Как да изготвите перфектното мотивационно писмо за постъпване на престижна и добре платена работа?

Мотивационното писмо предхожда като документ Вашето CV,

но е добре да се състави накрая заедно с резюмето, когато сте съвсем наясно с всички подробности по кандидатстването Ви във всеки конкретен случай. Та как да изготвите перфектното мотивационно писмо за постъпване на работа? Ще Ви го кажа още в началото -

Най-доброто мотивационно писмо за постъпване на работа 

е това, което прилича на Бизнес план.

1. То трябва да е написано конкретно за случая, а не да е част от "готов" комплект, който тиражирате на лошо качествен ксерокс по всяка обява за работа.

2. Имате доста предварителна работа преди да пристъпите към написването му - а именно обстойно да се запознаете с дейността на конкретния работодател.
 • Каква точно е обявата?
 • Какви са изистванията му?
 • Какви уловки е заложил за отсяване на неподходящите кандидати?
 • Каква е позицията?
 • Какви са изискванията за нея?
 • Каква е същността на работата?
 • Кои са критериите за оценяването Ви?
 • Кои са проблемите в работата?
 • Какви решения ще се очакват от Вас?
 • В състояние ли сте да ги осигурите? и т.н и т.н.
Ако все още не Ви е изстинал ентусиазма да си търсите подходяща и добре платена работа, да продължаваме.

3.  Полза, полза, полза ... - каква полза ще има работодателя, ако Ви назначи на предлаганата позиция?
 • С колко ще увеличите продажбите? 
 • С колко ще намалите брака? 
 • Как ще се повлияе качеството на продукта? 
 • Как ще се повлияят рекламациите? 
 • В какви срокове ще предложите решения? 
 • Кога ще ги внедрите? 
 • Каква ще е тяхната дългосрочност? 
 • Как ще се отразят те на мащаба на бизнеса? 
 • Какви ресурси ще са необходими, за да ги реализирате? ..... 
Посочвайте конкретни цифри. Не "около 15%", а "15,7%".

4. Дайте доказателства, че сте в състояние да постигнете посочените от Вас показатели в мотивационното писмо:
 • посочете препоръки от предишни работодатели, 
 • осигурете документи за своята квалификация, 
 • онагледете досегашния си опит, 
 • демонстрирайте своите познания, но не теории, а от конкретна практическа гледна точка, според ситуацията при работодателя ...
5. Поставете срокове за постигането на всяка мярка в своята работа, за която споменавате. Един бизнес план без срокове е просто ненужна купчина хартия. Как се познава добрия служител? По това че изпълнява точно заложеното в неговото мотивационно писмо. Звучи малко стряскащо и ангажиращо? Да, ако искате добра работа, добра заплата и ангажиментите Ви към работодателя трябва да са сериозни, конкретни и отговорни.

Следвайте тези кратки, но принципни указания 

за изготвяне на перфектно мотивационно писмо за работа, както и на останалите изискващи се документи
 • - мотивационно писмо,
 • - CV
 • - резюме
 • - препоръки
 • - публикации
 • - дипломи ...
и Ви гарантирам, че всеки работодател ще прояви интерес към качествата Ви.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Налични издания по английски език - за българи: