Translate

неделя, 29 юни 2014 г.

Какво е резюме за работа? | dLambow

 

Какво е резюме за работа и как да го съставим правилно?


Какво е резюме за работа?

За да отговорите на въпроса - как да напишете правилно своето резюме за работа, така че то да ви даде предимства при кандидатстването, първо трябва да имате добро разбиране какво точно представлява то и разбира се - поне веднъж да сте видели примерно резюме. Така, ако усвоите тънкостите и умело прилагате правилата за писане на резюмета, ще получите повече шансове за успешно кандидатстване и получаване на желаната работа.

Понятие на за резюме за работа

Резюмето е заимствано от нас от практиката на европейско и американско управление на персонала. Самото понятие резюме идва от френски език - "resume" или това съответства на латинското “curriculum vitae” и често се съкращава като CV и така се използва в английски език и в повечето страни от ЕС. 

И в двата случая, независимо от терминологията, това е професионална автобиография. Резюмето е документ, който съдържа информация за професионалните знания, навици, опит в работата, образованието и друга информация, касаеща евентуалното наемане на работа на съответния кандидат.

Резюмето е първото нещо, което трябва да имате, когато търсите работа. 

Може да се каже, че при кандидатстване за работа, задължителното предоставяне на такова е един от елементите на съвременния бизнес етикет, но в същото време е едно от най-ефективните средства за собствената ви реклама на пазара на труда. Резюмето е кратко заключение от казаното, написаното или прочетеното в подзробното CV, с кратко изложение на основните точки.

Какво е резюме за работа?
Какво е резюме за работа?

Същност на трудовото резюме за нова работа

Резюмето за нова работа е описанието на способностите на човек, които го правят конкурентоспособен на пазара на труда. То трябва да отразява трите основни трудови качества, изисквани от един служител:

 • - образование,
 • - производителност,
 • - способности.

 

Разлика между CV (Curriculum Vitae) и резюме (resume) 

В някои случаи можете да срещнете понятието под съкращението CV (от лат. - Curriculum Vitae), буквално "жизнеописание" или "ход на живота" като обобщение за професионалния стаж и опит предимно на творческите професии. Стилът на краткото резюме е най-често насочен към намиране на конкретна работа, докато CV-то или трудовата автобиография съдържат по-подробна и структурирана информация за кариерния път на кандидата.

Резюмето е основа за покана за интервю

В контекста на нашето време, документ, обозначен като CV или „резюме“ не описва толкова професионалния живот на кандидата (както се прави в подробната професионална автобиография), а по-скоро служи като основа за покана за интервю. Резюмето носи много положителни неща, както за търсещия работа, така и за работодателя. За кандидата – това е идеален начин да се представи (рекламира) в най-благоприятна светлина, а за работодателя – един вид метод за отсяване на неподходящите кандидати.

Цели при написването на резюме

Целта на резюмето е да привлече вниманието към себе си при първото, както обикновено, кореспонденско запознаване, да направи благоприятно впечатление и да насърчи работодателя да ви покани на лична среща за събеседване. От това следва основният принцип на написването му – да подчертава всички положителни страни на кандидата и да направи (доколкото е възможно) невидими неговите несилни страни.

Резюмето се пише за конкретен работодател

Най-голямата тайна е, че трябва да пишете резюме не от гледна точка на на кандидата, а от гледна точка на изискванията на конкретния работодател, като вземете предвид особеностите на бизнеса на компанията му. Т.е. ако ползвате някакъв общ шаблон за съставяне на резюме, при всяко отделно кандидатстване трябва да го приспособявате към конкретните изисквания на работодателя.

Трябва ви резюме, което:

 • - потенциалният работодател да възприеме, че е източник за вашите биографични данни и информация за професионалния ви опит;
 • - ще предостави допълнителна информация, която ще заинтересува работодателя и ще му позволи да се подготви за пълноценно интервю с вас;
 • - отговаря на въпроса дали съответствате на изискванията, поставени от работодателя за конкретната трудова позиция.


Примерна структура или шаблон за създаване на резюмето

Всяко резюме се състои обикновено от няколко основни раздела, като сведенията във всеки от тях са призвани в съкратен вид да запознаят потенциалния работодател с необходимата информация (опит, умения и квалификация) за кандидата при наемането му на работа. Вашето резюме трябва да включва само информацията, която най-добре ще ви опише. Макар, че често се прави, но в резюмето не е добра идея да се включва информация, която няма пряко отношение към предлаганата работа, а напротив - то трябва да съдържа:

Примерно съдържание на резюмето:

В различните страни шаблона за съставянето на резюме може да варира. Напоследък станаха широко разпространени интернет резюметата, попълнени по определен шаблон и публикувани на специализирани сайтове на агенции за набиране на персонал. Има и професионални услуги, които предлагат изготвяне на „компетентни“ автобиографии, резюмета и cv-та. Но най-общо, ето едно примерно съдържание на резюме:

 • - информация за контакт с кандидата;
 • - кратко описание на длъжността, за която кандидатства;
 • - кратко описание на основните професионални навици;
 • - описание на трудовия стаж и опита в работата по специалността в обратен хронологичен ред;
 • - описание на придобитото образование и допълнителни квалификации - диплома, удостоверения, сертификати
 • - професионални постижения
 • - налични препоръки

Понякога резюметата включват и информация за членство в професионални асоциации, научни публикации и патенти за авторски права. Можете също така да добавите (ако се налага) информация за вашите хобита, като е добре това да са активни хобита (например спорт, туризъм, танци), но такова описание трябва да е кратко и не трябва да включвате безполезни подробности.

Разликата между европейски формат за cv и резюме за работа

В различните държави структурата на резюмето или CV-то може да има различия, като за страните от ЕС има установен европейски формат за CV. През последните години широко разпространение получават интернет резюметата, които се подготвят по определен шаблон и се публикуват на специализирани сайтове на частни агенции и бюра по труда. Съществуват също и консултантски услуги по изготвянето на грамотни резюмета, отговарящи на необходимите условия и съответстващи на определен професионален стандарт.Как се прави резюме за работа - как да го оформим най-добре?


Външен вид на резюмето

Външният вид на Вашето резюме за работа се оценява също и по външния вид - наличието или отсъствието на граматични или стилистични грешки, оформяне, качество на хартията и печата, папката. Затова се постарайте да спазвате следните базови препоръки за оформление на резюмето си и това може да улесни и подпомогне назначаването Ви на работа:

 • - използвайте за печатане нормална бяла хартия най-разпространения формат А4 и пишете с черен цвят,
 • - ползвайте лазерен принтер, заради доброто качество на печат (мастилено струйните принтери понякога разливат и не на всяка хартия излиза качествен печат),
 • - препоръчително е имената Ви да са изписани в горния край на всеки лист, над стилна черта,
 • - не пропускайте да изпишете адреса и контактната информация за себе си в долния ляв край,
 • - избирайте стандартен шрифт за писане, така че максимално да улесните четенето, като Times New Roman или Courier, като се стараете да пишете в параграфи от по 4 - 6 реда,
 • - размера на шрифта да е 10 - 12 кегел, освен ако не очаквате представянето Ви да се чете от по-възрастен човек с проблемно зрение, в който случай може да ползвате 14 кегел,
 • - избягвайте всякакво украсяване на текста с удебелявания, подчертавания, наклонени или ръкописни шрифтове,
 • - избягвайте честата употреба на препинателни знаци - !!! или ???, или …
 • - когато изброявате основни свои умения, може да използвате номериране и интервал между тях,
 • - използвайте ляво подравняване на текста (двустранното подравняване е по подходящо за литературно произведение),
 • - оставете достатъчно празни полета в краищата на листата - 25 - 30 мм отляво, 15 мм отдясно и отдолу и около 20 мм отгоре,
 • - не използвайте телбод за прикрепване на страниците една към друга, по-добре ползвайте пластмасова папка.

И на края, но не на последно място, постарайте се да съставите съдържателно резюме, защото външния вид ще създаде приятно първо впечатление, но работодателя ще очаква да прочетете и нещо интересно за Вашите способности и намерения. И дано не сте си постлали лошо с непремерени коментари из форумите в интернет.

Стил при писане на резюме

Стилът на писане на резюмето трябва да отговаря на следните изисквания:

 • - краткост - липсата на ненужни думи, неразбираеми съкращения и термини;
 • - специфичност - липсата на информация, която не е пряко свързана със свободната позиция;
 • - целенасоченост - изложение на основната информация, потвърждаваща правото да кандидатствате за тази позиция;
 • - активност - необходимостта от използване на активни глаголи, показващи активност. (Например, ако имате само основни познания по счетоводство и те са необходими за тази позиция, тогава трябва да напишете „Знам основите на счетоводството и одита“. Никога не бива да пишете „участвал съм“, „оказвал съм помощ“, защото това създава впечатление, че сте стояли отстрани и от време на време сте предоставяли различни професионални услуги.);
 • - точност и яснота на излагане на мисълта;
 • - селективност - включва внимателен подбор на информацията (не се опитвайте да съберете всичко в една автобиография; не забравяйте, че тя трябва напълно да отговаря на позицията, за която кандидатствате!);
 • - честност (липса на невярна информация);
 • - грамотност.


Да споменавате ли в резюмето своите недостатъци?

Ако например, кандидатствайки за работа, в резюмето си или по време на събеседването казвате: „Аз съм целеустремен човек. Поставям пред себе си много и разнообразни цели.“ Как Ви звучи на Вас това? На мен ми изглежда като „дървено желязо“. Вие или си поставяте една цел (целеустремен сте) или постоянно си мените целите (много и разнообразни). 

С този вид въпроси Ви се дава възможността да покажете и своето ниво на конструктивност. Ако имате спокойно отношение към своите недостатъци (този въпрос не Ви хвърля в паника), това означава, че сте намерили начини да ги компенсирате. Покажете го!

Борба със собствените недостатъци при кандидатстване за работа

Тези начини за „борба“ с недостатъците Ви могат да се окажат по-сериозни достойнства в очите на бъдещия работодател, пред един дълъг списък с Ваши заслуги. Но в крайна сметка, трябва да изберете именно тези свои недостатъци, разказа за които ще бъде най-уместен за конкретното интервю. А това, разбира се, е въпрос на предварителна подготовка. Например, като не прикривате своята природна леност, може да разкажете, че сте намерили начин да я надхитряте, като се захващате незабавно с най-важните дела, без да ги отлагате.

Мерки за справяне с работата

А после, като Ви хване канапа, всичко останало превръщате в подробен план от малки задачки, които вече не е толкова „страшно“ да отмятате. При това, ако ще сте на ръководна позиция, в мерките за справяне с леността може да включите и мероприятия как активно ще използвате ресурсите на своите подчинени, възлагайки им част от работата. 

В крайна сметка, оказва се, че мързела е бил основния двигател на човешкия прогрес за всички времена в исторически аспект. Или друг пример - ако знаете, че сте човек тип „сова“, Вие се стараете да планирате всичките си важни срещи и дейности за втората половина на деня, когато обикновено се чувствате в подем.

Демонстрирайте контрол

А сутрешните часове посвещавате на разбор на работата, преглеждане на документи, планиране - неща, които повече съответстват на Вашето сутрешно настроение. По този начин Вие демонстрирате контрол над себе си. Т.е. че никакви Ваши недостатъци няма да попречат на ефективното изпълнение на работата, за която кандидатствате. Въпросът за Вашите недостатъци е и проверка за Вашата стресоустойчивост. Прекомерното вълнение, неадекватните реакции при отговор на „неудобни“ въпроси може да натежат пред всички силни страни на кандидата, в зависимост от спецификата на кандидатстваната работа.

Недостатъци за работа

Да споменавате ли в своето резюме за някои от недостатъците си при кандидатстване за работа при положение, че в мотивационното писмо едва ли е удачно да го правите, а във CV - то — няма как? При положение, че често по време на събеседване за работа се чува въпроса „А какви недостатъци имате?“, отговорът в заглавието е очевиден - трябва не само да се споменава, но е добре предварително да помислите как да го направите. Разбира се, очаквания отговор е добре да бъде балансиран. Нито много драма (бедност, недоимък, болести, ...), нито да се правите на съвършения универсален войник. И едното и другото определено ще Ви навреди.

Перспектива за справяне с недостатъците.

Във всички случаи, в своето резюме не трябва да обяснявате причините поради които НЕ трябва да Ви наемат на работа. А по специфичен начин да признаете своите недостатъци. След това да дадете перспектива как се справяте с тях и то не като еднократна рецепта, а по-скоро като процес в развитие:

 • - самообразование,
 • - усъвършенстване,
 • - анализ,
 • - самонаблюдение,
 • - контрол ....

Даже дали някои от тях (от недостатъците) в един момент и при определени условия няма да се окажат печеливша карта за работодателя. Само не стигайте до вица за оня, дето му плащали, за да не прави нищо (иначе наставало бедствие). Винаги следете подтекста, който се подразбира от казаното в зависимост от съчетанието на различни фактори:

 • - корпоративната култура на фирмата (проучвали ли сте я?);
 • - спецификата на свободното място за което кандидатствате;
 • - личността на интервюиращия;


Зрялост за работа

Чрез подобни въпроси, интервюиращия цели да изпита Вашата зрялост за работата. Зрелият човек се познава и осъзнава, че притежава не само силни, но и слаби страни. Той умее да говори за това без фалшив патос, с известен хумор и самоирония, разказвайки и признавайки за своите недостатъци още в своето резюме. По този начин Вие демонстрирате наличието на ясни критерии за самооценка и своята адекватност. А освен това се и имунизирате против евентуални недоразумения от рода "Ако знаех предварително, че сте такъв, никога нямаше да Ви наема." Всички параметри на Вашето резюме трябва да съответстват на индикаторите за успешност в кандидатстваната работа.

Практически съвети за писане на резюме

За да напишете правилно автобиография, важно е да 

бъдете възможно най-конкретни при избора на формулировка:

 • - не трябва да се пише:
  •     = проведено обучение;
  •     = помогнах да се отървем от грешките;
  •     = бързо усвоявах на нови знания;
 • - трябва да напишете:
  •     = обучих двама нови служители;
  •     = намалих грешки с 5%, спестявайки на компанията 40 000 лв.;
  •     = усвоих нови процедури за рекордно кратко време от две седмици.

 

Не бъдете многословни и избягвайте пасивните форми:

 • - не трябва да се пише:
  •     = отговорях за изпълнението;
  •     = намирах приложение в;
 • - трябва да напишете:
  •     = изпълнявах
  •     = ефективно използвах
  •     = отговарях за.

 

Дайте предпочитание на положителната информация:

 • - не трябва да се пише:
  •     = разглеждах жалби относно;
  •     = предотвратявах намаляването на дела в продажбите;
  •     = преместван от позиция.
 • - трябва да напишете:
  •     = подпомагах клиенти в;
  •     = увеличавах потенциала на продукта на пазара;
  •     = повишен бях в длъжност.

 

Фокусирайте се върху вашите постижения:

 • - не трябва да се пише:
  •     = работех там три години;
  •     = вършех допълнителна работа.
 • - трябва да напишете:
  •     = получих повишение;
  •     = винаги свършвах работа в срок.


Характеристика на професионалното ниво:

Внедрявам, управлявам, проучвам, контролирам, координирам, предоставям, организирам, планирам, предлагам, разработвам, реорганизирам, решавам, управлявам, създавам, увеличавам, елиминирам, участвам, преподавам и т.н.

Характеристики на личните качества:

Подреден, внимателен, дисциплиниран, надежден, искрен, упорит, обективен, оптимистичен, логичен, практичен, предприемчив, мислещ, целеустремен, тактичен, честен, икономичен, енергичен и др.

В заключение е важно да се обърне внимание на следните подробности:

 • - Нека някой, който владее езика, на който е написано резюмето, да го прегледа.
 • - В описанието на тази работа използвайте глаголи в сегашно време, например, работя, проектирам; съответно, когато описвате предишни работни места, използвайте глаголи в минало време.
 • - Бъдете последователни: ако сте използвали съкращение веднъж, използвайте го навсякъде.
 • - Избягвайте дълги фрази и трудни думи.
 • - Ясно маркирайте необходимите заглавия.
 • - Уверете се, че резюмето ви е написано в единен стил.
 • - Изберете стил, който е лесен за четене (големи полета, а не дребен шрифт, достатъчно пространство между редовете и т.н.).
 • - Използвайте бяла хартия с добро качество.
 • - Много е важно да съберете резюмето си на една, максимум две страници.
 • - Уверете се, че ще можете да потвърдите или докажете цялата информация, която сте включили в автобиографията.


Често срещани грешки при писане на резюме за работа

В момента, в някои сайтове за набиране на персонал в Интернет можете да намерите готови шаблони за резюме, които са доста лесни за попълване. Опитните HR специалисти обаче знаят как да разграничат самостоятелно съставено резюме, върху което авторът е работил лично, обмисляйки и шлифовайки всяка дума, и резюме, съставена под диктовка или готов шаблон. Освен това е важно да избягвате следните грешки:

 • - несъответствие на трудовата биография, образованието, опита на кандидата с обективните изисквания за длъжността или тези, поставени от работодателя;
 • - твърде кратко резюме - не е ясно дали авторът няма какво да каже за себе си, или е "сива мишка";
 • - демонстриране на честа смяна на работата без обяснение на обективните причини, които са го налагали;
 • - липса на индикации за професионално израстване;
 • - посочване на прекалено много различни обучителни курсове и семинари;
 • - твърде подробно резюме, съдържащо много ненужна информация и лирически отклонения или прояви на неуместен хумор.


Така че, добре написаното резюме за работа е вашият помощник при намирането на достойна трудова реализация на пазара на труда. Затова се препоръчва постоянно да развивате собствените си умения и да знаете как сами да го напишете. Въпреки това, резюмето е само документ, който няма да замени богатството на вашата личност, което означава, че трябва да се научите как ефективно да се представяте по време на последващото интервю за работа с работодателя. 

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.