Коя е главната Ви цел ако започвате самостоятелна надомна работа?

Доходите от надомна работа.

Без никакво колебание, заемайки се с надомна работа, трябва да осъзнаете, че основния ви мотив в случая са доходите, парите. Страшно много хора в България днес са комплексирани по този въпрос. Пари, печалба - изобщо това са мръсни думи за тях, свързани с далавера, машинации, измама. Достатъчно е някой да спомене за печалба, за да го обвиним в мошеничество.

Занимания с работа от къщи.

Ако вие ще се занимавате с работа от къщи, веднъж за винаги трябва да изкорените от себе си тези предубеждения и ясно да осъзнаете, че не може да има за вас друга цел освен една единствена - ПЕЧАЛБАТА! Това е! Всичко останало са средства, стъпки за постигане на тази цел. Ако това не ви харесва, значи вие не трябва да се занимавате с надомна работа, а с нещо друго, например образование, култура, изкуство, религия.

Не трябва да говорите за пари и печалби, а за организация с идеална (нестопанска) цел, каквито са музея, училището, театъра, болницата ...Но да се върнем на печалбата. Тя много често се бърка с прихода. Значи, ако целта Ви е печалбата, това означава, че за вас има значение не прихода (постъплението от продажбата), а разликата между приходите и разходите.

Реализиране на приходи.

Защото вие можете да реализирате приходи за една година в размер на 10 хил. лв, и да сте много горди с това постижение, но ако това ви е коствало разходи за 11 хил. лв, тогава аз ще ви кажа, че това е ЗАГУБА - най-лошото нещо при една делова активност. Изкарвайте пари. Правете пари. Помнете, че най-важната причина, заради която работите, е да реализирате печалба! И така да си облекчите живота.

Как са регистрирани аптекаря и аптекаря?

Аптекаря е отворил аптека не толкова за да Ви цери, а за да си изкара заплата. Затова не е благотворително дружество, а фирма. Личния лекар не е безвъзмезден служител на Вашето здраве, а ЕТ - Едноличен търговец и е регистриран по Търговския закон, а не по Закона за безплатни денонощни услуги. Автобусните превози нямат за цел да Ви помагат в придвижването от точка А до точка Б, а се правят за да печелят.

Изкарвате ли пари за нарастващи доходи?

Ако Вие не изкарвате пари, то няма да сте дълго на деловата сцена. Видели сме твърде много хора, които започват бизнес с убеждението, че като сложат възможно най-най-ниската цена на продукта или услугата си, ще пробият веднага. Няма нищо по-погрешно от това.
 • Първо, това показва пълно безсилие да предоставиш качествен продукт (затова разчиташ на ниската цена).
 • Второ, това издава пълна неспособност да се съставя цената на изделието (т.нар. ценообразуване).
Естествено, много скоро тези хора започват да се оплакват, че бизнеса не върви, че хората нямат пари, че правителството ........, че президента ......., че парламента .......... И накрая, безславно затварят вратите.

Грешно, грешно, грешно!

Вие започвате работа надомно, за да печелите и да се разраствате! Да си осигурите постоянни, нарастващи доходи. И само по този начин може да удовлетворявате своите потребности. Ако не го осъзнавате и догодина Евростат ще очита, че у нас живеят най-бедните хора в Европа.

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Същност на понятието работа и неговия принос за увеличаване доходите на хората.

Търсите ли работа по трудов договор с осигуровки?

Работа (което на латиница се изписва като rabota, а в английски език - job или jobs) е всеки трудов процес, изискващ приложението на умствени и физически усилия, който си поставя за цел получаването на някакъв конкретен социален резултат - главен двигател на прогреса в обществото.

Явлението е присъщо преди всичко за живите организми и човека, макар че често и за машини или природни процеси се казва, че също вършат работа.

Да отиваме на работа.

Но в обществото, “на работа” отиват преди всичко хората и тя е мястото, където са заработват доходи под формата на  пари, с които те си посрещат ежедневните нужди, в замяна на изразходваните психически, умствени и физически усилия, посредством определени материални средства за производство и труд, с цел създаването на определени обществени блага, върху определено работно място, освен ако не става дума за предимствата и възможностите за надомна работа.

Физически и интелектуален труд

Съществува мнение и често се прави разделение на работата на физически труд и на интелектуален труд. Всъщност полезния физически труд едва ли може да бъде осъществяван без приложението на определена доза интелект и непосредствено в процеса на осъществяване на дейността, и като професионално придобити умения от обучение и практика, и като проектирани и създадени машини и съоръжения, и като цялостна организация на труда.

Но каквото и да се говори по темата, основното значение на понятието се върти около “работа по трудов договор”, под което се има предвид полагането на предварително договорен наемен труд в съответствие с Кодекса на труда, където са регламентирани доста изисквания за професия, място, условия, трудова характеристика, квалификация и др. конкретни подробности.

Или това е начина, по който по-голямата част от населението в страната и в чужбина си заработва доходите (хляба), като срещу труда си получава месечна заплата и редица социални придобивки като почивка, отпуск, болнични, работни дрехи, купони за храна, обезщетения за нощен, допълнителен или вреден труд. Което между другото е най-разпространения, най-достъпния, доста сложен и малко перспективен начин да уреждате финансовите си перспективи.

Работа по трудов договор.

Наемната работа по трудов договор, според Кодекса на труда има редица преимущества и положителни страни, като:
 • -    гарантирана заплата и заетост за определен период от време;
 • -    голямо разнообразиие от професии за всякакъв вид хора;
 • -    значителни социални придобивки при лечение, нещастни случаи, пенсии, медицински осигуровки, нощен и извънреден труд и др.;
 • -    ползване на законово регламентиран платен отпуск, денонощни и седмични почивки;
 • -    възможности за кариера и растеж в предприятието или службата;
 • -    подкрепа на трудовия колектив при екипна работа;
 • -    фокусиране основно върху строго специализирана професионална дейност, обикновено по образователната специалност на работника или служителя;
 • -    Допълнителни премии за извънреден или по-производителен труд.

Негативи от работата по трудов договор.

Ако човек много се зарови по въпроса, възможно е да изрови и още някои позитиви от трудовия договор. Ако Вие се сещате за нещо, може да го допълните като коментар под тази тема. Но за да имате възможност за обективно сравнение, сега е редно да посочим и повечето негативни последици и минуси от работа по трудов договор, като:
 • - твърда заплата, която рядко и слабо се влияе от производителността на труда;
 • - наличие на таван на заплатите, който се поставя от естеството на отношенията, обществено приети норми, колективни или национални договаряния и индивидуалния трудов договор, съгласно които едва ли някога ще получите десеткратно увеличение;
 • - възможност от съкращения и безработица по различни зависещи и независещи от Вас причини;
 • - ползване на отпуск в неудобно или неподходящо за Вас време от годината;
 • - загуба на трудова квалификация, поради отпадане на едни професии и навлизането на нови;
 • - възможност от прекъсване на отпуска Ви по искане на работодателя;
 • - вътрефирмена конкуренция между работниците, нездрав социален климат поради интриги, завист, корупция, избирателност и др.
 • - без право на глас в определяне цялостната политика на фирмата или организацията;
 • - връзващи ръцете правила и трудови характеристики и задължението да “се седи” на работното място, даже ако нямате работни ангажименти за деня;
 • - липса на възможности за гъвкаво работно време;
 • - необходимост от постоянно пътуване до и от работното място, отнемащо понякога по 2 - 3 часа от живота Ви ежедневно;
 • - необходимост да изпълнявате чужда воля, независимо от своите разбирания за живота и перспективите си.

Това са едни от главните недостатъци на работата по трудов договор, но те далеч не изчерпват списъка. При желания, може да добавите и други такива в коментарите под темата. При всички случаи, сега ще имате много повече материал за сравнение при нужда да смените или да започнете нова работа, а в този сайт ще намерите и не малко конкретни препоръки и насоки за надомна работа, при която зависимостта Ви от работодател или посредник значително намалява.

Правото на избор на вид работа.

Правото на избор дали да станете или не наемен работник и да продавате труда си срещу заплащане, си остава Ваше. Главното е, с каквото и да се занимавате, то да Ви носи както материално, така и духовно удовлетворение. За съжаление, това е сравнително рядък случай, а правилото е, че болшинството хора изпитват неудовлетворение от своята работа, при това - много дълбоко, до омраза и опротивяване. Но пък като ги оставиш да работят в къщи, без началник на главата си, пак до никъде не я докарват, защото проявяват склонност към отпускане и нищо правене, поради това, че трудно могат да се организират и контролират сами.

Затова не е изключено да попаднете на такива разсъждения, че работата е нещо противно, оскърбително и неприятно за вършене и че само живота ни принуждава да го правим и то само срещу пари, по възможност - повече. Макар че, по правило, парите са малко и винаги не стигат. Което е предпоставка хората да се наемат на допълнителни трудови ангажименти по вътрешно или външно съвместителство, но според изследвания на Евробарометър, ние, българите не сме много по допълнителната работа и фактически, работим най-малко от всички други нации в Европа. Статистика.

Допълнителни доходи.

Много често човек се хваща за допълнителни доходи без установяване на официални трудови отношения и по правило - в извънработното си време - вечер, нощем или в почивните дни. Което дава основание да твърдим, че упражняването на труд като работа е далеч по-широко разпространено от разбирането и приемането му като трудови правоотношения. Например, по граждански договор, следпенсионна заетост, самонаетост, нерегламентирани услуги, нелегален труд и т.н.

Отделно, в човешката история, работни функции се придават и на редица природни (физически, химически, ядрени…) процеси, като огъня, гравитацията, ветровата ерозия, поливните функции на дъжда, репродуктивните способности на природата или отделни нейни елементи, елементите на организирана дейност на различни животински популации, космически явления, болестотворни микроби и т.н. Работа на вятъра, на ерозията, на болестотворните микроби и др. п.

Широко разбиране за работа.

В заключение и за по-голяма изчерпателност по темата, не е излишно да споменем, че понятието работа се разбира в обществото даже още по-широко. Например, така се наричат художествените творби на художници, писатели и музиканти. Също и извършваното от различни машини или съоръжения. Използването на животни, особено в миналото, също е много близко с по-разширеното разбиране за работата.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Инвестиционен процес в работнат сила.

Капиталът като фактор на производство.

http://blumassociatesllc.com/images/humancapital.jpgКато базова категория капиталът е фактор на производството, получен в резултат от предшестваща  работа на хората, която може да осигури прираст в процеса на своето функциониране чрез осъществяване на подходящ инвестиционен процес в подобряването на работната сила. Формирането на капитала преминава през свои вътрешни стадии и метаморфози.
 

Обща формула на капитала.

Общата формула на капитала е умножено или умножаващо се богатство. По отношение на работната сила нещата са аналогични, само че имат друг обект на акумулация и на прираст, който е свързан с живия индивид. За него са характерни  акумулационни процеси и прираст, което го прави аналог на капиталова структура от особен вид. Тук аналогията с физическия капитал по принцип е възможна дори наложителна, защото става дума за процеси, които имат сходни характеристики.

Прираст на трудовия ресурс.

Аналогия в случая е, че и в двата варианта е налице някакво въздействие, което осигурява нарастване и прираст на съответния трудов ресурс. В първия са физическите елементи на капитала, на индустриалния капитал в частност, а по отношение на човешкия капитал е въздействие върху първоначалния човешки материал.

Формиране на работна сила.

Винаги , когато наличния човешки потенциал е обект на въздействие, та дори и акумулиране на опит от самия живот, става въпрос за формиране на работна сила. Индивидът е субстрат на богатство, и то от висш порядък, защото акумулационните процеси тук водят до развитие на интелекта, който е в основата на всички останали продукти на човешката дейност. Въздействието върху тази налична субстанция също е изразходване на ресурси
 • – парични, 
 • - интелектуални, 
 • - физиологични, 
 • - времеви и други, 
които олицетворяват или изразяват богатството под различна форма. Целта отново е в резултат от последващото въздействие чрез инвестиционния процес да се получи някакво ново качество, т.е. да се получи прираст.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Дали страхът от надомна работа е страшен?

Има ли поводи да се страхуваме от надомна работа?

Наскоро водих кореспонденция с група хора относно различните възможности за осигуряване на допълнителни надомни доходи. В един от примерите, във връзка с калкулиране на разходине за материали, стана дума за курса на еврото към лева и аз споменах за обменен курс цифрата 1,95 (1 : 1,95), колкото е фиксинга на БНБ.

Надомните доходи са деликатна материя.

Да, но това се оказа голям препъни камък и даже повод за отказване. Повечето хора бяха чували, че курса е 1 : 2 и дискусията се измести в тази посока. Това показва, че надомните доходи са деликатна материя. Човек, който
 • - никога не се е занимавал със самостоятелна дейност от къщи,
 • - никога не е зависел само от себе си,
 • - винаги е очаквал някой друг да му разпорежда -
такъв човек е готов да се хване и за най-малкия повод, за да се откаже и да продължи по неприятния, но до болка познат му начин на чуждата зависимост. От друга страна 500000 българи (по данни на вестниците "Стардарт" и "24 часа") вече са се престрашили и от години заработват малко или много доходи от къщи.

Психология за надомна работа.

Затова е добре тази психология на зависимост да бъде преодоляна и това може да е само за добро. Иначе, "отказването" по всевъзможни поводи, е присъща черта на много хора. Но напредък и прилични доходи могат да си осигурят само тези, които успеят да разчупят ежедневния си шаблон, като го заменят с по-доходен.

А няма по-добър начин за това да сте в групата на печелещите от надомна работа, освен без страх да заложите на упоритостта, настойчивостта, изобретателността - неща, които са все обратните на "отказах се". И да не забравяме - взаимната поддръжка, за което са направени този блог и форум надомно към него.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Как да се намери заетост за толкова работна ръка? (Employment)

Наличие на работа и макроикономика.

Наличието на работа се определя от състоянието на макроикономиката на дадена страна предполага оценка на нейните ресурси и тяхната динамика. Хората са главният им елемент и в тази тема заетостта (Employment) се разглежда от позицията на човешките трудови ресурси, а те като обект на познание са неотделими от понятието население. 

Трудови ресурси.

Населението обхваща всички граждани на държавата независимо от трудоспособната им възраст. По принцип лицата формиращи населението изразяват най-широкото разбиране за човешките трудови ресурси. От това гледище населението и трудови ресурси са идентични понятия, но в по-тесен смисъл понятието човешките ресурси обхваща хората, които в дадено време имат реалната възможност да участват в определен вид трудова дейност:

Работна сила от активното население.

Икономическо активно население /работната сила/ включва населението в трудоспособна възраст, долната и горната граница на което се определя от законодателството на страната. За икономиката и нейното развитие, голямо значение имат няколко основни характеристики на икономическо активното население:
 • - неговото количество /брой/;
 • - качеството на лицата – образование, квалификация, здравословно състояние и др.;
 • - мотивацията за труд.
   

Основни понятия при заетост.

Или трудоспособното население можем да разделим на 2 големи групи:
 • - икономически активна работна сила – включва заети и безработни
 • - неработещи – включва институализирани хора – учащи се, военизирани, по майчинство, временна нетрудоспособност, и нежелаещи да работят. Те получават нетрудови доходи, упражняващи незаконен бизнес.
Заетостта е термин, с който се изразява икономическата реализация на работната сила. На национално равнище тя се разглежда, чрез използване на 3 показателя:
 • - процент на заетост на населението
 • - коефициент на заетост на населението
 • - коефициент на икономическа активност
Заетостта (Employment) може да се разгледа в тесен и широк смисъл на думата:
 • -в широк- за заети се приемат всички лица, които се занимават с обществено – полезен труд, независимо дали получават или не доход
 • -в тесен – това са лица, които срещу вложения от тях труд получават доход.

Видове заетост.


Заетостта може да бъде:

 • - пълна – когато 100% от населението има работа. Допуска се само хипотетично, защото в пределите на икономически активното население винаги има лица /ученици, войници, загубили трудоспособността си, нежелаещи да работят/, които нямат възможност да участват в трудовия процес. Затова за пълна заетост можем да говорим, когато незаетите са в границата на естествено равнище на безработица, тогава имаме равновесие на трудовия пазар.
 • - непълна – е налице, когато безработицата излезе извън естественото си равнище, или работната сила се използва частично (няколко часа на ден или няколко дни в седмицата);
 • - рационална /ефективна/ - оптимално и най-ефективно използване на заетите през продължителен период от време за постигане на стабилен икономически растеж и повишаване благосъстоянието на населението.
 • - нерационална /неефективна/ заетост – поради лоша организация на производството и слабости в заплащането, трудът е слабопроизводствен и неефективен.

Основни фактори обслужващи заетостта са:

 • - състоянието на икономиката – по време на криза заетостта се намалява, а при подем тя се увеличава.
 • - структурата на икономиката – при появата на нови отрасли заетостта се увеличава, а при закриване на стари отрасли, търсенето на работна ръка намалява и заетостта се свива
 • - развитието на дребния и средния бизнес – той осигурява голям брои нови работни места
 • - равнището на данъчно облагане – когато данъчното бреме е високо производителността на труда намалява и заетостта се съкращава.
 • - социална обезщетеност при безработица – когато помощите за безработни са високи и се получават продължително време, хората се възползват от това и не бързат да търсят работа, изчаквайки по-добри предложения
 • - разширяване сферата на услугите спомага за разкриване на нови работни места.

Или факторите на заетостта можем да разделим на две основни групи:

 • - интензивни – дължат се на повишаване на капиталовъоръжеността на труда, по-съвършени технологични схеми, по-високо образователно и квалификационно ниво на заетите лица.
666

Растеж в икономиката.

Интензивния растеж оказва двустранно влияние върху заетостта – от една страна в резултат на научно техническия прогрес намалява потребността от жив труд и част от заетите лица стават излишни.  От друга страна по-високата ефективност на производството резултатира в получаването на икономическа печалба, подтиква фирмите да създават нови работни места т.е. влияе положително върху заетостта.
 • -екстензивни – икономическия растеж се постига, чрез въвличане на допълнителна работна сила при същото до тогава равнище на нейната квалификация, технология и производство.

Измерване на заетостта.

Структурата на заетостта може да се разграничи по два критерия:

1. Демографска структура – 

определя полово – възрастовия състав на работната ръка. По пол населението се дели на заети мъже и жени в икономиката, като тенденцията е да нарастват жените. По възраст заетите се делят на 3 групи:
 • - от 15 до 34 год. – включва хората, които за първи път търсят работа, често я сменят, търсейки по-високо заплащане и по-добри условия;
 • - от 35 до 54 год. – относително стабилна група, рядко сменя професията си;
 • - над 55 год. – с намалена работоспособност, не сменят работното си място, уязвими то структурни промени.

2. Икономическа структура – 

по този критерии заетостта се разпределя между отделните отрасли на икономиката. Тенденцията е заетостта в селското стопанство да намалява, да се запази в промишлеността и да се увеличава в областта на услугите.

Измерване на заетостта.

Измерването на заетостта (Employment) при работа става в абсолютни и относителни цифри. Абсолютния брой на заетите е икономическо активното население /ИАРС/, намалено с броя на безработните. Относителния показател на заетостта се представя, чрез Коефициента на заетост, изчислен като относителен дял към трудоспособното населени или към ИАРС.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Архаичен фетиш ли е Работното място?

Работно място от индустриалната революция.

http://i.actualno.com/club.bg/files/2006/06/29//08c0fcce56.jpgРаботното място като че ли е един архаичен фетиш от времето на индустриалната революция в средата и края на 20-ти век, който определено губи своето значение в нашето съвремие. Работното място обикновено е свързано с много негативни емоции като:
 • -    трудови инциденти, ...
 • -    трудова дисциплина,
 • -    работно време,
 • -    трудов правилник,
 • -    унизителни ограничения и изисквания,
 • -    норма и т.н.

Безупречна ергономика.

Днес вече работното място може да се асоциира с добре уредена и приятна за обитаване среда, с безупречна ергономика, много удобства или даже с уюта на собствения дом. Но ако погледнем по-формално (по-чиновнически) на въпроса,

Работното място е:

 • -    Част от пространството в едно предприятие, приспособена за изпълнение от работника или група работници на техните производствени функции, или
 • -    Място за провеждане на работата и намиращите се в него средства за производство, оръдия на труда, приспособления за осъществяване на трудовите функции от страна на работниците с определена професия. Освен това количеството на работните места в едно предприятие трябва да съответства на броя на заетите в него работници, като се отчита графика и сменността на работата, заболяванията и отпуските, или
 • -    Зоната, в която се намира работника и на която той прилага своя труд. Работното място се определя възоснова на технически и ергономически нормативи и е снабдено с редица технически и други средства, необходими за изпълнение на поставените пред работника конкретни трудови задачи, или
 • -    Мястото, в което работника е длъжен да се намира или на което трябва да пристигне във връзка със своята работа и което пряко или коствено се намира под контрола на работодателя, или
 • -    Територията, на която работник осъществява своите трудови функции и се определя съгласно изискванията за организация на труда и клаузите на трудовия договор. Възможно е то да не бъде свързано с адреса на работодателя, нито с територията на предприятието, както е например при един пътуващ търговски работник или рекламен агент.
 • -    Място, на което работника е длъжен да се намира в рамките на своето работно време и във връзка с работата, която пряко или коствено се намира под контрол на работодателя. Това е мястото на постоянно или временно пребиваване на работниците в процеса на трудовата им дейност
 • -    Участък от помещението, на което в течение на работната смяна или по време на част от нея се осъществява трудовата дейност. Работното място може да е разположено на няколко производствени участъка в едно производствено помещение. Работното място е подчинено на определени санитарни правила и норми.
Ако в съображенията си за работно място включим и все по-нарстващите дейности за дистанционна работа, предимно през интернет, действително може да се постави въпроса дали то вече не е един фетиш с отмиращи функции.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Доходи като антиквар със собствен антиквариат.

Предпоставки за антиквариат.

Ако Вашия дом, гараж, мазе или таван от години са задръстени със стари вещи, не ги изхвърляйте на боклука. Има надомна работа от 6 ясни стъпки, как да спечелите от това. На практика Вие можете да спечелите не само от своите ненужни вещи, но и като купувате и продавате ненужните вещи на други хора, а също и от тези, които те продават на цена, значително под тяхната стойност. Най-добрия начин да извършвате тази работа е като я започнете в свободното си време и със свои ненужни вещи. Ето как се прави това:

1) Научете се да оценявате състоянието на вещите.

Ползвателите или колекционерите на такива вещи държат много на техния външен вид и на годността им за употреба. Понякога, едно малко петънце или повреда, могат значително да снижат продажната цена, понеже напълно изрядените артикули са трудни за откриване.

С особена сила това важи за книги, картички, марки, кибритки, календарчета, но също и за мебели, часовници и др. антиквариати.Най-добрия начин да се научите да оценявате стойността на вещите е като посещавате антикварните магазини, разговаряте с експертите в тях, проверявате аукционите в Интернет - такива, като еbay, Yahoo и др.

2) Научете се да определяте покупната цена на вещите.

Важно е да знаете колко да платите за тях. Един дребен дефект в рядка марка или монета може да намали цената им наполовина.Научете се да откривате недостатъците и дефектите във вещите и с колко те ще понижат цената им. Даже е добре преди покупката, да отделите ден-два за разговори със собственици на антикварни магазини или с колекционери.

3) Установете постоянна връзка с магазини, галерии, дилъри и колекционери от бранша.

Изгответе си картотека с техните адреси, телефони и област на интереси.Използвайте всеки случай за да обогатявате картотеката си - статия, интервю, интернет, приятели, случайни срещи. Тя ще се превърне след време във Вашия най-сериозен ресурс.

4) Използвайте в работата си аукционите.

Често там цените са най-ниските възможни. Особено полезни и показателни са аукционите в Интернет, понеже те са на практика световни и в тях може да се намери всичко. Такива са:
 • -) www.ebay.com
 • -) www.amazon.com
 • -) www.auctionwatch.com
 • -) www.yahoo.com
 666

5) Бъдете в час на работата.

Ако ще си изкарвате прехраната с покупо-продажба на стари вещи, обърнете внимание на подготовката си. Съществуват редица ръководства за колекционери. Използвайте ги. От там ще научите много, какво се търси, какво - не, какви са изискванията, цените и т.н. Ето Ви два адреса за връзка с най-известните в света акционни къщи и техните каталози:
 • -) Sotheby’s. P.O.Box 5111, Norwalk, CT 06856-5111 USA, tel.: (+1-203) 847-0465
 • -) Christie’s Publications, 8 King St., St. James, London, SW1Y6QT, England, tel.: (+44-171) 839-9060.
Всяка от тях предлага десетки каталози, за които можете да се абонирате. Но безплатна информация може да получите от техните сайтове в Интернет:
 • -) www.christies.com
 • -) www.sothebys.com
Използвайте също и следните сайтове:
 • -) www.delphi.com/collect/
 • -) www.csmoneine.com

6) Не купувайте “фабрични” колекции.

Тази разработка е за това как да изкарате пари от свои и чужди стари вещи. Но по света, а вече и в България, съществуват фирми, които преживяват от “създаването” и продажбата на най-различни “колекции” - картички, монети, кукли, книги. Вас Ви интересуват истински стари вещи в добро състояние, които Вие можете да закупите от притежателите им почти без пари, но да продадете на ценителите по цени, които са по-високи даже от цената на вещта като нова.

7) С времето се специализирайте в своята работа.

Изкарайте допълнително пари от реставрацията на стари вещи - часовници, радиоапарати, книги ...

8) Списък на вещи, които се ценят от колекционери (без да е изчерпателен).

 • - Пощенски картички,
 • - изгледи,
 • - картини,
 • - рисунки,
 • - народно изкуство,
 • - монети,
 • - банкноти,
 • - икони,
 • - книги,
 • - музика,
 • - часовници,
 • - радиоапарати,
 • - музикално инструменти,
 • - оръжие,
 • - ордени,
 • - кибритки,
 • - кукли,
 • - мебели,
 • - килими,
 • - гоблени,
 • - шевици,
 • - ковьори,
 • - фотоапарати,
 • - бижута,
 • - фонокарти,
 • - списания,
 • - вестници,
 • - униформи,
 • - календари,
 • - прибори,
 • - битови съдове,
 • - химикалки и писалки,
 • - огледала,
 • - ножове,
 • - цигарени кутии и др.

Създаването на антиквариат в къщи е идеалната надомна работа за хора с аристократичен дух, с остро око и с нюх към сензационното.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Как да постигнем успех в кариерата на работата си ?

Предпоставки за успех.

Основни предпоставки за постигане на успех в кариерата на работа, освен доброто образование и психологична подготовка за постигане на успех в живота, са и силното желание и правилните действия. Често хората разсейват усилията си в много направления, понякога противоречащи си едно на друго, което налага да се приложи метода на жертвата, за да се насочи активността само в едно главно направление.

Ежедневни усилия и настойчивост.

Но даже и след като това стане, остава нуждата от прилагането на постоянни, ежедневни усилия и настойчивост в правилната посока, без излишна срамежливост и криворазбрана отстъпчивост.Ако считате, че заслужавате повече - изисквайте и доказвайте постоянно, че можете да се справяте със задачите си, бъдете постоянно инициативни, но подготвени и компетентни.

Слабост и неувереност.

Не проявявайте слабост и неувереност, защото от това доходите Ви ще спаднат и ще загубите възможността да се издигате в кариерата си. Днес хората сменят работата и професията си по няколко пъти в живота си, така че никога не е късно и Вие да го направите. Но това също трябва добре да се обмисля, но и да се действа решително (познавам хора, които обмисляха напускането си цели 5 - 6 години и през цялото това време получаваха минимална заплата и то доста нередовно.

Водене на преговори.

Научете се да водите преговори и изисквате това, което Ви е нужно, като се освобождавате от вътрешните ограничения. Щом от Вас се очакват резултати, Вие пък изисквайте подходящите външни условия за тяхното постигане. Така постепенно ще се убедите, че Вие сте достойни за много повече в живота и в работата и че ако не се поддадете на манипулации, ще го постигнете, винаги когато си осигурите условията за това.

Инициативност в кариерата.

Действително бъдете инициативни в своята кариера и се захващайте за сложна работа във Вашата област и я докарвайте до успешен край. Покажете, че сте отговорен работник или служители, че не закъснявате лековато за работа, че изпълнявате задълженията си в срок. Документирайте по подходящ начин свършеното от Вас, дръжте в порядък документацията си и няма да бъдете забравени. Работодателите знаят как да ценят професионалистите си. Те отлично разбират, че и техния успех се основава на отдадените усилия на техния екип.

Добри отношения с колегите.

И ако към всичко това добавите добри отношения с колегите (работа в екип, без емоционални конфликти), това ще Ви дойде в плюс. Но не раздувайте пред колегите си излишно за своите успехи и умения. Не вземайте  и пари назаем от тях. Обличайте се с прилични дрехи и бъдете приятели с нужните хора. По този начин ще си подсигурите почти идеални условия да развивате своята кариера на работа, като при това - и в бързи темпове. Затова винаги мислете внимателно и за следващата си крачка и следващото ниво, което трябва да преодолеете. Така ще си осигурите и постоянство в кариерата.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Къде да си търся работа?

Възможности за работа.

http://linked2leadership.files.wordpress.com/2008/12/job-search.jpgНа пук на воплите около кризата, възможности за работа има много, стига човек да търси където и както трябва. Ето някои примери:
 • -    Интернет,
 • -    Вестници,
 • -    Фирмени сайтове,
 • -    Бюра по труда,
 • -    Частни трудови борси,
 • -    Агенции за работа,
 • -    Специализирани панаири на труда

Самонаето лице.

Не на последно място, човек трябва да търси работа при … себе си, като самонаето лице. Като възможностите за това са буквално милиони, стига човек да иска да се справя резултатно и да се развива. Напълно е възможно, съвсем скоро и самият той да се превърне в работодател.

Една конкретна възможност за работа в интернет, която в първия момент може да Ви се стори не съвсем доходна, но по време на криза това не е най-важното, пък и перспективите са налице и нищо не ги ограничава, освен манталитета постоянно да се търсят оправдания: Пари от интернет.

Най-добрата стратегия да се търси работа е това да става на широк фронт и по всички възможни линии. Затова започвайте наред.

Работа от интернет

Това е добър вариант за млади хора, закърмени с интернет. За тях виртуалните обяви за работа са по-привични от тези на хартия, залепени върху стълбове и спирки на транспорта. Пък и какъв ли работодател може да бъде такъв, който ще си търси работници на улицата или с лошо отпечатани листовки? Възможностите в интернет са огромни и растат от ден на ден. И по-скоро проблема е с избора и отсяването.

Разнообразието от сайтове за работа, свободни места, форуми на фрилансери … е огромно. Но всеки търси резултат, а не да осигурява уютно гнездо за лентяи. Така че залягайте пред компютъра - четете и … пишете. Започнете мащабни проучвания. Подгответе си няколко комплекта рамкови документи за кандидатстване, така че лесно и бързо да ги пренагаждате, според изискванията на различните работодатели.

Кандидатстване за работа.

Не забравяйте основната максима - всяко предложение да се третира самостоятелно и уникално. Т.е. забравете кандидатстването за работа “на конвеер”, с едни и същи документи. По този начин може само да си гарантирате 70 - 80% откази, преди още да са погледнали в документите Ви.

Пращайте запитвания, но го правете умно. Влагайте малко разбиране. Съобразявайте документите си с изискванията на различните работодатели. Така и Вие самите ще придобиете две много важни качества за трудово оцеляване - гъвкавостта и предвидливостта. Имате ли ги, надали ще Ви уволнят толкова лесно, но даже и да го направят, Вие лесно ще си намерите ново препитание.

Обяви за работа във вестниците.

Това също е бездънна яма с възможности, само че тук е малко по-сложно с масовото тралене, поради по-скъпите телефонни разговори, а и евентуалните разходи за документи на хартия. Но поне в района, в който живеете, може да отнасяте документите си на ръка и да спестявате доста от пощенски разходи.


И тук правилото остава - упорито и мащабно търсене. Масовото търсене на работа и подаването на множество заявки, ще изгради у Вас способността да функционирате на високи обороти, което води до редица конкурентни предимства.

Фирмени сайтове със свободни длъжности.

Вече е постоянна практика големи компании да отделят специална секция в своите интернет сайтове за свободните длъжности, които предлагат за различните си отдели и подразделения. Проблемът е, че трябва да ги търсите, да си ги водите на отчет и редовно да ги следите, понеже там нещата са динамични - появява се работа, заема се… Подгответе си база данни с такива фирми, наблюдавайте ги редовно, а от това скоро може да започнете и да заработвате свои пари, като предлагате бюлетина си срещу такса и за други, не толкова предприемчиви безработни.

Трудови панаири и изложения.

Те се организират обикновено във връзка с определена сезонна работа. Например, на пролет са туристическите панаири, където редица фирми за услуги и хотели по морето наемат персонал за летния сезон. Там се явяват и редица туристически агенции със същата цел. На есен са пък изложенията на фирмите от зимния сезон.

Трудови панаири

Не рядко подобни панаири организират чуждестранни борси и сдружения във връзка със сезонна селско стопанска работа, обслужване на екологични проекти, туристически круизи и др. Ако сте отворени с чуждите езици, не малко такива борси и възможности може да намерите през интернет и да се включите в тях.

Такава възможност са и студентските бригади в Англия, САЩ и други страни, като често те са съпроводени и с изучаване на чужд език или с провеждане на стажове в известни компании. Редица олимпиади, състезания, турнира са не лошо място да Ви забележат, потърсят и наемат във връзка с Ваши професионални способности, които сте демонстрирали там.

Стипендианти.

Съществува практика, редица големи компании да проследяват различни специалисти, особено в по-дефицитни области, още от студентската скамейка, като даже в случая отпускат и стипендии. Но за да се уредите тук е необходима определена далновидност. Предварително да проучите такива перспективи и да кандидатствате където трябва.

Най-големият и сигурен работодател.

Много хора нямат представа защо са избрали текущата си специалност и разчитат само на късмет, за да си намерят работа. А истината е, че човек трябва да подхожда към този проблем значително по-осъзнато и предвидливо, с мисъл за бъдещето. Казано е “Решавай големите проблеми, докато са още малки.” И накрая, нека да Ви напомня, че най-добрия работодател за Вас, може да бъдете самите Вие, като работите за себе си. Ето една такава възможност за надомна работа, през интернет: Интернет парите.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Как да избегнем посредниците за надомна работа?

Работа по договор за работодател.

Когато работите по договор за някой работодател, всъщност Вие ползвате услугите на посредник, даже ако ще това да е надомна работа и да я извършвате от къщи. За какво Ви посредничи един работодател? За главното - за парите! - най-важното нещо в живота на едни човек, който живее сред обществото (не е отшелник в горите).

Произход на парите за възнаграждение.

Много хора си мислят, че парите идват от работодателя. Всъщност, това е само отчасти вярно. Парите попадат у работодателя от неговите клиенти и по-нататък той ги разпределя. Представете си, че произвеждате визитни картички. Правите 100 визитки и клиента плаща 10 - 20 лв в касичката на Вашия работодател. От тези 10 - 20 лв работодателят отделя пари за материали, за Вашия труд и осигуровки, за общи разходи на фирмата си (ток, вода, телефони, наеми, амортизации, общи консумативи...), за данъци и за своята печалба.

Начисляване на заплати.

Заделените за Вас пари Ви се начисляват в края на месеца, а се получават 5 - 10 или даже 30 дни след това. Понякога заплати се задържат 2 - 3 месеца или даже по-дълго. В този случай Вие нямате много полза да се стараете:
 • 1. Нито клиента да е кой знае колко доволен,
 • 2. Нито да сте пестеливи (икономични) в работата си,
защото са редки случаите на допълнително стимулиране за добри резултати.

Когато работите, обаче, за себе си,


1. Тези пари постъпват директно при Вас 

и незабавно са Ви на разположение през цялото време. Имате пълен контрол върху тях.

2. Заинтересовани сте 

клиента Ви да е доволен, защото е хубаво след 2 - 3 седмици отново да Ви даде парички.

3. Икономични сте, 

защото всяка спестена стотинка си остава за Вас.

Натоварване с работа.

А освен това, тук остана и един скрит фактор - натоварването с работа. Когато работите за посредник, той е заинтерисован да Ви натоварва максимално. Дали ще изпълнявате 1 или 100 поръчки на ден, той Ви плаща една и съща заплата. Затова е нормално да Ви товари до дупка, за да изкара колкото е възможно повече от Вас.

Когато работите за себе си, 

Вие се натоварвате само когато има клиент. Като обобщим горните (стратегически) мисли, можем да направим следните изводи. Когато човек работи за себе си,
 • а) постъпленията му са 10 - 50 пъти по-големи и то веднага (не след месеци), а
 • б) работата е 3 - 5 пъти по-малко.
Какво избирате Вие?? Не е ли добрае още сега да избегнете посредниците и да се заемете с печеливша надомна работа, каквато може да намерите навсякъде около себе си. Но ако не Ви достигат идеи в това отношение, бърнете малко повече внимание на този сайт и със сигурност ще намерите множество идеи, разработки и технологии, които могат да Ви влязат в работа.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Работа с поглед в бъдещето.

Социална реализация през 21-ви век.

Специалният анализ на експерти от различни области на социална реализация откроява шест основни способности за постигане на успех в работата през сегашния 21 век. Ако овладейте навреме тези умения, така си осигурявате авангардна работа и възможност да промените живота си преди останалите. Никога досега едно поколение не е било засипвано с толкова много и радикални промени. И никога средния цикъл на работа на едно работно място не е бил толкова кратък.

Нови умения за работа.

Това означава, че ако не сте усвоили подходящите за момента нови умения, ако не сте се адаптирали към новите правила в работата и ако не сте си осигурили достатъчно висока котировка на пазара на труда, вие няма да постигнете независимостта и успеха, които искате. Най-големите рискове в днешния свят идват от поддържането на статуквото, консерватизма и опита да се кара по стария начин,  с досегашните вече спорни умения, без идея за промяна.

Но ако я карате все така, далеч няма да стигнете. Съвсем належащо е незабавно да предприемете мерки за подобряване на своите възможности за успех в работата - да започнете да мислите като самостоятелен, независим предприемач.

Работа като за 21-ви век.

Има някои решаващи умения за работа през 21 век. Овладейте навреме шест много важни житейски умения във Вашата работа и това съвсем определено ще Ви помогне
 • - да правите повече пари,
 • - да бъдете по независими и
 • - да развиете с предимство пред останалите хора своите способности за постигане на успех.

Важни способности за работа.

Ето тези шест много важни способности във Вашата работа, на които вече трябва да разчитате:
 • - ползване на английски език;
 • - прилагане на пазарни умения;
 • - подобряване на способностите за продажба;
 • - овладяване на финансовото мислене;
 • - подобряване на приспособимостта (адаптивността) към промените;
 • - поемане на лична отговорност.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

5 съвета при интервю за работа

Криза.

Живеем във време трудно и напрегнато. „Криза”, „Криза”, ‘Криза”. Тази дума трайно се настани в ежедневието ни. Виждаме я по вестниците, чуваме я в новините, намираме я в интернет, употребяваме я в разговорите си, и най-страшното – усещаме я върху себе си.

Особено силно я чувстват тези, които са без работа по една или друга причина. Сметките не чакат, банковите разсрочки са временни, нуждите -  ежедневни и наложителни, а необходимостта от работа и заплата е просто въпиюща.

В момент като, този притеснението и отчаянието могат да ни изиграят лоша шега. Предлагаме Ви 5 съвета за всички, които тръгват на интервю за работа. Те са резултат от личен опит и прозрения и са проверени в практиката. И така, отговорили са на вашата кандидатура за работа и са ви поканили на разговор.

Какво следва да направите, за да получите мястото?


Помислете добре, дали наистина желаете точно тази работа.

Колко пъти в отчаянието си казваме ”Само да започна нещо! Каквото и да е! Готов съм на всичко!” Но дали е така? Наистина ли именно това искате да правите? Опитайте се да си представите как бихте се чувствали, ако трябва да вършите това в продължение на години. Ще бъдете ли удовлетворени? Ще бъдете ли щастливи? А в резултат на това ще бъдете ли продуктивни на съответното работно място? Ако имате съмнения и опасения, по-добре се откажете още сега. Не губете своето и на интервюиращите времето. Но ако това е мечтаната работа, то тогава смело напред!

Облечете подходящи дрехи.

Предполагам, сами се досещате, че ако отивате на интервю за кранист, бъдещите ви работодатели едва ли ще бъдат впечатлени от яркия грим и аксесоари, модния тоалет или дългия, безупречен маникюр, които без съмнение ви отиват много, но не са най-доброто потвърждение на желанието ви да работите тази работа. Но точно това ще направи впечатление и ще наклони везните във ваша полза, ако търсите работа в модно списание, козметично студио или бутиков магазин.

Научете предварително малко повече за компанията

в която кандидатствате и за длъжността, която се надявате да заемете. Понякога нуждата кара човек да търси работа в сфера, коренно различна от тази, в която се е изявявал доскоро или за която е учил. Именно тогава е наложително да потърсите информация за естеството на работата, за евентуалните подводни камъчета, както и за самата фирма, която предлага тази длъжност. Така ще бъдете подготвени за всякакви въпроси, а и на всеки работодател би било приятно да разбере, че срещу себе си има отговорен и мотивиран кандидат.

Не жестикулирайте прекалено.

Всеки има свои особености на изразяване. Темперамента е хубаво нещо, но ако сте от тези, които ръкомахат, жестикулират, размахват пръст, побутват събеседника си или говорят на висок глас, с цел да бъдат по-убедителни, то забравете за тези неща по време на интервюто. Прекалената експанзивност насочва или към огромно притеснение, скрито зад маската на приповдигнатост, или прекалено силно изявена индивидуалност, която не е желателна (освен в случаите, когато именно това изискване е посочено от страна на работодателя). И в двата случая това не е във ваша полза. Премерения тон, свободата в изразяването, ненатрапчивата шеговитост и лекота в разговора – ето това един умен работодател би оценил.

Усмихвайте се.

Не можете да си представите колко важна е усмивката. Нищо не разкрасява повече лицето на човек и не предразполага към взаимност, отколкото една усмивка. Тя отпуска, зарежда, привлича, заразява. Дори, ако видите, че интервюто не върви добре за вас, дори когато насреща ви стои намръщен човек. Дори тогава се усмихнете. На себе си, на света, на намръщения. Ще видите колко по-леко ще ви стане и как, неочаквано, може би и за самите вас, ще ви отговорят със същото! Надяваме се тези 5 съвета за провеждане на успешно интервю за работа да са Ви от полза, поне малко.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Каква работа търсите - най-добрата или реално съществуваща?

План за търсене на работа.

Понякога, хора чули за „план за търсене на работа", си поставят невъзможни изисквания за някаква идеална работа, която е много малко вероятно да съществува и губят маса време, усилия и средства да я търсят безрезултатно. Всъщност, идеалната работа е тази от която разбирате и заради която Ви ценят - колеги работодатели. Та да се намери нова работа не винаги означава да се намери идеалното свободно работно място отрупано с екстри.

Търсете подходяща работа.

По-скоро трябва да сте с очакване, че всяко предложение за свободна позиция от работодател носи със себе си своите плюсове и минуси, като Вашата задача, когато си търсите подходяща работа, е да намерите сред многото - едно, но от възможно най-добрите и все пак налични предложения за себе си.<

Пазара на труда е конкретен, а не идеален.

Винаги помнете, че сте на конкретен пазар на труда, че търсите в конкретен период от време, и предпочитате само възможности, които са подходящи за Вашата подготовка, професия и очаквания. Например, да си намерите работа като главен технолог, в град Пазарджик, което е добре да стане до три месеца и условията за работа да са по-добри (в т.ч. и заплата) в сравнение с другите подобни възможности за трудова изява.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Знаете ли една малка тайна при търсене на нова работа?

Малка тайна за търсене на работа.

Има една малка тайна при търсене на нова работа  и тя е когато търсим, винаги да си поставяме срок, при това той да е максимално реалистичен и изпълним. Добре би било при неговото определяне да изхождаме от своите финансови възможности да издържим без нови приходи.

Срок за търсене.

Така ще знаем, че не е реалистично да се очакват моментални резултати и няма да се изнервяме излишно, особено когато става ясно, че нещата не се получават още първата седмица - но все пак ще знаем, че имаме определен срок за търсене на работа и ще продължаваме да вършим набелязаното в предварително съставения план. А от друга страна няма да прехвърляме лимитите си за финансови ограничения до определения срок.

Трудов договор при надежден работодател.

Когато си търсим работа по трудов договор при подходящ и надежден работодател, не е излишно да се оглеждаме и за редица други възможности за си осигурим директен доход, без посредник, под формата на самонаето лице, работейки само за себе си, а не чрез  работодател. Ако се оглеждаме, внимателно, ще забележим доста такива възможности, които са си направо един нов свят, особено що касае работа в интернет през 2015.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Нова работа с проектът „Rabota.123“ против младежка безработица.

Темата "младежка безработица"

Днес, политиците на различни нива, то общинско до европейско, е все по-модерно да създават различни фокус групи, особено на тема „младежка безработица" за да умуват в тях по пътищата за намиране на нова работа и през тази година. Щом се налага „умуване" по младежкия проблем, значи е настъпила някаква промяна, която го предизвиква.

Защо се налага да решаваме проблем с младежка безработица? 

Защото средата и обстоятелствата са се променили, а образованието и манталитета на хората не са.  Както самия министър признава, за да се промени образованието, са необходими 15 - 20 години, а животът не ни чака и промените в пазара на труда произтичат доста по-често и вече се случват през година - две, и даже през няколко месеца.

Промени в образованието.

Значи фокус групите на правителствено ниво най-напред трябва да променят темповете на промяна на образованието. Няма кой да го чака министъра 20 години. За да решим младежката безработица, са нужни решения сега, а не след 1 година или след 20 години. Това би могло до се осъществи на първо време чрез професионално обучение за доходи от работа в интернет, а направи ли се, ще се окаже, че хиляди сайтове имат работа за млади хора, които са на „ти" с възможностите да се развива професионална кариера в интернет и да се осигуряват поръчки онлайн.

Решение за младежка работа и през тази година.

Разбира се, да се надяваме на фокус групи, съставени от политици или на правителствени програми за заетост, днес е крайно безперспективно, затова ако и Вие сте от тази перспективна категория млади хора, добре е да се ориентирате и стартирате с нещо, което е налично сега - проект за нова „работа.123", защото едва ли в скоро време ще се намери нещо по-добро, при това - безплатно. Това е начина да се създаде един реален и гъвкав младежки пазар за онлайн заетост по проекти, който ще става все по-актуален от година на година и е в състояние да впечатли или мотивира доста млади хора, които са без работа в момента.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Почивни дни при работа на трудов договор

Седмични почивки.

Почивните дни в края на седмицата при работата на трудов договор са една от социалните придобивки на работниците и служителите според трудовото законодателство и Кодекса на труда в страната. И това е логично, че след няколко дни подред работа, организма се нуждае от почивка и възстановяване на силите. Затова през седмицата са отделени два дни, като правило това са събота и неделя, за да се почива.

При работа на смени.

За тези, които работят на смени, нещата може да се подреждат и по друг начин, така че да почиват в други дни от седмицата. Например, в Спортния тотализатор, понеже събота е работен ден за тях по приемане на тиражите на тотото, редовно почиват в понеделник.

Работа по празниците.

В това си има и своите минуси, понеже с такъв график може да се наложи по празниците да се работи, особено що се отнася до продавачите в магазините, които по правило работят на всеки празник. Но в Германия, например, не е така и да се работи вечер след 18,00 часа и в почивните дни, се счита за нелоялна търговска практика и е забранено.

Годишен отпуск.

Разбира се, освен почивните и празнични дни, работещите могат да ползват още и годишен отпуск, болнични и майчинство, които също са регламентирани по Кодекса на труда. Студентите задочници, при явяване на сесия и изпити, имат право на определен брой свободни от работа дни, което е в полза и за работодателя, понеже така те повишават своето образование.

Графици за ползване на отпуск.

В някои предприятия с утвърдени традиции, се правят графици за ползване на различен вид заменки, съгласно които всеки може да си вземе почивен ден, ако му се налага, като после даде компенсация по различни схеми. Което се счита за известно удобство, заедно с регламентираните възможности за гъвкаво работно време.

Самоотлъчка като вид почивка.

Съществува и друго понятие - самоотлъчка, което понякога се правят опити да бъде замаскирано като някакъв вид почивка, замяна или компенсация, но ако такива случаи зачестят, това може да доведе и до дисциплинарно уволнение. Затова е добре човек да се придържа само към официалните почивни дни, когато е на работа по трудов договор.

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Как да се подготвим при събеседване за работа?




Преди интервю за работа.

Преди да се явим на събеседване или интервю за работа, е необходимо да се запознаем колкото е възможно по-добре с фирмата, организацията или институцията, в която кандидатстваме за обявено преди това свободно работно място.

Такива сведения можем да почерпим преди всичко от самата обява, но също и от вестници, специализирани списания, статистически справочници, фирмен сайт, рекламни каталози на фирмата, бивши и настоящи сътрудници, които я познават отвътре.
 

На какво е добре да акцентираме в това проучване:

 • Какви сведения са ни нужни и полезни за нуждите на предстоящото събеседване?
 • Кога е регистрирана фирмата и с какъв предмет на дейност?
 • Каква продукция или услуги предлага на пазара?
 • Какви цели и задачи си поставя фирмата?
 • Каква е структурата и организацията на работа на отделите?
 • Кой ще Ви интервюира и къде?

Подготовка на отговорите.

Възоснова на тази информация се подгответе с отговорите, които очаквате да Ви зададат по време на насроченото интервю за работа, а също и с въпросите, които Вие смятате да зададете, така че да доуточните своите становища по ключови позиции за съответната длъжностна характеристика.

Пълна подготовка за събеседване.

Отивайте на събеседване поне 15 - 20 минути по-рано от обявения час за срещата. Подгответе си документите, които ще са Ви необходими - дипломи, сертификати, публикации, препоръки. Облечете се в делови стил без да прекалявате с аксесоарите и парфюма и смело, с настроение се явявайте за новата си работа.

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Разчитате ли на пазарните умения за работа?

Пазарни умения за работа.

http://img2.timeinc.net/toh/i/a/green/buy-sell-green.jpgКакво означава да разчитате на пазарни умения в своята работа? Да се владеете повече от това, което вие струвате в пазарното пространство, да се владеете факторът „търсене - способност - трудност“. Да увеличите търсенето на вашите продукти или услуги, да увеличите вьзможностите си да ги доставяте и да направете трудно отстраняването ви от пазара.

Ето някои по конкретни насоки в няколко ключови области за Вашето израстване в работата:

Продажбени умения.

Независимо дали се представяте
 • компания, 
 • продукт, 
 • услуга, 
 • издание, 
 • случай, та дори и 
 • самите себе си, 
вие винаги нещо продавате.
  
По настоящем у нас малко умения са толкова недоразвити, колкото умението да се продава. Без значение, какво продавате, вие трябва да знаете как да го продавате. Вие трябва да се продавате всеки път, дори и ако не се занимавате с продажба на продукти. Научете се на прости и вълнуващи похвати, така че да можете комфортно и елегантно да продавате все повече от вашия продукт или услуга.

Финансови умения.

Вярно е, че истинското богатство е нещо повече от притежаването на пари. Въпреки това е хубаво да ги имате и да притежавате финансовото самочувствие за да ги
 • печелите, 
 • спестявате, 
 • инвестирате и 
 • увеличавате. 
Голяма част от идеите за бизнес са посветени точно на това. Прегледайте ги отново и подберете най-подходящите за себе си.
  

Умение за адаптиране (приспособяване).

Това е преди всичко гьвкавостта в работата - желанието да ревизирате положението си, да промените начина си на живот и мислене. Вие трябва да се научете как да имате повече самочувствие, за да държите уверено курса към своите цели.

Умение да се поема и носи отговорност.

Тук основната идея е, че нещата не ви се случват, а стават реалност поради вас. Когато поемате отговорност в своята работа, вие елиминирате вината, извиненията и причините да не се прави нещо.

Единствено тогава вие преставате да говорите какво трябва да направите. Не напразно е казано, че който иска да свърши една работа - намира начините, а който не иска да я свьрши - намира оправдания. Време е да се ориентирате към споменатите по-горе пазарни умения за намиране на работа и да се придържате към тях.

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

-Работа с английски език.

Ползвате ли английски език?

Английски език се говори и използва от 3 милиарда души по Земята и порад итова дава огромно предимство за работа на хората, които го владеят. Помислете си само. Вашите доходи са в пряка зависимост от размера на пазара, на който работите. Едно е да работите за пазар от 7 милиона българо-говорящи клиенти, а съвсем друго е да работите за 3 милиарда.

Бизнес преговори на английски.

Отделно, английски език се използва от почти всички международни организации и институции. А това са хиляди нови възможности, за които до сега даже не сте и подозирали. Английски език се използва почти задължително и в бизнес преговорите. Едно е да работиш за местен пазар, а съвсем друго да се изстреляш на работа в орбитата на международните пазари.

Работа в чужда фирма.

Ползването на език Ви дава възможност, например, да работите директно на международния валутен пазар форекс - там където "стоката" са самите пари - есенцията на всеки бизнес. А това е възможност за качествено нова работа, при това надомна, с компютър от Вашия дом. С английски език може да започнете работа в чужда фирма. Или да работите за такава, но без да напускате страната и даже - дома си.



Фрилансери за работа в интернет.

Например фрилансерите, програмистите, уеб администраторите, уеб дизайнерите - все ултра съвременни възможности и то за надомна работа, но не у нас, а в или с чужбина, където сигурно сте чували за заплати от по над 1 милион долара годишно. И накрая не забравяйте, че с английски език се ползва световната мрежа за Интернет работа, където понастоящем пребивават над 1 милиард потребители. Ето, на това се казва работа! Учете и ползвайте английски!
----------

Надомна работа с къщички за домашни любимци.


"Не съжалявам, че се захванах с това производство."

Не четете тук, ако мислите, че производството от къщи на къщички за домашните любимци не е надомна работа и от тях не се изкарват пари. Но вижте преди това какво казва Андрей пред репортер на вестник "Труд":
“Доволен съм и не съжалявам,
че се захванах с това производство.
За мен то се оказа златна мина.”
интервю пред
в-к “Труд” на Андрей М. от гр. Мъглиж.

Надомно изплитане от растителни материали.

Той произвежда надомно, по метода на изплитането от безплатни растителни материали, чудесни къщички за домашни любимци и ги изнася за Холандия, превръщайки тази изцяло надомна работа в голям семеен бизнес с пазари и в чужбина. Не е толкова сложно всеки да усвои тази технологията, стига да притежава малко амбиция, делово отношение към надомната работа (не всеки може да се контролира да работи в къщи - без началство над главата си) и известна предприемчивост.


Надомно плетени изделия.

По този начин могат да се произвеждат и цяла поредица чудесни изделия, като чанти, шапки, столчета, бонбониери, масички и т.н. И всичко това може да се продава на чудесна цена не само в България, но вече и в Европа. При това без ограничения. Плетените надомно изделия не изискват някакви сертификати, разрешителни ... Произвеждате и ... експедирате.

Технология за изплитане на изделия от растителни материали.

Другият вариант е да се възползвате от пълнообемна готова  Технология за изплитане на изделия от растителни материали (както от цели пръчки, така и от ленти), обяснена детайлно, постъпково и онагледена с ясни илюстрации, при това на съвсем прилична цена.

Надомна работа за чевръсти ръце

Но предупреждавам, че това е нелека надомна работа, предназначена само за сериозни хора, с чевръсти ръце и предприемчив дух. Но затова пък и печалбите от нея могат да бъдат значителни. Помислете само, че може да се работи с напълно безплатен материал, а домашните любимци са на такава почит днес! Това е една чудесна Анти-криза възможност.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Работадател - що е то?

Какво е работодател?

Работодателят е физическо или юридическо лице, предоставящо работа, като за целта сключва трудов договор с подбран работник или служител за осъществяване на определена трудова дейност, на определено работно място със съответния трудов договор според Кодекса на труда.

Физическо лице.

Физическото лице може да бъде частен работодател, предприемач, адвокат, депутат, семесдтво или друго лице, упълномощено от собственика да го представлява при уреждането на трудови взаимоотношения. В този случай работодателя-физическо лице сключва договор с работник за обслужване на неговата собственост (градинар, хигиенист…) или за подпомагане на семейството му (детегледачка, домашна помощничка, иконом) или за лично обслужване (секретар, шофьор, инструктор, масажист…).

Наемане на работници от физическо лице.

Наемането на работници или на обслужващ персонал от физически лица, семейства или определени професии, без трудов договор е нарушение на трудовото законодателство и най-често цели да се спестят или избегнат плащания на осигуровки, данъци и евентуални обезщетения при трудови инциденти. Работодателя - физическо лице е длъжен да се регистрира като платец на данъци и осигуровки в Националната агенция по приходите.

Юридическо лице.

Всяко юридическо лице (фирма, община, партия, синдикат, отбор …) е работодател на своите служители и работници. Юридическите лица влизат в трудови взаимоотношения чрез упълномощен за целта свой представител, най-често - ръководителя на институцията, в съответствие с трудовото законодателството на страната и вътрешно нормативните уредби на юридическото лице - учредителен договор или устав, наредби, правилници ...

Задължения на работодателя.

В основните задължения на работодателя влиза осигуряването на работно място, оръдия на труда, работно облекло, определяне на работно време - осигуряване на здравословни и безопасни условия за труд, редовно изплащане на заработеното възнаграждение, в съответствие с нормативните документи.

Чуждестранни юридически лица.

В качеството си на работодател могат да встъпват и чуждестранни юридически лица, регистрирали се и изпълняващи своята дейност съобразно законите на страната и изискванията на местното трудово законодателство.

Права и задължения на работодателя.

Правата и задълженията на работодателя в трудовите отношения с работника се изпълняват от ръководителя на съответната организация.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Кои са главните въпроси при започване на надомна работа?

При стартирането на самостоятелна надомна работа има цяла една поредица от въпроси, които човек трябва да си постави и на които да си отговори, ако не иска да се окаже като в небрано лозе.

1. “Как ще издържам семейството си докато изграждам основите на своята надомна инициатива?”.

Много хора започват допълнителна работа предпазливо - при частична заетост, след работно време, за да проверят колко биха могли да заработват по този начин. В последствие, когато техните доходи нарастнат, а с това и самочувствието им, те се отдават изцяло на своята дейност и едва тогава напускат основната си работа.

2. “Какви са моите способности, подходящи за надомна реализация?”

Изгответе си списък. Помислете какво най-много обичате да правите и в какво чувствате, че сте добри - обмислете всяка своя способност, включете всичките си умения, колкото и незначителни да Ви изглеждат.

3. “Има ли пазар за продукта (услугата), които съм избрал да изготвям и предлагам надомно?”

Бъдете внимателни и предпазливи преди да вложите пари! Правете проверки, запитвания, проучвания. Пробвайте продукта си пред свои познати, приятели, роднини. Пробвайте изделието си в малък мащаб. Проверявайте основно. Необходимо е по приблизителна преценка да имате поне 50000 потенциални клиенти за своя продукт, за да очаквате голям ръст в неговото търсене след старта на своето начинание.

4. “За колко време ще постигна финансовата си цел по избрания от мен начин?”

т.е. колко време можете да посвещавате на своя бизнес и какъв ще бъде Вашия доход през това време. Какви ще са Ви разходите и колко ще Ви остава за спестяване?

5. Някои основни познания в областта на самостоятелната надомна работа.


Ако смятате, че отговорите на горните 4 въпроса са положителни, че имате достатъчно воля да работите усилено и да продължавате своето начинание, независимо от възможните трудностите, то тогава идва ред внимателно да прецените дали притежавате (или как по-скоро, в движение да придобиете) някои основни познания в областта на:
 • - планиране на дейността си;
 • - прогнозиране на паричните потоци от нея (към Вас и от Вас);
 • - изработването на бюджет;
 • - стоковото движение;
 • - намирането на клиенти.
Според спецификата на избраното от вас направление, можете да намерите достатъчно специализирана литература по тези въпроси. Който търси, намира!


----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Как да печелите надомно от организиране работата на хората с ергономика?

Надомна ергономика.

Чрез надомната ергономика може да направите доста пари, като организирате работата на
разхвърляните хора. Светът е произлязъл от хаоса, като постепено е започнал да се организира и подрежда. И най-големият проблем на света и живота е Ентропията - стремежът реда да се превърне отново в хаос. Това са констатации с универсално значение и хората, като част от света, не правят изключение. Те също са подвластни на хаоса и реда.
 

Правилници и регламенти.

Всъщност, държавите хвърлят огромни усилия, за да създадат ред и законност. Предприятията и организациите хвърлят не по-малко усилия за създаването на правилници, регламенти, изисквания. Първото правило на Майстора е, че всяко нещо трябва да си знае мястото и щом се използва веднъж, отново трябва да се връща на определеното си място.

Ергономика.

Има цяла наука наречена Ергономика, чиято главна цел е да изследва организацията на работната среда, като по този начин се създават удобни за използване инструменти и приспособления, разположени по оптимален и достъпен начин на работното място, така че всяка операция, извършвана с тях, да отнема минимум време и усилия.

И въпреки всичко това, едно изследване показва, че много хора губят около пет седмици годишно като се опитват да намерят нещо на работното си място или у дома. И сигурно не е необходимо дълго да Ви убеждавам, че подобно безредие цари и около Вас - в дома, в офиса, в мазето или в гаража, на тавана или в килера. Така е и с повечето хора около Вас.

Добри пари от заети хора.

Затова може да изкарвате добри пари като се научите да откривате липсващите неща на заети хора - лекари, адвокати, бизнесмени - т.е. заети хора, на които времето им е ценно, за да го хабят в безплодно търсене на поредното кой знае къде забутано нещо, което им трябва сега и то на всяка цена.

За целта, започнете със себе си - подредете света около себе си. Когато го направите, със сигурност ще разберете за какво става дума и ще наберете необходимия начален опит. Създайте си система за подреждане, а също проучете какви помощни средства може да ползвате - папки, кашони, етажерки, стелажи.

Организирайте творческия хаос около хората.

Но не се опитвайте да налагайте своите възгледи на клиентите си - не всеки обича да му нарушават „творческия хаос“ наоколо. Тактично подпитвайте кое къде е най-удобно да подредите. В същото време подсказвайте някои полезни идеи от своята практика. Когато веднъж установите определен стандарт за подреденост на даден обект и направите първоначалното подреждане идва ред на редовното поддържане. Защото хаоса има свойството да се създава постоянно и повсеместно.

И за това няма да е никак лесно да убедите своите клиенти, защото те и без това си го знаят, но все не им остава време да го поддържат. А веднъж свикнат ли да Ви търсят, трудно ще се откажат от хубавото. Така че услужвайте им по всякакъв начин и скоро ще започнат да Ви препоръчват на свои познати.

Собствени принципи за събиране и класифициране.

Създайте си собствени принципи на търсене и класификация и обучавайте клиентите си на тях. Така следващия път когато Ви повикат за помощ, ще Ви бъде много по лесно. А когато работата Ви затисне от всякъде, идва ред да създадете ред и в собствената си работа - започнете да изкарвате пари като обучавате други хората как да бъдат организирани и да въвеждат ред в работата и живота си.

Организиране на работните места.

Така не само ще помагате на хората да си организират работните места и домовете, но и всичко друго в живота им. Опитвайте се да научите клиентите си на основните принципи на организиран живот. Това е процес и начин на живот, а не еднократен акт. От най-добрите си ученици може да си създадете последователи, и така бизнеса Ви ще започне да се разраства.

Развитие на дейността.

Създайте клонове, филиали. Създайте правила, стандарти и изисквания за извършване на дейността и стриктно следете за тяхното спазване. Това ще Ви създаде име в бранша по ергономика и скоро ще започнете да консултирате по ергономични условия на труд големите компании, а от тях ще дойдат и големите пари. И не забравяйте основната тайна на майстора - всяко нещо трябва да си знае мястото и веднага щом бъде използвано, трябва по най-бързия начин да се връща пак там! Желая Ви успех!


----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.
Налични издания по английски език - за българи: