Translate

сряда, 10 септември 2014 г.

Работите ли авангардна работа?

Да, да! Работете авангардна работа, а не какво да е. 

Това е изцяло във Ваша власт. През новия 21-ви век, за да сте добре, трябва да се позиционирате и да работите продуктивно в полето на високо квалифицираните професии и дейности. Някои ще схванат този съвет като незабавна покана за започване на курсове, преквалификации, специализации и т.н. Отново грешка! Това беше подходът на вчерашния ден.

Днес се записвате да учите 5 години висше образование и след 5 години се дипломирате като безработен висшист. Върнете се в предишна публикация и открийте цифрата 3,5 год.! Проблемът е, че за да следвате в университета трябва да запишете специалност. Да, но в повечето случаи, след 5 години се оказва, че тя не само не е актуална вече, но и че е излишна.

Да вземем за пример математиката, 

която днес е издигната до нивото на единия от двата предмета, определящи изхода от матурите и кандидатстването в по-горно ниво за образование.
Връзка
Веднага ще Ви кажа, че по-голямо безобразие и тъпотия от това не може да има и едва след това ще се обоснова защо. Това е, учебен предмет, чиято единствена цел е да пълни джобовете на учители по математика от частни уроци.

Аз самият съм учил математика до припадане, кандидатствал съм с математика, учил съм в математическа гимназия, а след това съм я усвоявал още 3 години в технически университет. Изучавал съм всички нива на математиката - алгебра, тригонометрия, стериометрия, аналитична алгебра, линейна геометрия, математически анализ, логаритмитчно, диференциално, интегрално и матрично смятане и т.н.

След като се дипломирах съм работил на такива места, където се предполага, че без математиката е невъзможно да се работи. Научно изследователски институт по роботика (конструиране и проектиране на сложни роботехнически системи и комплекси), откъдето съм и научен сътрудник. Борсите, зараждащите се финансови пазари, приватизацията. И стажът ми в тези направления е общо повече от 20 години.

В нито един случай през този период от време (20 години!) не ми се е налагало да използвам нещо повече от събиране, изваждане, умножение, деление, дроби и проценти - елементарно смятане, което се научава далеч преди 4-ти клас в училище. Извод: 99% от математиката, която се изучава в нашата образователна система в продължение на 15 - 16 години, е напълно излишна! Единствената полза от нея е, че не оставя безработни няколко хиляди учители по математика.

Безполезни "дисциплини"

По подобен начин стоят нещата и в редица други "науки, предмети, дисциплини и специалности“. Напълно безполезни са. Създадени са единствено за да се осигури работа за преподаващите ги. Днес на Вас Ви трябва не архаична специалност (от каменния век), а подход за самоподготовка и самоквалификация. Трябва Ви буден и възприемчив ум. Нужен Ви е неспокоен дух.

А в това никой не може да ви помогне - нито институти, нито университети, нито парламента, нито президента или даже царя. Положението днес е като преди милиони години - Вие сте в гората и срещу Вас е вълкът, 1 : 1. Или Вие или вълка! Работата е сериозна, нали?! Работете авангардна работа, но не я търсете в образователната система. Там тя ще се появи може би след 5 - 10 или 30 години и тогава ще Ви е напълно безполезна.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.