Управление на стреса при работа / Стрес-мениджмънт.

Безопасността и здравето по време на работа.

Безопасността и здравето по време на работа изискват на първо място за се обърне внимание на управлението на стреса по време, преди и след работа. Проблемите на управлението на стреса станаха напоследък обект на засилен интерес. Свързаният с трудовата дейност стрес може да резултатира в нежелателни ефекти както за работника, така и за фирмата.
Трябва да се подчертае, че е невъзможно да се избегне стресът. Нещо повече, умерени дози стрес са необходим елемент за активността в работата. В случая става дума за поставяне на стреса в онези разумни рамки, които го правят безопасен за здравето на индивида. В този смисъл може да се каже, че целта на стрес - мениджмънта е използването на стреса в качеството на естествена и продуктивна сила.

Какво е стрес?

Стресът представлява неспецифична реакция на човешкото тяло към всяко дразнене, като в резултат на това личността се подготвя към предприемане на действия. Той представлява нормален начин за реакция и приспособяване към измененията на външната среда.

Причини за стреса.

Тук може да изброим следните фактори, които са важни в случая:
 • • физически фактори (горещина, студ, шум и др.);
 • • междуличностни отношения;
 • • организационни и длъжностни изисквания.
>

Последствия от стреса.

Сред специалистите съществува мнението, че стресът е фактор с първостепенно значение за разнообразни психически разстройства в работата. По принцип може да се говори за следните последствия от стреса:
 • • физиологически (високо кръвно налягане, сърдечен удар и др.);
 • • психологически (депресия, агресия, умора и др.);
 • • поведенчески (емоционален взрив, преяждане, алкохолизъм);
 • • организационни (отсъствие от работа, ниска производителност и други).

Управление на стреса.

Управлението на стреса, т.е. минимизирането на негативните последствия от стреса, може да разделим на два основни типа действия:
 • • действия в индивидуален плащ
 • • действия в организационен план.
В индивидуален план стресът може да се контролира чрез:
 • 1. Избягване на стресови ситуации.
 • 2. Управление на ситуациите до равнище на поносим стрес.
 • 3. Чрез по-спокойна реакция по отношение на стресовите ситуации.
В организационен план стресът може да се контролира чрез създаване на система от управленски взаимодействия. Успешното управление на стреса зависи в голяма степен от осъзнаването на този проблем и предприемането на мерки в тази област.