Translate

сряда, 2 юли 2014 г.

Хеопсова пирамида | dLambow

Тайните на Хеопсова пирамида остават неразгадани

 

Как да използваме поразителната сила на пирамидите в къщи?

 

Поразителната сила на пирамидите

Много томове са посветени за египетските пирамиди и тяхната поразителна сила да съхраняват и консервират живата материя. И вече пет хилядолетия техните тайни остават неразгадани. Немалко е написано и за мексиканските и етруските и за китайските пирамиди. Учени от всякакъв род и ранг дават свои обяснения за произхода и предназначението им.

Поразителната сила на пирамидите
Тайните на Хеопсова пирамида остават

 

Тайни на Хеопсовата пирамида

Един от най-интересните паметници на древността е пирамидата на Хеопс - фараон, царувал към 2789 г. пр. н. е. Дълго време учените археолози не можеха да открият входа към вътрешните помещения, които са три: зала на фараона, зала на царицата и подземна стая. Основата на пирамидата е близо 5 хектара. Самата пирамида е изградена от 2 милиона каменни блокове с общ обем 2,5 милиона кубически метра.

Размери на Хиопсовата пирамида. 

Повечето от блоковете надминават 2 тона. Цялата постройка тежи приблизително 6 милиона тона. Изчислено е, че с каменния материал на пирамидата, може да се построи стена, широка половин и висока два метра, дълга от Лисабон до Варшава. 

В първоначалния си вид пирамидата е имала основа квадрат със страна 232,80 метра и височина 148,20 метра, но при завладяването на Египет от арабите облицовката на някои от стените е разрушена и с това е била изменена квадратната форма на основата.

Учудващи факти за пирамидата на Хиопс

Мистерия обгръща този величествен паметник на древността. Много тайнствени замисли са имали неговите създатели. Ето някои учудващи факти:

Диагонали

Диагоналите на основата обхващат точно делтата на река Нил.

Меридиан 

Меридиан север-юг, минаващ през върха на пирамидата, разделя тази делта на две равни части.

Квадрат 

Квадрат със страна, равна на височината на пирамидата, има лице, равно на лицето на всяка триъгълна стена.

Периметър 

Ако периметърът на основата в първоначална големина се раздели на удвоената височина, то се получава прочутото число "пи", равно на 3,14.

Пирамидален лакът 

Строителите на пирамидата са си служили с дължина, наречена "пирамидален лакът", който е равен на 635,66 мм. Ако пирамидален лакът се умножи по 10 милиона, получават се 6 356 600 м - точно дължината на полярния радиус на земното кълбо, установен от съвременната наука.

Цикъл на прецесия 

Сумата на пирамидалните лакти на диагоналите на основата дава числото 25 800. Това е цикълът на прецесия на земната ос, т.е. времето, за което земната ос прави пълна обиколка на небосвода.

Кварт 

В залата на фараона има малък басейн, облицован с червен мрамор. Четвърт от вътрешния обем на коритото е равен на английската мярка "кварт".

Брой на дните в годината 

Умножим ли по 3,14 дължината на предверието на залата на фараона, изразена в пирамидални лакти, получаваме числото 365,24 - броят на дните в годината.

Разстояние до Слънцето 

При умножение на височината на пирамидата по 1 милиард се получава с голямо приближение разстоянието от Земята до Слънцето.

Орбита на Земята 

Пирамидален лакът по 100 милиарда е разстоянието, което изминава Земята по своята орбита за едно денонощие.

Неволно се явява мисълта, че учудващите зависимости не са случайни. Всички пирамиди по своето предназначение разкриват връзката на обитателите на нашата планета с космоса. В основата на религиозните вярвания на повечето народи по света е залегнала идеята за звездния произход на боговете и хората.

Вълшебната сила на пирамидите днес


Енергийно равновесие на тялото. 

Съвременната наука отдавна изучава сложните биофизически и биохимически процеси в човешкия организъм, имайки за цел откриването и поддържането на деликатното енергийно равновесие на цялото тяло. 

Отделните органи и системи се характеризират с различни енергийни потенциали, които в нормални условия са идеално балансирани и се регулират от общата енергийна система на човека, съставена от два основни, шест главни, дванадесет първостепенни и множество второстепенни енергийни канали.

Неспецифични източници на влияние. 

 

Денонощните и сезонни ритми

Чрез множество ключове и преходи се осъществява плавното преливане на енергийните потоци между различните канали в съответствие с денонощните и сезонни ритми и конкретните потребности на организма. В природата съществуват редица неспецифични източници на влияние човешката енергийна система от една страна.

Социални въздействия и стрес

Човекът е подложен на редица социални въздействия, предизвикващи натрупването на стрес, преумора и отрицателни емоции. В зависимост от характера на въздействията и индивидуалните особености и възможности на човешката енергийна система, продължителното им въздействие води до дисбаланс и пробиви в енергийната система.

Геопатогенни зони. 

Особено вредни причинители на енергийни дисбаланси са зоните със силно поляризирани излъчвания: йонизиращата радиация, подземните течащи потоци, дълбочинните разломи в земната кора, големите залежи на някои метални руди, пресечните точки на гоемагнитната мрежа на Хартман. 

Такива зони са известни като геопатогенни и продължителното престояване в тях е вредно. Коварното в случая е, че всички те (с изключение на някои форми и източници на радиация) са с много слаб интензитет и трудно могат да се засекат и измерят.

Хронични заболявания. 

Хората ги усещат обикновено след дълго престояване в тях (месеци и години) чрез различните неразположения - главоболия, умора, алергии и т.н. Практиката показва, че ако не се предприемат своевременни мерки, този род неразположения прерастват в тежки хронични заболявания и често приключват фатално. В този смисъл някои жилища са си спечелили печална слава на домове - убийци.

Как да се предпазим от геопатогенното излъчване? 

 

Използване на пирамидалната форма 

Възможно ли е най-обикновено парче картон да има въздейтвие върху храните, водата, растенията и хората и да ги предпазва от вредното излъчване на геопатогенното излъчване? Проверете сами! Поставени под пирамидите, предметите, храните и живите същества се зареждат със странна позитивна енергия. Вече пет хиляди години след построяването на пирамидите в Египет, загадката все още забулва странните строежи.

Фараонска стая

Например, Хеопсовата пирамида. Вътре цари непоносима влага, но във фараонската стая, една трета от която е вкопана в земята, всички плъхове, осмелили се да проникнат, са се превърнали в мумии! В нея няма и следа от миризма на гниене. Този "вълшебен" ефект да се дължи на формата на пирамидата и на нейната насоченост. Обърнат с лице на север, комплексът излъчва енергия, която изсушава и запазва всяка органична материя.


Обяснения на учените

Това било обяснението на френския изследовател и когато съобщил резултатите от своите изследвания през 30-те години, почти никой не му повярвал. Десет години по-късно американски учени, които продължили разкопките, открили нещо много странно. Когато поставили стар бръснач под малка пирамида, те установили с изненада, че острието му се наточва като по чудо... От там възникнала идеята силата на пирамидите да се приложи в ежедневието. Резултатите наистина са поразителни. Достатъчно е да разполагате с пирамида с височина 20 см.

Как да си направим домашна пирамида?

 

Материали за домашна пирамида. 

Пирамидата може да е от картон, дърво или пластмаса. Важното е да е куха и да няма в нея метал, който може да бъде проводник на електричеството. С компас ориентирайте правилно пирамидата в посока север - юг.

Най-добре е "третираният" предмет да е на една трета от височината на пирамидата, макар ефектът да не е по-лош, когато предметите са поставени и под нея. Можете също да закрепите пирамидата на десет сантиметра разстояние от предмета, който искате да заредите с енергия.

Какво ще се случи? 

Вземете, например, сребърно украшение, потъмняло от времето. Поставете го под пирамидата. След известно време тъмната патина започва да избледнява и бижуто ще се изчисти много по-лесно след това. Направете същото с батерия. Ще се убедите, че е възможно значително да удължите живота й, ако сте я държали под пирамидата, преди да започнете да я използвате. 

Цветята във вазата ви също могат да продължат живота си, ако заредите с енергия водата. Същото важи и за зеленчуците. Купили сте си круши, но някои от тях са твърди като камък. След като държите определено време под пирамидата, те напълно ще узреят!

Енергия на пирамидата

Установено е, че енергията на пирамидата "състарява" органичната материя, което може да се използва за премахване на горчивия вкус на кафето или чая - след като чашата с вряло кафе или чай престои няколко минути под пирамидата, горчивината изчезва. Още по впечатляващо е въздействието на пирамидата върху водата от кухненския кран,която понякога има неприятен дъх. След като престои чаша вода под пирамидата в продължение на половин час, ще останете с чувството, че пиете изворна вода!

Сами изпробвайте нейните свойства. 

Ала пирамидата може да бъде изпробвана и върху вас самите. Поставете я на главата си като шапка с една от страните й, насочена на север с помощта на компаса. Ако страдате от безсъние или главоболие, може да ви олекне. Но не прекалявайте! Ако почувствате топлина, отстранете я, защото при прекалено въздействие може да се получи обратен ефект. 

Използвайте я сутрин рано на гладно и през целия ден ще имате късмет. От особена важност е да се защити не толкова цялата площ на жилището, а местата, които най-често обитавате - спалня, всекидневна, детска стая.

Изработване на собствени домашни пирамиди. 

За целта ви предлагаме самостоятелно да си изготвите картонени пирамиди за в къщи с различни размери на основата, както следва:

 • 40 см - за цяла стая (постава се в средата на стаята или в двата й срещуположни края) ;
 • 25 см - за двойно легло (поставят се от двете страни на леглото);
 • 10 см - за защита от лъчението на телевизор (поставя се върху телевизора). 

За ваше улеснение ви предоставяме и таблица с размерите на различни пирамиди, намалени пропорционално на размерите на Хиопсовата пирамида. Пропорционално на посочените размери, вие можете да си изчислите размерите на пирамида с друга големина. Размерите са посочени в милиметри и се отнасят до следните параметри:

Размери за направата на пирамиди, в мм

Височина
Основа
Ръб
Апотема
100,0
157,1
149,5
127,2
250,0
392,7
373,8
317,9
400,0
628,3
597,8
508,6
500,0
785,4
747,3
635,8
1000,0
1570,8
1494,6
1271,6


Да използваме ефектите от Хиопсовата пирамида

Макар, че много от тайните за поразителната сила на Хиопсовата пирамида (а и на останалите пирамиди) да остават неразгадани, съществуват множество факти, обяснения и проучвания, които ни дават възможност да използваме някои от най-очевидните техни свойства. 

Тук можем да направим аналогия с българската филология — макар далеч не всеки да е изучавал български език и литература, това не пречи, даже и на напълно неграмотни хора, да се изразяват, да разбират и да бъдат разбирани когато говорят езика. 

Същото е и с пирамидите. Не знаем всичко за тях, но можем да използваме в практиката, това, което знаем.
----------------

10 коментара:

 1. Египетските пирамиди в Ел Гиза са местата, в които са погребани египетските фараони. Най-големите от тях са на Хиопс, Хефрен, Мирекина. В древността повечето от тях са се считали за едно от седемте чудеса на света. Всичко това не е без основание и не се дължи само на грандиозността на строителството, но и на техните скрити свойства и загадъчни явления, превръщайки ги във важни култови дейности, изразяващи мистичното тъждество на страната и нейния управител.

  ОтговорИзтриване
 2. Предполага се, че населението на страните, в които има пирамиди, е работело по тяхното изграждане, във времето след земеделските мероприятия. Редица текстове свидетелстват за степента на отделяното внимание и грижи от страна на особите, в чийто чест са се изграждали съоръженията. Известни са и редица култови почести, които са се провеждали на самите пирамиди.

  ОтговорИзтриване
 3. Известни пирамиди има в покрайнините на Кайро - това са пирамидите на Хеопс, Хефрен и Микерина. Специално в Египет, пирамидите доста дълго време са били скрити под пясък и преди време, случайно, от ветровете са били открити върховете им. Още по фараонско време са започнали разкопки и реставрации на известните днес Велики пирамиди.

  ОтговорИзтриване
 4. Напоследък възникват все повече съмнения, че египтените са строили пирамиди. В различни древни папируси, фараоните наричат "строителство" разкриването (изравянето от пясъците) на пирамиди, които са съществували много време преди това. Даже по време на Римската империя няма споменавания на сфинксове и пирамиди, което показва, че в тези времена пирамидите все още не са били разкопани (камо ли строени). За нито една от намиращите се в Египет пирамиди няма достоверни писмени свидетелства за това, че някой фараон има съпричастност към нейното построяване.

  ОтговорИзтриване
 5. Ако предположим, че древните пирамиди са били строени от древните египтяни (което не е доказано), то те очевидно доста са се интересували от звездното небе над главите си. И при това са знаели доста много за него. Страните на пирамидите са разположени строго в посока четирите края на света, при това във времената, когато не е имало компас. Пирамидите са разположени с вълшебна точност по 30 паралел. Даже в съвременното строителство не е възможно да се постигне такава точност.

  ОтговорИзтриване
 6. Великата пирамида представлява математически модел на северното полукълбо в съотношение 1: 43200. Тази цифра се нарича от астрономите процесия. Доста съмнително е древните египтени да са притежавали и владеели тези знания. Много по-вероятно е тези строежи, които са недостижими по своята перфектност и дълбок замисъл, даже за съвременните технологии, да са останали на земята от предшестваща цивилизация с доста по-високо ниво на развитие от днешното.

  ОтговорИзтриване
 7. Пирамидите са построени от каменни блокове с огромни размери и тежест, достигаща до 200 тона. За да се изтегли ръчно, по пясъчни насипи такъв блок ще са нужни усилията на 1800 човека. Но товара е доста компактен с размери 9 х 3 х 3,6 м, така че 1800 души не е имало начин да се поместят на такова пространство от 40 кв. м. И ако се отчете, че според записките на египтяните, строителството на една пирамида е отнемало 20 години, и то от по-малките, следователно за изготвянето, транспортирането и поставянето на един такъв блок би следвало да се извършва за 4,6 ... минути! А Великата Хиопсова пирамида се състои от 2,3 милиона каменни блока. В цялата тази работа с пирамидите нещо не е точно така, както ни се обяснява.

  ОтговорИзтриване
 8. Облицовката на пирамидите се състои от полиран варовик. Всяка плоча тежи 20 тона (20000 килограма). Поставени са 144000 такива плочи. Те плътно прилепват едни към други и се държат под собственото си тегло. Всеки панел има по два издълбани зъба. Долният влиза в специален канал на опорния ред, притискайки се към горния. Това се прави от основата на пирамидата към нейния връх. И тук въпросът е как е ставало всичко това, при положение, че горите вече са били изсечени? Или може би са ги отливали направо на мястото им, или са ги повдигали с помощта на въжета и мускулна сила? Облицовката на някои от пирамидите е правена по-късно, но тя е значително по-лоша. Това означава, че ако египтяните са строили пирамиди, то отначало са го правили по идеален начин, а по-късно рязко са влошили качеството и като че ли са забравили как се прави? Това възможно ли е? Те ли са ги строили?

  ОтговорИзтриване
 9. Всяка пирамида си има специална вътрешна камера, а понякога и повече от една, с които се полага саркофага на царицата или фараона. Те са разположени на специално място, където въздействието на пирамидата е най-силно. И освен това са с тайно разположение, до което не е никак лесно да се стигне. По този начин са предпазвали съдържанието на камерите от посегателства.

  ОтговорИзтриване
 10. Изработването на пирамиди, с размери мащабирани по отношение размерите на Хиопсовата пирамида, отдавна се е превърнало във вид надомна работа, която продължително време носи доходи на предприемчиви хора. За да си осигурите по-голямо търсене е добре да разработите по-широк асортимент по отношение на размери, а също и на цветове за по-лесно съчетаване с мебелировката на клиентите. В добавка е добре да влагате към всяка поръчка и кратка инструкция за използване.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.