да научавате и кой, къде го стяга чипика. Останалото е въпрос на кръстоски:
 • „Аууу, точно по твоята работа имам нещо предвид?“,
 • „Знам точно кой би могъл да помогне в случая.“
 • „А, тъкмо ми хрумна едно решение на твоя проблем...“ и т.н. и т.н.

Подход № 4:  Започнете да ги забавлявате - тази работа се нарича аниматор:

 • 1) Научете много, но изискани вицове;
 • 2) Научете се да танцувате;
 • 3) Научете чужди езици, особено английски;
 • 4) Купете си няколко изискани костюма и поне 120 вратовръзки;
 • 5) Развийти елегантни маниери;
 • 6) Научете основните правила на етикецията;
 • 7) Запознайте се с дипломатическия протокол;
 • 8) Усъвършенствайте се в запознанствата; 
 • 8) Обърнете внимание на прическата и маникюра си ... Останалото е работа на въображението...
Как ще разберете дали успявате? Когато вече не можете да различите дали по този начин работите или се забавлявате. Най-добрата работа е тази, която Ви носи удовлетворение и Ви забавлява. Т.е. - за Вас изчезва границата между работа и хоби. Но създаването на собствена продуктивна мрежа от връзки може много да Ви помогне в похода към намирането на полезна и приятна работа. Е, тогава и живота става песен.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Десетте закона за успешна надомна работа

Има десет основни правила за самостоятелна надомна работа или собствен бизнес за доходи от къщи, с които всеки надомник трябва да си ляга и да става, ако иска животът му да е изобилен, задоволен и честит са:

1. Клиентът е Бог, 

защото от него идват парите (той плаща музиката - Вие играете хорото).

2. Качеството е религия, 

защото то омагьосва и връща Клиентите и ги кара да плащат отново и отново.

3. Честността е Закон, 

иначе клиентът ще те разкрие и ще си намери друг доставчик.

4. Продай, преди да купиш, 

за да не бъхтиш никога напразно или да се чувстваш, като кон пред празна ясла.

5. Печели от оборот, а не от цени - 

така услугите ти се разчуват най-бързо по метода на безжичния телефон.

6. Бързите риби изяждат бавните - 

затова вземай решенията лично, носи си отговорността за тях и се пази от бюрокрация, защото тя умее да се самопроизвежда, което води до самоизяждане.

7. Следи пазара и конкуренцията, 

за да не се окаже някоя сутрин, че си останал "последния мохикан".

8. Не влагай всичко в една сделка, 

винаги се резервирай - капка по капка, вир става!

9. Не давай кредит без гаранции и обезпечение - 

ако не можеш да стартираш надомна работа без пари, то сигурния начин да се провалиш с гръм и трясък, е като я започнеш с кредит. Смисълът на надомната заетост е от нищо да правиш нещо. Има безброй начини това да се постигне.

10. Цени времето, информацията и консултантите 

(заради времето и информацията). Времето е пари, а информацията е злато! Създай си организация, работи по план, постигай целите си непременно!

И помни, че основното правило в надомната работа е да не се опитваш да загребваш мед от празна делва. Винаги, когато ти се струва, че малко ти плащат, припомняй си това правило. То обяснява всичко. Доверете се на посочените по-горе десет закона за осъществяването на успешна надомна работа и няма да сгрешите. Няма дим без огън.

Правете кариера, за да се подобрява положението Ви на работа (Job career).

Растеж в йерархията.

http://www.stepbystepimmigrationcanada.com/career-abroad.jpgПонятието кариера (Job career) е доста по широко понятие от разбирането за придвижване (изкачване) на служебната стълбица в процеса на работа в една фирма или организация. Съвременната кариера включва себе си серия от различни работи, изпълнявани в резултат на преместване между различни нива в различни организации или фирми или както се казва - растеж в йерархията.

Активно управление.

Кариерата изисква активно управление, иначе е голяма вероятността да не преуспеете кой знае колко в нея. В съвременния свят един работник, служител или сътрудник е верен преди всичко на себе си, на своите навици, на своята професия, а едва след това - и на работодателя си. Голяма част от съвременната работна сила е динамична във времето.

Стратегия за развитие на кариера.

На всеки индивид, за да преуспее в условията на свръхконкурентна среда, му е необходима персонална стратегия за развитие на кариерата. Осъзнавайки я, Вие може да приемете правилно решение в един или друг конкретен случай. Например, ако не Ви харесва това, което правите в момента, спирате да го правите веднага. Да отлагате прехода от скучна, неприятна и вредна работа към любима и интересна работа е като да отлагате правенето на секс за преклонните години в пенсия.

Планиране на кариера.

Затова планирането на кариерата винаги е било важно, но в днешно време то придобива особено значение и самият характер на управлението на кариерата се е променил доста сериозно. Отдавна мина времето на разбирането, че добра кариера е да се развиваш в една и съща организация или фирма в продължение на 20 - 30 години. Днес все повече хора разбират, че развитието на кариерата може да обхваща много по-широк набор от работи, фирми, отрасли и професии.
 

Придвижване по кариерната стълбичка.

Отчитайки тенденциите на модернизация на отношенията между ръководството и сътрудниците, днес на персонала се възлагат все повече отговорности. Фирмата или организацията, в която работите, не е вече изцяло отговорна за управлението и развитието на Вашата кариера. Ситуацията се усложнява от това, че в много от случаите стандартното придвижване нагоре по кариерната стълбица, се счита вече за отживелица.

Варианти за избор.

Днес, пътят на кариерата все повече се характеризира с хоризонтални и диагонални премествания в структурата на фирмата и пред Вас са изправени повече варианти за избор, при това не само в управленческите длъжности. Има различни класификации и начини за структуриране на различните етапи в развитието на кариерата Ви. Възможно е, например, да отделите на по-преден план преобладаващата емоционална съставляваща във Вашата работа в дадена фирма.

Екипна работа.

Ако се готвите да влезете в редиците на наемните работници, поставяте акцент върху овладяването на необходимите за този случай навици - екипност, сътрудничество, съдействие. И чрез тези способности се опитвате да градите своето израстване. Ако се заемате с индивидуална, творческа работа - стараете се  да наблегнете на индивидуалните качества, на себеусъвършенстването, на компетентността и всичко друго, което се изисква и очаква от един специалист - експерт.

Избор на работа по предложения.

Но във всички случаи, когато работника или специалисти избира работа по различни предложения, той се старае да вземе решение, в което отчита своите навици, умения и интереси. Тезата, че е необходимо да се приеме каквато и да е работа, за да си осигури прехраната, изглежда вече доста изостава в миналото. По-скоро индивида днес търси от самото начало възможно най-релевантно (съответстващо) на неговите дадености решение и след това търси начини да придобие допълнителни знания и навици за затвърждаване на позициите си и придвижване в службата.

Преоценка на постигнатите цели.

Не рядко, в средата на своята кариера човек предприема преоценка на своите досегашни постижения и цели. Той анализира своите таланти и определя необходимостта от овладяването на нови знания и навици, за да избегне евентуален застой в кариерата си и да си даде тласък в израстването на ново, по-висока професионално ниво.

Изход от кариера.

И така се стига до момента, който много малко или почти никак не се мисли и обсъжда все още у нас - изхода от една кариера (Job career). Пълно преосмисляне на своите ценности, излизане в пенсия или цялостна преквалификация. Като в този случай не се зачертава досегашния опит и реализираните постижения, а те се превръщат в здрава основа, фундамент за ново израстване на ново поприще. Така кариерата придобива завършен, пълен цикъл на работа, който е етап за продължаване на живота, а не за неговото приключване.

Кредитирането за надомна работа само за наши хора ли е?

Възможности за кредитиране на надомна работа.

Много са възможностите за кредитиране на надомната работа. Много правителства обещават такова за малки и семейни фирми. Но въпросът е как да сте сред избраните? Истината е, че в България винаги е имало кредитни линии за малкия и средния бизнес. 100 млн. долара от Италия, 50 млн. долара от Турция, кредитни линии от Япония, от Европейския съюз, пак от Япония, от Швеция, от Норвегия и т.н.
 

“Пари ми дай, а не акъл”

Но също истина е, че тези пари остават неоползотворени (не взети), като основната причина за това е незнание и неподплатено “самочувствие”, изкристализирали в поговорката “Пари ми дай, а не акъл”. Неизвестно защо доста хората си мислят, че парите се дават, раздават или подаряват, без да е необходимо да се връщат (проблемът според тях е само да се изчака опашката). Никой, абсолютно никой в България няма да Ви даде пари, ако не е наясно и по адекватен начин не го убедите по следните позиции:

1) Първоначално впечатление и външен вид.

Хората с пари или даваща пари са консервативни. Те са свикнали от пръв поглед да правят преценка на всеки кандидат. Външният Ви вид е показателен за много от качествата, които са Ви необходими да се справите с обстоятелствата по вземането, обслужването и връщането на кредита. Не забравяйте, че за Вас връщането е последното нещо, за което мислите, но за даващия парите то е първото.

2) Влагате ли свои пари в проекта?

Дали това са лични спестявания или пари, събрани от Ваши близки и познати, но ако не сте в състояние да осигурите от 25% до 50% от необходимото Ви съфинансиране, това означава, че парите изтичат през ръцете Ви като вода през пясък. Следователно, изгледите да се справите с връщането им са минимални. А знайте, че никой инвеститор или банкер няма да Ви финансира 100%.

3) Кредитен рейтинг.

Как до момента сте се справяли с други кредити? Навреме ли сте ги обслужвали? Връщали ли сте ги изцяло? Дали изобщо някога сте вземали кредит и ясно ли Ви е за какво става дума? Ако досега сте ползвали кредите, не пропускайте да посочите това обстоятелство в документите си, с ясното съзнание, че то непременно ще бъде проверено.

4) Препоръки.

Това е много важен момент, твърдоглаво подценяван у нас. Необходимо е да покажете на банкера препоръки от друг банкер, че Вие сте съвестен човек и добре се справяте с обслужването и връщането на кредитите. Това е голяма крачка в посока на спечелване на доверието. Обикновено тези препоръки също се проверяват.

5) Имате ли необходимия опит?

Няма никакви основания да се мисли, че ще успеете да създадете, оборудвате, лицензирате и “движите” баничарница, ако 20 години преди това сте били заварчик 6-ти разряд в Марица Изток.Едно е да мислите, че може да се справите (много по-вероятно е да не можете), а съвсем друго е да сте го правили - регистрации, учредявания, разрешения, лицензии, организация, технология, хегиена, стандарти, доставчици, клиенти, конкуренти... Вероятността да закъсате още в началото, ако нямате необходимия опит и обиграност, е съвсем реална и много висока.

В краен случай, ако не покажете свои успехи в претендирания за кредитиране бизнес, Вие много убедително трябва да докажете, че сте постигали бизнес успехи в други направления, и че са Ви ясни пътя и процедурите! Но при всички случаи много убедително и аргунетирано трябва да обясните защо смятате, че ще сте в състояние да се справяте именно с тази дейност, за чието кредитиране кандидатствате.

6) Проект.

Някои хора си представят кредитирането като приказки и обещания. Инвеститора иска да види скици, чертежи, изчисления, обяснителна записка и най-вероятно ще ги даде на технически експерт за преценка. По добре си свършете работата, отколкото след това да се налага през 9 дерета вода да носите за да доказвате, че кредитора е лош.

7) Бизнес план.

Това е най-важния момент. Подробно сме го описали в наша разработка № 0030. Тук само ще отбележим, че той съдържа кратко етапно обяснение за това:
 • - колко пари ще вземете,
 • - какво ще ги правите,
 • - кога и колко от тях ще върнете,
 • - по какъв график ще става това.
А също какви друго ангажименти ще поемете
 • - за разкриване на работни места,
 • - за плащане на заплати,
 • - за осигуровки,
 • - за данъци ...
Без бизнес план, никой няма даже да разговаря с Вас.

8) Паричните потоци.

Вашия план ще успее ли навреме и в достатъчна степен да генерира паричен поток, с който да покривате текущите си нужди за
 • - суровини,
 • - материали,
 • - енергия,
 • - заплати,
 • - осигуровки,
 • - данъци,
 • - наеми,
 • - такси ...
и да Ви остават достатъчно средства за своевременно изплащане на лихвите и връщане на главницата?

9) Обезпечения.

В някои случаи то достига до 300% от отпускания кредит и може да остане единствения критерий дали да Ви дадат пари или не. Ако това се случи и с Вас, знайте че инвеститора изобщо не вярва да се справите с кредита, но Ви дава парите, защото е “хвърлил око” на имота Ви и е почти сигурен, че ще Ви го вземе заради просрочие. Та това си е 300% печалба за него.

В заключение

ще Ви кажа, че преди даже да помислите за кредитиране за Вашата надомна работа, още повече ако тепърва ще я стартирате, трябва поне 10 пъти да прочетете какво е написано тук. И ако всичко Ви е наред, Желая ви КЪСМЕТ (ще Ви трябва) и УСПЕХ!

Формула за успех на работа.

Няколко стъпки в работата:

Има няколко прости стъпки за постигане на всичко, което желаете в своята работа. Използвайте ги още сега! Хиляди хора се лутат в живота като кораб без платна и се чудят защо точно на тях не им върви. Все им се струва, че някой друг е успял. Постоянно се питат КАК за „толкова кратко време се е издигнал толкова много в работата си....“. Ето как:

Първа стъпка:

Учудващо е колко много хора си мислят, че са вечни и неусетно пропиляват целия си живот в шматкане напред назад. Истината е, че средната продължителност на живота е 65 - 75 години. Представете си, че присъствате на своето погребение и трябва да произнесете прощално слово за себе си. Какво ще кажете? С какво ще Ви запомнят? Какво ще оставите на хората? На близките си? Напишете го!

Втора стъпка:

До къде я докарахте с писането? Вярвам, че има какво хубаво да кажете за себе си, но нека сега да подобрим нещата. Напишете списък на 10 - 15 неща, които считате, че са най-важни за Вас. Като например:
 • - работа;
 • - пари;
 • - семейство;
 • - хоби;
 • - образование;
 • - развлечения и т.н.
Целта е да откроите от сивото ежедневие онова, което е най-важно за вас.

Трета стъпка:

Съкратете списъка до 2 - 3, най-много 4 неща.

Четвърта стъпка:

Определете най-важната си цел - целта на своя живот. Зная, че ще ви бъде трудно. Но разберете, че не е възможно постоянно вятърът да Ви вее на бял кон и да се надявате, че някога ще преуспеете. Необходимо е да се съсредоточите и то веднага, защото колкото и да си мислите, че Ви остава да пребивавате на тази планета, то не е никак много! Ако искате да постигнете нещо в своята работа, необходимо е още от тази минута нататък живота Ви изцяло да се промени.

Без значение каква е целта Ви, абсолютно сигурно е, че Вие можете да я постигнете! Но ако целите Ви са много или изобщо нямате такива, абсолютно сигурно е точно обратното - надгробната Ви реч няма да е много съдържателна. Все пак помислете как да степенувате целите си така, че постигайки главната си цел, чрез нея да постигнете колкото е възможно повече от останалите си цели. Между другото ще откриете, че преследвайки главната си цел, останалите цели постепенно избледняват, но нека това не Ви притеснява.

Пета стъпка:

Забравете, че успеха в работата Ви зависи от някой друг - роднини, приятели, врагове, правителство, парламент, президент, цар, закони и т.н. Успехът Ви зависи изцяло и единствено от Вас. В това няма капчица съмнение! Повтаряйте си го по време на всяко хранене.

Шеста стъпка:

Поставете си срок, в който искате да постигнете целта си - не може да чакате 100 години това да се случи. Срокът трябва да е реалистичен и обозрим. 3 - 5, най-много 10 години.

Седма стъпка

Опишете от какво се нуждаете и какво трябва да направите, за да постигнете целта си в определения срок. Т.е това е Вашия план за постигане на успех. Изучавайте целта си от всички страни. Търсете хора, начини, средства за постигането й. Един познат обичаше да казва: „Няма начин да няма начин. Дай да видим как да стане тази работа!“
Не позволявайте нищо да ви отклонява от пътя.

Осма стъпка:

Нарежете си тесте от малки листчета и през целия ден си записвайте какво сте постигнали, какво още е възникнало да свършите и какви нови идеи са Ви споходили, които ще ускорят и подобрят работата Ви.

Девета стъпка:

В края на деня, преди да си легнете, направете равносметка постигнатото:
 • - с колко сте се придвижили към целта си,
 • - в какво сте успели,
 • - в какво не сте успели
 • - какви са били причините
Сортирайте нововъзникналите задачи като
 • - важни;
 • - необходими;
 • - маловажни.
След това си съставете план (задачи, маршрути, ресурси) за действие през следващия ден.
Въвеждайте необходимите корекции, търсете нови, по-ефективни подходи, подобрявайте темпото. Ако сте вникнали достатъчно дълбоко в целта си и методите за нейното постигане, то практиката ще ви покаже най-добре какво трябва да промените и да подобрите. Не разчитайте на чужда помощ и подкрепа. Това е Вашата цел. Другите хора имат други, свои цели (или изобщо нямат такива).

Десета стъпка:

Какво означава да имате само една цел и тя да има първостепенна важност за Вас?
Представете си, че цял ден сте „махали по задачи“ и се прибирате в 22,00 часа капнали от умора с единствената мисъл как най-накрая ще си вземете топъл душ, ще хапнете и ще си легнете. Но в този момент звъни телефона и вие научавате, че има нещо „важно“ (по отношение на Вашата работа), което трябва да свършите веднага. 99% от хората ще отложат тази задача за следващия ден и ще се провалят. 1% от хората ще превъзмогнат физиологическите си нужди и ще преуспеят.

Снършете си домашната работа и тогава очаквайте успех.

Ето това е! Вашата цел има първостепенна важност. Каквито и проблеми да имате, тя е с най-висок приоритет за Вас. Винаги, по всяко време, денем и нощем! Знам какво ще кажете: „О-о! Но така и баба знае!“ Едно нещо трябва да запомните: методът „на баба“ е единствено възможния! Ако това не Ви харесва, играйте тото. Така все пак ще имате някаква надежда. Но 99% от хората са толкова самонадеяни, че очакват да спечелят от тотото БЕЗ ДА СА ИГРАЛИ, БЕЗ ДА СА ПУСНАЛИ ФИШ С ЧИСЛАТА.

Затова за 99% от хората, в посмъртното им слово, определено може да се каже, че са се надявали и даже много са се надявали, а някои са били и мечтатели ..., но нищо по-конкретно. Горещо се надявам да сте разбрали формулата за успех в работата и че ще я приложите веднага! Желая Ви успех!

Поръчките по каталог са чудесна надомна работа почти без капитал.

Метод на поръчките по каталог.

Има доста варианти чрез метода на поръчките по каталог да се уредите с чудесна надомна работа, почти без начален капитал. Поначало хората обичат да си поръчват по каталог. В България вече има няколко фирми, които печелят доста пари годишно от дистрибуция на каталози и изпращане на поръчки по тях. Вие също можете да се захванете с поръчки по каталог. Ето как някои работят надомно, в малък мащаб, а са направили големи пари.

Пример за каталожна търговия.

И. има нужда от средства за да плаща за издръжката си в университета. Тя получава продуктовият си каталог и го показва на приятелка, която работи в офис. Приятелката поръчва някои изделия и я пита дали може да вземе каталога за известно време на работа, за да го покаже на приятелките си. Резултатът е много допълнителни поръчки. И. решава, че вероятно хора и в други офиси биха се заинтригували. Тя поръчва си поръчва още дузина каталози, всичките щамповани с нейното име на кориците си.

Разнасяне на каталози.

Тези каталози се оставят в различни офиси заедно с определено количество формуляри за поръчка с обяснението, че след два - три дни ще се върне за да вземе поръчките и каталога. Формулярът за поръчка посочва, че за всяка поръчка надвишаваща 50 лева или повече ще има отстъпка от цената в размер на 10%. Резултатите са отлични, поръчките са събрани и доставени на определената дата, а каталозите са събрани и са занесени в други офиси.

Повече каталози - повече шансове за доход.

Колкото повече каталози разпространите, толкова повече шансове за успех имате. Големите компании работят на основата на процента. Те знаят, че ако вие разпространите 1000 каталога, те ще получат средно статистически определен брой поръчки. Компаниите могат да изпратят каталози по пощата и да предвидят в рамките на определен процент колко пари ще направят върху определено каталожно разпространение.

Надомна работа с каталози.

Но резултатите са доста по-добри когато тази дейност се осъществява като надомна работа. Когато вие персонално носите каталога на евентуалния потребител и персонално му се обаждате за да вземете поръчката, ситуацията става доста по-различна. В тази работа може да имате както успехи, така и падения. Ако дадете вашият каталог само на малцина кандидати и не получите никакви поръчки, не се обезкуражавайте или пък обратното - ако сте получили поръчки от всички, не политайте във въздуха.

Метод на "пълната метла".

Все някъде с течение на времето ще намерите средният път. Ако не направите нещо, за да промените представянето си или продуктите си, шансовете са вашето средно число да се стабилизира в определени граници. По-сериозните изключения са около Коледа, 8-ми март и други по-специфични случаи. Естествено е през този период да се увеличат продажбите. Подходът на “пълната метла" също може да се използва успешно за да се получават повече поръчки. Каталозите се разпространяват от къща на къща.

Елиминиране на автоматичното "не".

За да се елиминира автоматичното ”не” от една заетата домакиня, вие е добре да й направите първо подарък. Това трябва да е нещо не много скъпо, от рода на джобен гребен или шапка за дъжд. Безплатният подарък се предлага незабавно, по времето на представяне на каталога. Непременно обяснете, че след няколко дни, ще се върнете за да вземете каталога с поръчката, така че каталогът да не се загуби или повреди.

Носете мостри по каталога.

Опитът показва, че не винаги е желателно да се носят мостри, когато продавате чрез каталог на отделни потребители, освен ако не специализирате в един или два продукта и желаете да ги допълните с каталожни продажби. Тръпката на чакането е мотив за закупуване при някои хора, а показването на мострите ги лишава от това удоволствие.

Всяка надомна работа си има своя специфика, а опита е най-добрия учител към успеха. Единственият проблем с опита е, че изисква време. Така че не го губете, а започвайте веднага! Времето е пари даже и когато работите от къщи, а да се работи надомно с каталог или т.н. каталожна търговия е един от шансовете да стартирате веднага.

Кои са основните критерии за подбор на надомна работа?

Съществуват редица съображения, които трябва да имате предвид, но тук щу изброим само основните критерии за селекция на подходяща за Вас надомна работа, която най-пълно съответства на Вашите способности, дадености и компетенции.

1. Изискване за минимален стартов капитал.

Повечето от успешните надомни инициативи са тези, които не разклащат финансовите ви устои още в самото начало. Ориентирайте се към дейности, които не изискват вземането на заеми до такава степен, че през първите няколко години да не правите нищо друго освен да ги връщате.

2. Покриване на специфични пазарни ниши с гарантиран пазар.

Това е така, защото успешните възможности за надомни доходи са тези, които запълват много специфични нужди. Те осигуряват продукти или услуги, които не могат да бъдат получени от големите фирми.

3. Подбор на дейности, подходящи за малки градчета, за селски райони и за големи градове.

Важно е в подбора си да се ориентирате от специфичните условия на район, в който живеете. Едно е да живеете в Странджа, Родопите или в Пловдив, Варна или София.

4. Компютри и интернет - идеалните полета за надомна работа.

Като се има предвид разпространението на компютрите в национален мащаб през последните години, много от надомните дейности могат да бъдат ориентирани и към компютърно изпълнение. Но разбира се, все още има и много такива, които не изискват притежаването на компютър или компютърни умения.

5. Изисквания за образование или опит в дейността.

До колкото ми е известно, нито едно училище или университет в България не дава образование в област на надомната работа. Тук има основно два аспекта:
 • а) хора, които имат професия или занаят, подходящи за надомно приложение, но не зная или нямат опит в това, как точно да се организират или как да си намерят клиенти.
 • б) хора, които имат професия, която не е подходяща за надомно приложение и търсят стегнато, кратко, съдържателно обучение или консултация за конкретна насока.
За сега, мисля че без да сме разточителни в думите, казаното до тук е добра
отправна точка за търсещите, за да им даде насоки на какви основни критерии да се спрат, правейки подбор на най-подходящата за себе си  надомна работа, която да носи доходи и в перспектива, а не само като моментно решение или такова по принуда.

Работите ли авангардна работа?

Да, да! Работете авангардна работа, а не какво да е. 

Това е изцяло във Ваша власт. През новия 21-ви век, за да сте добре, трябва да се позиционирате и да работите продуктивно в полето на високо квалифицираните професии и дейности. Някои ще схванат този съвет като незабавна покана за започване на курсове, преквалификации, специализации и т.н. Отново грешка! Това беше подходът на вчерашния ден.

Днес се записвате да учите 5 години висше образование и след 5 години се дипломирате като безработен висшист. Върнете се в предишна публикация и открийте цифрата 3,5 год.! Проблемът е, че за да следвате в университета трябва да запишете специалност. Да, но в повечето случаи, след 5 години се оказва, че тя не само не е актуална вече, но и че е излишна.

Да вземем за пример математиката, 

която днес е издигната до нивото на единия от двата предмета, определящи изхода от матурите и кандидатстването в по-горно ниво за образование.
Връзка
Веднага ще Ви кажа, че по-голямо безобразие и тъпотия от това не може да има и едва след това ще се обоснова защо. Това е, учебен предмет, чиято единствена цел е да пълни джобовете на учители по математика от частни уроци.

Аз самият съм учил математика до припадане, кандидатствал съм с математика, учил съм в математическа гимназия, а след това съм я усвоявал още 3 години в технически университет. Изучавал съм всички нива на математиката - алгебра, тригонометрия, стериометрия, аналитична алгебра, линейна геометрия, математически анализ, логаритмитчно, диференциално, интегрално и матрично смятане и т.н.

След като се дипломирах съм работил на такива места, където се предполага, че без математиката е невъзможно да се работи. Научно изследователски институт по роботика (конструиране и проектиране на сложни роботехнически системи и комплекси), откъдето съм и научен сътрудник. Борсите, зараждащите се финансови пазари, приватизацията. И стажът ми в тези направления е общо повече от 20 години.

В нито един случай през този период от време (20 години!) не ми се е налагало да използвам нещо повече от събиране, изваждане, умножение, деление, дроби и проценти - елементарно смятане, което се научава далеч преди 4-ти клас в училище. Извод: 99% от математиката, която се изучава в нашата образователна система в продължение на 15 - 16 години, е напълно излишна! Единствената полза от нея е, че не оставя безработни няколко хиляди учители по математика.

Безполезни "дисциплини"

По подобен начин стоят нещата и в редица други "науки, предмети, дисциплини и специалности“. Напълно безполезни са. Създадени са единствено за да се осигури работа за преподаващите ги. Днес на Вас Ви трябва не архаична специалност (от каменния век), а подход за самоподготовка и самоквалификация. Трябва Ви буден и възприемчив ум. Нужен Ви е неспокоен дух.

А в това никой не може да ви помогне - нито институти, нито университети, нито парламента, нито президента или даже царя. Положението днес е като преди милиони години - Вие сте в гората и срещу Вас е вълкът, 1 : 1. Или Вие или вълка! Работата е сериозна, нали?! Работете авангардна работа, но не я търсете в образователната система. Там тя ще се появи може би след 5 - 10 или 30 години и тогава ще Ви е напълно безполезна.

Рецепти за приготвяне на домашна тархана с квас и добавки.

Проста тархана

Приготвя се от 3 кг. брашно, вода или прясно мляко и няколко щипки сол, като се замесва твърдо тесто. Като поизсъхне тестото, може да се настърже на ренде (вместо да се мели на месомелачка), суши се и се събира в платнени торбички за съхранение до зимата.

Приготвяне

Поставя се желаното количество тархана във вряща подсолена вода и се вари като макарони. Когато омекне и се свари, водата се излива. Следващата стъпка е да се поднесе топла за консумация, поръсена със сирене и смлени орехи или да се запече във фурна.

Зеленчукова тархана.

Мелят се в месомелачка 6 чушки, 6 домата, 4 моркова, 2 големи целини, 1 глава лук. Подправя се с 4 - 5 зърна прясно смлян черен пипер. Към така приготвената зеленчукова каша се добавят 2.0 - 2.5 кг. брашно (понякога отива и повече) и се замесва твърдо тесто с квас. Разделя се тестото на 5 топки и всяка топка се стърже на ренде или се мели с месомелачка.

Получените стружки са поставят на салфетки и се оставят да съхнат на слънце. Тархана се прави най-добре сутрин в слънчев ден. Колкото повече съхне тарханата, толкова по-добре. Към залез слънце тарханата се прибира и ако се налага, съхне още във фурна с вентилатор. При пълно изсушаване, се прибира в памучени торбички за дълго съхранение.

Тархана от кисело мляко.

Разбъркват се 10 яйца и 1 кг. кисело мляко. Брашното се пресява на купчина и по средата й се прави ямичка. Вътре се наливат яйцата и млякото, добавя се лъжичка сол и се замесва твърдо тесто. От добре омесеното тесто се откъсват  с ръка малки парчета и се правят на топки. Стържат се на ренде върху парчетата плат, върху които ще съхнат. Ако тестото омекне, домесва се с допълнително количество брашно.

Тази тархана се суши 3 - 4 дни, след което се прибира в стъклени буркани за съхранение на сухо и хладно място. Тази тархана се готви на среден огън, като 1 буркан се изсипва в литър вряща вода или прясно мляко. Когато се сгъсти напълно, отгоре се добавя масло, ръси се сирене или захар.

Плодово зеленчукова тархана.

Тархана е традиционна българска храна, която приготвят в България и други страни наюг, като представлява вид трохи от изсушено тесто, замесено с квас и плодово-зеленчуково пюре от сварени и пасирани червена чушка, кромид лук, морков, тиква, ябълка, домат, по желани круша, дюля, без люспи, семена и корички, и подправката тарханол (наподобява копър).

Замесва се тесто с квас и се оформя на плоски питки, които се оставят да изсъхнат, след което се разтриват на трохи или се смилат на месомелачка. Добре изсъхнала тархана се съхранява в памучни торби за зимата. Консумира се в няколко варианта с помощта на следните рецепти за приготвяне.

Вари се по подобие на юфката, като по този начин се приготвя вид попара или каша със сирене и/или със захар, гъста зеленчукова крем супа, различни ястия с пилешко месо, а също може да се запича на фурна с различни добавки, но най-вече масло и сирене.
 ----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Имат ли основание надеждите за надомна работа - идеи?

Доста хора се надяват да получат надомна работа отнякъде.

Но надеждите са като в тотото - оправдават се много рядко, ама съвсем рядко - 1 : 13000000 и даже по-рядко. Но въпреки това милиони хора продължават да се уповават на надеждата. Ежедневно и силно се надяват нещо да се случи - да спечелят, да успеят, да се прочуят, да им се размине ... вместо да се огледат за идеи и реално да ги осъществят.

Един българин ежедневно се молел на Господ да му помогне да спечели от тотото. Господи, помогни! Господи, Господи. Ден след ден, седмица след седмица, година след година. Бил много упорит. Накрая, на 20-тата година и Господ не издържал и му рекъл: "Ще ти помогна бе българино, ама иди пусни поне един фиш!"

Сериозно отношение.

Та с надежди тези неща, според мен, не стават. И съвсем закономерно, Евростат отчита, че ние българите, сме най-бедните хора в Европа. Затова е добре да залагаме на нещо по-сигурно:
 • - сериозно отношение,
 • - добра мотивация,
 • - сигурна, достоверна информация,
 • - проверени инструкции или указания и
 • - много работа.
Само така, значително може да увеличим шансовете си за доходи, печалба, успех, известност...
Казано е: Надеждата е добър спътник, но е лош водач! За домашно се опитайте да разберете с какво е добре да замените надеждата, за да разчитате оттук нататък на по-сигурни резултати Например,

Направете реалистична оценка на:

1) ресурсите,

с които разполагате - жилище, мазе, таван, свободна стая, гараж, компютър, интернет, телефон...., но от гледна точка на това, дали те могат да Ви носят доход по някакъв начин. Че сте порахчили пари за тяхното придобиване, това е ясно. Сега въпросът е как да си възвърнете тези пари?

Леко ще Ви подскажа - концепцията за двойната употреба на вещите. Т.е. когато Вие купувате нещо, винаги отсреща има някой, който продава (получава във своя джоб Вашите пари). Сега може ли Вие да обърнете нещата??

2) подръчни материали, инструменти,

иначе обичайни за всяко домакинство - но сега помислете за тях като за евентуални оръдия на труда, средства да припечелите някой допълнителен лев.
 • - За какво може да ги използвате?
 • - Кой ще има нужда от това?
 • - Как ще му го доставяте?
Например, празни стъклени бутилки - може да намерите тонове от тях напълно безплатно... Най-елементарното е да прецените колко години са отлежавали различни вещи (иначе в добро състояние) в гаража Ви, без да ги използвате по предназначение (което означава със сигурност, че поне още толкова време ще продължат да прашасват там) и дали не е по-целесъобразно да ги обявите за продан - чрез т.н. гаражна разпродажба - идеалния начин да финансирате една нова, надомна идея за доходи, която след малко ще измислите.

3) достъпни, а много често и безплатни суровини, като

 • - луксозна рекламна хартия,
 • - отпадни продукти от шивашкото или дърводелското производства,
 • - растителни материали,
 • - празни стъклени бутилки,
 • - желъди,
 • - стебла от житни култури и др. 

Надомна работа "от нищо - нещо".

Добра основа да се мисли за първия принцип за надомна работа - "От нищо, нещо!" Мислете! Не ме карайте аз, срещу заплащане, да Ви давам хиляди идеи. Просто идеите са навсякъде около Вас - буквално стотици и на една ръка разстояние. Огледайте се! С отворени очи! Започнахте ли да ги виждате?! Като отзиви към тази статия, вместо не основателни надежди, започнете да публикувате конкретни свои идеи за надомна работа и заедно ще ги коментираме.

Превърнете своята работа в бизнес.

Работа или бизнес вършите?

Ключовият фактор за да успеете в днешния ден, е да мислите, планирате, действате и работите така, сякаш това е Ваш собствен бизнес, даже ако професията Ви е чистач(ка). Но след като ще хвърляте толкова много усилия за преквалификации, помислете кое ще е по добре за Вас - чистенето или интернет?

Не мислете обаче, че тук пренебрегвам възможността да се изкарват милиони и от бизнеса с чистенето, особено ако той бъде разгледан в контекста на екологията.Това, което казвам е, че Вие трябва да помислите и да прецените за себе си, а не някой друг да го прави вместо вас (и накрая да Ви каже : учи математика, моето момче ... за да станеш безработен).

Като втора стъпка, специализирайте се в работата си!

Правете само едно нещо и забравете всичко останало. На това му се вика метод на изгорените мостове. Като няма с какво друго, остава Ви да се развивате само в основното си направление. Всичко останало поставете в служба на основната си цел - даже храненето, съня и развлеченията.
Оттук нататък, до успеха, Ви дели само времето. Затова американците казват "Времето е пари! Не ми губи времето!“ (за разлика от българите, които по цял ден кръстосват крака в кафенетата и накрая викат „няма работа!“). Прочетете няколко пъти написаното тук и действайте съгласно него, но още днес. Работа у нас има колкото поне за 1 китайски народ. Зависи с какви очи гледаме на нея. И разберете веднъж за винаги: няма време за размотаване! Времето наистина е пари! Оползотворявайте го по същество и превърнете работата във вид собствен бизнес, за който да милеете и развивате!

Какво CV (Curriculum Vitae) за работа да си подготвяте?

Когато си търсите работа, 

първият и най-важен източник на информация за вас е вашето CV (Curriculum Vitae). От неговото съдържание, и от начина на оформянето му, зависи дали работодателя ще прояви интерес към вас и след това ще ви покани на интервю или скоропостижно ще се озовете в голямата купчина на безинтересните. Затова е много важно към съставянето на своето CV - тази важна част от Вашия живот да подходите с достатъчно отговорност и подготовка.

Преди да започнете работа по своите документи

 • - мотивационно писмо
 • - CV
 • - резюме
 • - препоръки
 • - дипломи ...
и в частност по Вашето CV, проучете внимателно предложението за работа. В него обикновено са заложени точните изисквания на работодателя, а също и някои пунктове, по които ще Ви отсяват. Например, ако в обявата се казва „Търсим опитна секретарка...", определено акцента не е толкова върху думата „секретарка", а върху „опитна". Ако Вие сте младо момиче, което за първи път си търси работа, даже не е необходимо да подготвяте cv, а  по-добре е да прескочите тази обява.

Но ако сте младо момиче, 

което си няма никаква представа какво прави, може да решите и да упорствате, да си въобразявате идеи като за къси поли, дълбоки деколтета и какво да е CV, а така може да стигнете до там, че да попаднете и в конфузна ситуация. Ако на този работодател му трябваше младо, красиво момиче за сервизно обслужване (кафе, занеси, донеси ...), определено в тази обява нямаше да фигурира думата „Опитна".

Но щом има такова определение, следващия въпрос, който трябва да си изясните е защо им е необходима опитна секретарка. Какъв е предмета на дейност на фирмата? Ще се изискват ли някакви по специализирани познания от кандидатите и ако „да" - какви? Изобщо си подгответе един предварителен списък с въпроси и действия - нещо като планирано кандидатстване, ако желаете усилията Ви да са резултатни и удовлетворението от намерената работа да е прилично.

Как да изготвите перфектното мотивационно писмо за постъпване на престижна и добре платена работа?

Мотивационното писмо предхожда като документ Вашето CV,

но е добре да се състави накрая заедно с резюмето, когато сте съвсем наясно с всички подробности по кандидатстването Ви във всеки конкретен случай. Та как да изготвите перфектното мотивационно писмо за постъпване на работа? Ще Ви го кажа още в началото -

Най-доброто мотивационно писмо за постъпване на работа 

е това, което прилича на Бизнес план.

1. То трябва да е написано конкретно за случая, а не да е част от "готов" комплект, който тиражирате на лошо качествен ксерокс по всяка обява за работа.

2. Имате доста предварителна работа преди да пристъпите към написването му - а именно обстойно да се запознаете с дейността на конкретния работодател.
 • Каква точно е обявата?
 • Какви са изистванията му?
 • Какви уловки е заложил за отсяване на неподходящите кандидати?
 • Каква е позицията?
 • Какви са изискванията за нея?
 • Каква е същността на работата?
 • Кои са критериите за оценяването Ви?
 • Кои са проблемите в работата?
 • Какви решения ще се очакват от Вас?
 • В състояние ли сте да ги осигурите? и т.н и т.н.
Ако все още не Ви е изстинал ентусиазма да си търсите подходяща и добре платена работа, да продължаваме.

3.  Полза, полза, полза ... - каква полза ще има работодателя, ако Ви назначи на предлаганата позиция?
 • С колко ще увеличите продажбите? 
 • С колко ще намалите брака? 
 • Как ще се повлияе качеството на продукта? 
 • Как ще се повлияят рекламациите? 
 • В какви срокове ще предложите решения? 
 • Кога ще ги внедрите? 
 • Каква ще е тяхната дългосрочност? 
 • Как ще се отразят те на мащаба на бизнеса? 
 • Какви ресурси ще са необходими, за да ги реализирате? ..... 
Посочвайте конкретни цифри. Не "около 15%", а "15,7%".

4. Дайте доказателства, че сте в състояние да постигнете посочените от Вас показатели в мотивационното писмо:
 • посочете препоръки от предишни работодатели, 
 • осигурете документи за своята квалификация, 
 • онагледете досегашния си опит, 
 • демонстрирайте своите познания, но не теории, а от конкретна практическа гледна точка, според ситуацията при работодателя ...
5. Поставете срокове за постигането на всяка мярка в своята работа, за която споменавате. Един бизнес план без срокове е просто ненужна купчина хартия. Как се познава добрия служител? По това че изпълнява точно заложеното в неговото мотивационно писмо. Звучи малко стряскащо и ангажиращо? Да, ако искате добра работа, добра заплата и ангажиментите Ви към работодателя трябва да са сериозни, конкретни и отговорни.

Следвайте тези кратки, но принципни указания 

за изготвяне на перфектно мотивационно писмо за работа, както и на останалите изискващи се документи
 • - мотивационно писмо,
 • - CV
 • - резюме
 • - препоръки
 • - публикации
 • - дипломи ...
и Ви гарантирам, че всеки работодател ще прояви интерес към качествата Ви.

Надомна работа за счетоводител - възможно ли е?

Бабетова (гост) 01.09.2008 18:47,
"Имам опит като счетоводител и доста неща зная.
Бих могла да работя сама от къщи (nadomno),
но не знам как да стигна до клиентите.
Имам създадени условия,
но с обяви във вестника явно не става.
Моля, помогнете със съвет."

Отговор:

Не само, че е възможно, а и постоянно се прави. Всъщност, счетоводната професия е една от най-приспособените за самостоятелна надомна работа. Познавам счетоводители, които съчетават двата начина на работа - офисния и надомния. Работят на постоянен договор в счетоводния отдел на голяма (оборотна) фирма, а в свободното си време изкарват допълнителни доходи от къщи чрез редица други счетоводни или свързани със счетоводството услуги:

 • - водене счетоводство на малки фирми (ЕТ, само осигуряващи се лица, земеделски стопани...)
 • - водене на осигурителна каса
 • - даване на индивидуални счетоводни консултации
 • - годишно приключване и попълване на данъчна декларация
 • - оправяне на осигуровки
 • - данъчни консултации
 • - осигурително оптимизиране
 • - водене на форум, блог - като интернет работа
 • - онлайн писане на статии
 • - разработване на готови счетоводни продукти и редица още други възможности.


И така, ето една добра схема за работа като счетоводител от къщи:

1. Влезте в Гугъл (с AdWords) и проучете какво търсят клиентите във Вашата
област. (Принципът е: "Продай, преди да купиш." или "Намери потребност и я
удовлетвори.").

2. Въз основа на това проучване си създайте продуктовата система - какви
точно счетоводни услуги ще продавате, каква ще е процедурата, начините за
контакти и обслужване на клиентите

3. Подгответе си ценовата листа - тарифата за всички Ваши услуги + цяла
система от отстъпки, промоции, насърчения.

4. Поставете си финансова цел, напишете план за нейното постигане и създайте
здрава организация планираното да се случи (добрия предприемач се познава по
това дали изпълнява плана си).

5. Надуйте свирките (реклама, обяви, листовки, визитки, форум, сайт, блог,
е-майл маркетинг - (всичко това го има безплатно в Интернет) - пишете
редовно, периодично обновявайте и никога не го пренебрегвайте.

6. Бъдете точна, коректна, експедитивна, не прекалявай с цените и след
година - две ще имате чудесна и доходоносна самостоятелна, надомна
счетоводна работа.

Идеята за надомна работа като счетоводител 

е много добра, защото това е най-съвременната концепция за развитие на света, особено след световната финансова и икономическа криза 2008 - 2015 год. А изкарването на интернет пари чрез счетоводство е най-добрата и перспективна идея за основни или допълнителни доходи от интернет за всеки счетоводител. Успех!

Налични издания по английски език - за българи: