Translate

неделя, 4 май 2014 г.

Европейски формат на автобиография | dLambow

Как да подготвим европейски формат на автобиография - cv за работа?


Щом си подготвяме професионална автобиография работа (Curriculum vitae - cv, по т.н. европейски формат), преди всичко трябва да се замислим и да си отговорим на въпроса какво всъщност е това автобиография - свободно описание на един човек за собствения му живот до настоящия момент (жизнеописание) или по-конкретно хронологично описание на определен период от професионалния му живот, свързан с получаването на професионално образование, работа по определена професия и придобиване на конкретна трудова квалификация…


Автобиографията като литературна форма.
Може да се каже, че автобиография е всяко описание (жизнеописание) от автора на своя му собствен живот, под формата на художествено животоописание. В този случай подходите са различни, като се започне от писането на мемоари и се стигне до воденето на дневник, придружени много често то честолюбие, с наличието на елементи на измислица и обобщение. По този начин всяка автобиография е отражение разсъжденията на съответния автор за самия него си. Неговото виждане за място му в живота на обществото и в света.

Описано и съставено по този начин, такова творение представлява художествена разновидност на словестния портрет на даден човек, като по този начин се изразяват не само обективните факти, а и творческите принципи на писателя. По правило, такива себе описанията, писани под формата на автобиографии могат да се придържат към обективни оценки и действителността, но могат да бъдат и подчертано субективни, да възвисяват собственото Аз на автора или даже да го разобличават.

В зависимост от целите и желанията си, в този жанр е възможно човек да представя самия себе си в различни роли или маски, според конкретната конюнктура. Един от по прагматичните и смислени пример и образец е писането на трудова биография за служебни нужди, свързани с назначаване на работа или кандидатстване за ново работно място, обикновено по предварително публикувана обява на работодател в пресата или Интернет, където са посочени както свободната позиция, така и изискванията към кандидатите.

Начални насоки при съставяне на професионална автобиография за работа
За разлика от описаното по-горе свободно литературно творене при съставянето на собствена биография, то писането на професионална автобиография за кандидатстване или за назначаване на работа е добре да се подчинява на някои формални правила за съставянето на този служебен документ, които са свързани с необходимостта да се създаде образец на документ, позволяващ бързо и опростено възприемане за улесняване работата на работодателя по едновременното запознаване с много cv-та по време провеждане на кампании за наемане на нов персонал.

На първо място, за съставянето на служебна автобиография е добре да използвате стандартни бели листове хартия, с формат А4 (пощенски лист). Опитайте се текста да е разположен на един или най-много на два листа хартия, защото за всяко обявено свободно място могат да се подадат десетки заявления на кандидати. При положение, че началното запознаване с всяко заявление става за няколко минути, то логично е да се стремите да успеете в рамките на тези 2 - 3 минути да предизвикате интерес у работодателя или най-малкото да избегнете негативната му реакция, за да не попаднете в групата на отхвърлените кандидати.

Какво може да предизвика негативна реакция към Вашето cv?

 • - наличието орфографически и пунктуационни грешки,
 • - небрежно и разхвърляно оформление на документите Ви.

Затова обърнете внимание на интервалите между отделните думи, еднообразието на използвания шрифт, неговия размер, подчертаването на основните пунктове и др.п. Доста лошо впечатление прави липсата на лаконичност и яснота в изложението при писането на документ, като професионална автобиография или използването на прекалено тясно специализиран език и терминология или сложни изрази в текста. В крайна сметка, за да Ви отведе до следващата стъпка – събеседване, Вашата служебна биография трябва да е
 • разбираема,
 • четима,
 • добре структурирано и
 • съдържателна.
Основни функции на една професионална автобиография.
Поради това трябва да сме наясно, че основна функция на всяка професионалната автобиография (за разлика от личните мемоари, написани като художествено произведение) е именно да даде представа на потенциалния работодател за нашите качества и способности като кандидат да се справяме с определен вид работа, за която кандидатстваме и се надяваме да бъдем одобрени. 

При това винаги трябва да имаме предвид, че не кандидатстваме изобщо, а само по-конкретен повод, почерпан от обява за свободно работно място, разговор с отговорно лице или по препоръка на познат колега. Т.е. трябва навреме да се разделим с идеята за "блъскане" на една и съща стандартна биография при всеки удобен повод и без повод, само за да сме на линия, без оглед на предлаганата позиция или съществото на работа.
Примерен план за написване на автобиография.
Ако приемаме такова определение и изхождайки от горните уточнения, вече можем да се опитаме да съставим предварителен  план за написването на автобиографията.

Лични данни.

Като за начало, естествено, е добре да подготвим и в нея да фигурират нашите официални данни, при това добре проверени за грешки и пропуски
 • - имена,
 • - дата на раждане,
 • - адрес,
 • - друга контактна информация (телефон, GSM, e–mail, скайп…) в случай на нужда от допълнителна информация или при одобрение на кандидатурата ни.

Образование и квалификация.

Втора стъпка в подготовката ни е въпроса с нашето професионално образованието, който дава основна информация в cv-то за позиционирането ни като кандидат за работа в професионално отношение. Правилото е да се започва отзад напред (обратна хронология на събитията)
 • - курсове за квалификации и преквалификации,
 • - проведени специализации,
 • - следването в университет,
 • - завършено средно училище. 
В този параграф се посочва учебното заведение или обучаващата организация, годините на обучение, получената квалификация или научна степен.

Професионална специализация и опит.

Следва изясняване на нашата основна специализация, курсовете за повишаване на квалификацията или за преквалификация, тренинги, професионални семинари. Посочва се периода на провеждане на курса, семинара или конференцията, темата на обучение, участниците, обучаващия персонал и организацията, която прави организацията.

Следващата стъпка е в изясняването на нашия  професионален опит в кандидатстваната област. Изброяваме местоработите си до момента, като започваме в обратен хронологичен ред от последната, като
 •  посочваме годините, през които сме работили,
 •  длъжността, която сме заемали,
 •  задълженията, които сме изпълнявали,
 •  мястото, където сме ги упражнявали.
Добре е да изясним състоянието и добавим информация за своите кариерни повишения, които сме получавали на съответната работа, включително различните поощрения, награди и благодарности. Ако сме ръководили създаването или реализацията на определени професионални проекти или сме замествали по-висшестояща длъжност - тук е мястото да посочим и тях.

Професионални интереси.

Нашите професионални интереси е възможно да се развиват и извън местоработата ни. Затова е добре да посочим различни членства в професионални клубове и специализирани организации, участие в различни проекти и разработки по специалността ни, изнесени лекции към определено учебно заведение, професионални публикации, които правим в специализираната пресата и в Интернет.Пример за автобиография - съкратен образец
В живота може да се случи така, че в неформална обстановка да се договорите с някой работодател да Ви наеме на работа на определена трудова позиция. В следствие на това, няма начин да не се стигне и до формалното назначаване, при което той би Ви казал нещо, като е „Направи си една кратка автобиография и я дай на личен състав, за да може въз основа на нея да ти изготвим необходимите документите за назначаване на работа." Това е случая, когато е добре да имате в наличност готов пример за автобиография именно в съкратен вариант, който да Ви помогне за основа и като улеснение. Ето един такъв примерен образец за биография:

Автобиография

Аз, Драган Стефанов Драганов,
роден на ........ февруари 19........ г.
в град ........,
област ........

През 19........ г. постъпих в средно училище (професионална  гимназия) „............“ и през 19........ г. го завърших по специалността .............
След като завърших средното си образование,
през 19........ г. постъпих в ........ университет, град ....,
във факултета по .......
Завърших висшето си образование през 20.... година
по специалността ............., с диплома № .... от дата ......

Баща ми  - Стефан Петров Драганов
е роден през 19... год. и
работи като .........
в предприятие ............

Майка ми Анастасия Данчева Драганова
е родена през 19...година и
работи като .... във фирма ......

Брат ми Момчил Стефанов Драганов,
роден през 19.... год.,
е студент по специалността ...., в ..... университет.

Съпругата ми Силвия Димитрова Драганова,
Е счетоводител във фирма .....

Синът ми Илия,
Е ученик в 4-ти клас на у-ще ....

Дата: 20  ......
Подпис: ......

Необходимо е, разбира се, от формална гледна точка, да уточните с работодателя какви допълнителни и съпътстващи документи (трудова книжка, дипломи, лична карта ...) трябва да добавите към така подготвения съкратен примерен образец за автобиография, да ги набавите в необходимия служебен формат и да ги внесете със заведено с входящ номер  съпроводително писмо в деловодството на фирмата, на вниманието на  отдел Личен състав
.

Като заключение в написването на всяка професионална автобиография за работа (Европейски формат) или както е известно в англоезичния свят - Curriculum vitae - cv, е добре да изясняваме общия си трудов стаж по специалността, наличието на някакви други специфични умения, които биха били съотносими към трудовата позиция и през цялото време в максимална степен се придържаме към изискванията за конкретната работа, а не да пишем свободни съчинения, само за да има баластра и обем. Т.е. най-лошата препоръка е да кандидатствате за конкретно обявено свободно работно място със стандартно написана, обща за всички случаи биография.

-------------------


25 коментара:

 1. Винаги когато подготвяте професионална автобиография (трудова биография) с цел да я изпратите официално при кандидатстване за нова работа, преди това се уверете, че цялата информация в нея, при поискване или проверка, може да бъде потвърдена с нужните доказателства, факти и документи.

  ОтговорИзтриване
 2. Щом съставяте професионална автобиография за работа в чужбина, би било добре да потърсите човек с добри познания по езика (най-добре - майчин), за да Ви направи проверка на правописа и граматиката и евентуално да коригира допуснатите грешки. Това е официален документ, който остава в архива на фирмата като Ваше досие и не е добре да изглежда непрофесионално.

  ОтговорИзтриване
 3. Когато в трудова биография описвате сегашната си работа, използвайте глаголи в сегашно време, каквито са:

  - работя,

  - проектирам,

  - създавам,

  - осигурявам,

  - продавам

  - проучвам

  - извършвам.

  А когато стигнете до предишните си местоработи, ползвайте съответно глаголи в минало време - работех,

  - осигурявах,

  - съставях и т.н.

  ОтговорИзтриване
 4. Нужно е да сте последователни при ползване на определено съкращение при писане на автобиография - използвайте го навсякъде и по един и същ начин. Но може би ще е по-добре да използвате пълното наименование, без съкращения. По този начин всеки ще Ви разбере, а Вашата цел е точно такава - написаното от Вас да бъде разбрано от повечето потенциални работодатели

  ОтговорИзтриване
 5. От гледна точка на разбираемост, също е препоръчително да избягвате твърде дългите и засукани изречения в своята биография. Старайте се написаното да е просто, разбираемо, а казаното ясно и съдържателно, като основната Ви цел е да помогнете на потенциалния работодател да вземе решение във Ваша полза и да Ви покани на събеседване.

  ОтговорИзтриване
 6. Освен съдържателната текстова част, добре е всяка биография за работа да има и „професионален" външен вид. Например, би било добре от гладък, непрекъснат текст, който застрашително запълва цялата страница, да я превърнем в приветлив документ на параграфи и абзаци, като на всеки параграф поставим собствено удебелено заглавие. Така ще успеем да структурираме своя документ и да му придадем по-добра четимост и усвояемост от страна на потенциалния работодател, вместо да го изнервяме да се рови гъст и сбит текст, за да извлича от него интересуващите го данни.

  ОтговорИзтриване
 7. Преди да подадете своята автобиография при кандидатстване за работа, все пак, ако се налага, направете малка преработка на стила и текста. Целта е да постигнете по-ясен и завършен вид на всеки самостоятелен параграф, след което подредете и самите параграфи в колкото е възможно по стандартен и обичаен ред, така че ни най-малко да не затрудняване изчитането и запознаването на потенциалния работодател с Вашата кандидатура. Колкото повече затруднявате живота му, толкова е по-малко вероятно да се спре на Вашите услуги и да Ви назначи.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Разбира се, предварително трябва да уточните с работодателя какви допълнителни и съпътстващи документи трябва да добавите към така подготвения пример за автобиография, да ги набавите в необходимия формат и да ги внесете с придружително писмо в деловодството на своя работодател, на вниманието на отдел Личен състав

   Изтриване
 8. Когато пишете документи за работа - молба, cv, писмо и др., целта е не да затрудняваме потенциалния работодател в четенето им, а напротив - да ги правите приветливи, четливи и съдържателни. По този начин, максимална част от съдържанието на Вашата професионална автобиография ще стигне до съзнанието на четящия и ако данните Ви съответстват на изискванията за длъжността, вероятността да бъдете поканени на интервю, става най-голяма.

  ОтговорИзтриване
 9. Като се има предвид, че изготвянето на автобиография за работа се прави от Вас, в крайна сметка е добре Вие да преценявате, според конкретната изисквания на Вашия работодател, какъв стил на изложение да приложите - по-подреден или по-свободен и каква информация да вложите в нея, независимо от различните препоръки за съставянето й, с които вероятно ще се срещнете.

  Важно е творението Ви да се чете лесно и да отговаря на изискванията за съответната трудова позиция, за която кандидатствате. Добре е да оставите широки празни полета, шрифта да е по-едър. Оформете целия текст на параграфи с известно растояние между тях. Използвате бяла хартия или в краен случай - светло сива, като при това не прекалявайте с обема на написаното - максимум 1 - 2 страници са достатъчно, стига да са по същество, добре подредени и съдържателни за четящия.

  ОтговорИзтриване
 10. Желателно е изготвянето на автобиография за работа да се прави от Вас, без да разчитате за това на външен изпълнител, защото от него е много вероятно да се сдобиете със „стандартна" биография, направена „по принцип", която неотчита конкретната специфика на Вашето кандидатстване. А другият вариант е след много въпроси и разпитване, да Ви изготвят специфично cv, но това ще Ви струва доста скъпо. Затова е най-добре Вие сами да преценявате конкретната изисквания на Вашия работодател, и според това да определяте какъв стил на изложение да приложите - по-подреден или по-свободен, а също и каква информация да вложите в нея.

  ОтговорИзтриване
 11. Важно правило е всяка автобиография да се чете лесно (да има сходна с другите такива структура), а от друга страна да отговаря на изискванията за съответната трудова позиция, а не да е писано по принцип, за всички случаи една и съща.

  ОтговорИзтриване
 12. Не пренасищайте своята автобиография със сбит текст и наблъскани една в друга думи. По-добре оставяйте известни празни полета, превръщайте текста в абзаци и ги разделяйте един от друг с по един празен ред, използвайте шрифт с по-голяма едрина. Така документа Ви по-малко ще натоварва психически четящия и той ще е по-способен да вниква по същество във описаните от Вас способности и преимущества и така ще имате повече шансове за одобрение.

  ОтговорИзтриване
 13. Използвайте стандартна бяла хартия при създаване на своите трудови документи или в краен случай - светло сива (тя вече се води цветна). Освен това, не прекалявайте с обема на написаното и се старайте да се поместите в рамките на 1 - 2 страници. Това е предостатъчно даже за най-наситената със събития автобиография, стига да е написана по същество. Накрая, добре подредете фактите в параграфи, наименовайте ги според стандартните изисквания на съдържание на такъв документ и така в максимална степен облекчавате работата на четящия, като в същото време му давате максимална информация за размисъл във Ваша полза.

  ОтговорИзтриване
 14. По принцип трябва да се знае, че автобиография е всяко жизнеописание от автора на собствения му живот, което е вид литературно творчество, свързано с мемоаристиката, така че подходите са различни от написването на мемоари до воденето на дневник. Възможни са и всякакви варианти с елементи на измислица и обобщение,които отразяват разсъжденията на автора за самия себе си. Доколкото те са по правило субективни, всеки вижда своето място в обществото и в света. Всяка биография представлява художествена разновидност на словестния портрет, като въплъщава в себе си творческите принципи на писателя.

  ОтговорИзтриване
 15. Текстовото себеописание, под художествената форма на автобиография, би трябвало да се придържа към обективни обстоятелства, макар че се получава обратното - подчертават се субективни такива с цел да възвисяват собственото Аз на пишещия. Когато се пише художествено произведение, е възможно човек да представя себе си в различни роли или маски сред обществото. Но когато подготвяме професионална автобиография за служебни нужди, свързани с назначаване на работа, ситуацията е друга и трябва да подходим значително по-прагматично и обективно, ако не искаме да въведем работодателя в заблуда, заради която, той може по-късно да ни потърси отговорност.

  ОтговорИзтриване
 16. Трябва да правите разлика между писането на автобиография като вид художествено произведение и такава, предназначена специално за назначаване на работа. Във втория случай има определени правила, с които е добре да се съобразявате, ако държите документа да изиграе ролята, която му възлагате. Обикновено има и може да се ползва готов образец на документа, позволяващ опростено възприемане от страна на четящия, с цел да се улесни работата на работодателя по изчитането и запознаването с множество подобни си ви-та за работа, подадени наведнъж по време на конкретни кампании за наемане на нов персонал ъвв фирмата му. Придържайте се към тези правила.

  ОтговорИзтриване
 17. При съставяне на автобиография е добре да се използват стандартни листове бяла хартия, формат А4 (пощенски лист). Винаги се старайте да не сте твърде разточителни в писането - текста да е изложен на един или най-много на два листа, за да не затруднява четенето и възприемането му. Напълно е възможно за всяко свободно място да се явят повечко заявления на кандидати, като най-неразбираемите документи, при всички случаи ще бъдат отсяти.

  ОтговорИзтриване
 18. Когато се прави кампания за наемане на нов персонал във фирма или организация, се преминава през стартовия етап на първоначално преглеждане на всяко заявление. Колкото и да са опитни служителите в отдел кадри, това отнема поне няколко минути. Естествено, Вашата цел, като кандидат за работата е да успеете в рамките на тези 2 - 3 минути да предизвикате интерес у работодателя и да избегнете евентуални негови негативни реакции, поради която може да попаднете в групата на отхвърлените кандидати. Затова е добре внимателно да прочетете не само това мнение, но и цялата тема за писането на автобиографии от началото и да се постараете в максимална степен да съответствате на предлаганата позиция.

  ОтговорИзтриване
 19. Прави недобро впечатление липсата на достатъчно лаконичност и яснота в изложението на трудова автобиография или използването на твърде тясно специализиран език, съкратена терминология или сложни изрази в текста. Принципът е, че Вашето си ви трябва да е не сложно, а разбираемо, четимо, добре структурирано и съдържателно, за да Ви отведе до следващата стъпка - събеседване.

  ОтговорИзтриване
 20. Видове форми за съставяне на автобиография - има основно два вида форми, по които може да бъде съставен документа и те са: литературно повестователни (свободен стил) и служебни автобиографии (по предварително зададена форма). Ако фирмата, в която кандидатствате за работа, има изисквания към точно определен ред и последователност - спазвате ги. Ако няма такива - пишете в свободна, но все пак общо приета форма на съставяне.

  ОтговорИзтриване
 21. Всяка автобиография е животоописание на определено лице, съставено от самото него. При написването на автобиографиите се използват речеви средства от различни стилове. Някои от тях представляват литературно-публицистични произведения и ако се огледаме в една книжарница или библиотека, ще видим не една или две такива, някои от които доста обемни и повестователни. Но в реалния живот, често се сблъскваме с необходимостта да подготвим и напишем автобиография като делови документ, предназначен за административни учреждения или частни бизнес организации, при уреждането на различни по вид и форма служебни отношения - кандидатстване за работа, развитие на кариера, подготовка на проект и др.п.

  ОтговорИзтриване
 22. В подобен род автобиографии са неподходящи и неуместни използването на епитети, метафори и други подобни похвати на художествената или на разговорната реч. В тези случаи е добре да се придържаме към по-строг, формализиран и последователен образец на cv - вид професионална автобиография, която се налага все повече за ползване през последните години в служебните отношения, особено при постъпване на работа или защита на бизнес проекти.

  ОтговорИзтриване
 23. Анна Димитрова13 декември 2014 г. в 8:30

  В живота има различни ситуации, поради което не е изключено в неформална обстановка да договорите с някой работодател да Ви наеме на работа на определена позиция, но когато се стигне до формалното назначаване, е възможно той да Ви каже „Подготви ми една кратка автобиография и я остави при личен състав, за да може въз основа на нея тя да ти подготви документите за назначаване на работа. В такива случаи е добре да разполагате с някакъв пример за автобиография в съкратен вариант, с който да си послужите като основа и за улеснение.

  ОтговорИзтриване
 24. Пример за автобиография - съкратен вариант
  Ето един такъв съкратен образец на биография:

  Автобиография

  Аз, Иван Петров Драганов, роден на ___ август 19____ г. в град ____, област ........ През 198____ г. постъпих в средно училище (профилирана гимназия или каквото там е) „Име....“ и през 199___ г. го завърших придобивайки специалност по ............. След завършване на средното си образование, през 199__ г. постъпих да следвам в ........ университет, град ...., във факултета по ......., който завърших през 20.... година по специалността ............., с диплома № .... от дата ......

  Баща ми - Петър Стефанов Драганов е роден през 19... год. и работи като .........
  в предприятие ............
  Майка ми Анастасия Григорова Драганова е родена през 19...година и работи като .... в предприятието ......
  Брат ми Любомир Петров Драганов, роден през 19.... год., е студент по специалността ...., в ..... университет.
  Съпруга Силвия Иванова Драганова, счетоводител в предприятие .....
  Син Илия, ученик в 4-ти клас на у-ще ....

  Дата, подпис

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.