Кои са 15-те причини, които най-често Ви провалят в търсенето на работа?

Наясно ли сте кои са 15-те причини, които най-често Ви провалят в търсенето на работа и как да ги избегнете, така че всеки работодател да умира от желание да Ви наеме, разкрити от работодател, през когото са „минали“ над 69 000 кандидати за работа? В 90% - 96% от случаите кандидатите допускат сериозни грешки, с които сами се отстраняват от работата, за която кандидатстват. Ето най-важните от тях:

1. Подборът на всеки кандидат започва много преди самото събеседване, а най-често и завършва преди него. 

Работодателят не пуска обявата заради Вас, а заради себе си и за да отсее по-неподходящите. Четете много внимателно тези обяви и проучвайте предварително цялата налична информация. Важна е всяка Ваша реакция по отношение на обявената работа (както какво ще направите, така и какво няма да направите).

Забравете завинаги готовите C.V.-та, стандартните мотивационни писма...

Подготвяйте се за всяко отделно кандидатстване съвсем индивидуално. Приспособявайте всичките си документи и подготовка, при строго съобразяване с конкретните изисквания и условия на конкретния работодател и само след кота много внимателно сте се запознали с предложението или обявата.

Знам че това е уморително. Знам че е много по лесно да му сервирате едно стандартно CV и също толкова стандартно мотивационно писмо, подготвени универсално за всякакъв вид работа. Но така разчитате само на късмет. А със сигурност трябва да знаете, че късмета също е въпрос на избор и то съзнателен!

2. Случайно обявени работни места няма.

Затова не кандидатствайте случайно, спонтанно, просто заради опита или на принципа „Защо пък не?!“- последното Ви го внушават от някои реклами за консумативни стоки, но работодателите не търсят лекомислени хора. Не е изключено да срещнете и професионални трудови консултанти, които ще Ви съветват да се явявате на колкото е възможно повече събеседвания за нова работа, за да набирате опит.

Тези консултанти не са запознати с психологията на успеха - човек се учи само от успешния си опит, не и от провалите. Провалът си е провал. Какво може да научите от един провал - нищо! Съвсем по друг начин ще се почувствате от един успех и със сигурност ще направите всичко възможно да се възползвате от него отново и отново.

Затова, за всяко събеседване, за всяка нова работа се явявайте максимално подготвени и то подготвени за конкретното предложение и позиция, а не изобщо ... "Аз имам 5 висши образования, длъжни сте да ме вземете..." Моля Ви! Това последното не го правете никога! Това е сигурния начин да загубите работата.

3. Всеки работодател си прави сметката „полза - ангажименти“ и ако резултатът не е „полза“, няма да има работа за Вас.

Помислете с какво Вие ще му помогнете в работата и имайте предвид, че той не е служба „социално подпомагане“. С колко ще увеличите продажбите му, с колко ще намалите разходите, колко известна ще стане марката му, как ще подобрите качеството и производителността....

В никакъв случай не говорете за личните си проблеми (безпаричие, деца, болести...). Работодателят не търси проблеми, а решение за своите проблеми. И това е единствената причина да Ви наеме. Не пишете стандартни C.V.-та или мотивационни писма. Никой работодател не обича да му пробутвате стандартни приказки и то само защото знае, че зад тях няма полза за него.

Как може да Ви повярва, че мислите съзнателно и продуктивно за решаване на неговите проблеми, като чете стандартна автобиография, за която се пита колко ли други работодатели преди него са я чели. Кандидатстването за работа не е стандартна процедура, която може да поставите на конвеер! Мислете конкретно и индивидуално!

4. Работодателят не търси „общи работници“, „момчета за всичко“, „дялани камъни“, които пасват за всичко в работата.

Той има конкретни изисквания и търси подходящия човек за тях. Помогнете му да го „види“ във Вас. Не се изкарвайте и представяйте за универсален войник. С това никого няма да впечатлите, а после дълго ще разправяте как не са Ви оценили и колко гадно са се отнесли към Вас. Предварително проучете колкото е възможно по-добре спецификата на фирмата, на работното място и на изискванията на работодателя.

След това изхвърлете в кошчето всичките си универсални c.v.-та, мотивационни писма и т.н. И седнете да напишете една съвсем конкретна оферта за обявената работна позиция. В документите си за кандидатстване не акцентирайте върху своите дипломи, а върху ползите, които може да получи работодателя, ако Ви наеме на работа. Всичко останало само трябва да потвърждава и засилва предложението Ви.

5. Преди да „кандидатствате“ за работа, прочетете обявата поне 10 пъти. 

Обявата изключва определени категории и предявява конкретни изисквания към кандидатите.
След това се постарайте, без да се натрапвате, да съберете максимална допълнителна информация:
  • - каква е фирамата - семейна, средна, голяма, ООД, АД, ЕТ, производствена, търговска, седалище, клонове...;
  • - в кой бранш / индустрия оперира;
  • - какво е състоянието на бизнеса в този бранш;
  • - какви са основните проблеми;
  • - каква е репутацията на фирмата;
Например: „Търсим опитна секретарка“. Това изключва млади момичета, току-що завършили някакво образование, в т.ч. и такова по специалността. Много хора си мислят, че в случая се търси секретарка за поднасяне на кафе, но всъщност, в тази обява ключовата дума тук е „опитна“.

За една "опитна" секретарка горните въпроси и по-точно отговорите по тях, са от съществено значение, за да подаде успешно кандидатурата си. Всякаква форма на неадекватност към изискванията на обявата, а оттам и на фирмата, почти автоматично Ви изключват от списъка на потенциалните кандидати за обявената работа.

6. При търсене на работа, често ще чуете израза: „Имам компютърна грамотност“.

Този израз, в ушите на работодателя, означава, че кандидата надали си има понятие от използването на компютри в бизнеса. По друг начин звучи: „Имам 3 години опит в работата с текстообработващи програми, електронни таблици и бази данни в областта на търговията на дребно и свободно ползвам Интернет с най-разпространените браузери“.

Т.н. наречената "компютърна грамотност" според някои корифеи на образованието, отдавна се счита в бизнес средите за аналог на неграмотност, независимо каква диплома имате в това направление. Единствено меродавна в случая е практиката и когато си търсите работа, наблягайте именно на конкретните си практически умения в областта на компютрите и интернет.

7. Припряността при кандидатстване за работа.

Когато искате да кандидатствате за определена работа, не прибързвайте с подробни CV-та, писма за намерения и бизнес планове, при положение, че обявата е кратка: „Търсим опитна секретарка“. Това Ви подсказва да отправите запитване за повече подробности, ако преди това докажете своята "опитност".

Т.е. и в този случай имате работа с обява за предварително отсяване на кандидати. Ако разберете тази логика, това означава по-адекватно поведение и повече шансове да Ви назначат. Едва когато се уточни въпроса с главното изискване за опитност, едва тогава може да се пристъпи към следващите стъпки - запознаване с работата, подготовка на документи, процедури... Кандидатстването е свързано и с определена доза психология.

9. Лошо отношение към работата или работодателя.

Нека тонът Ви да не звучи като: „Я да те видя аз тебе, какво ще ме хързулиш?“ Много хора до такава степен са се заблудили в живота, че започват да се мислят за най-праведните на тази земя. Нещо по-лошо - те си мислят, че работодателите специално правят заговор, за да ги "експлоатират", да им отнемат на работа свободното време, да не ги пускат даже до тоалетната да идат. И което е съвсем лошо, постоянно четат из пресата и гледат по телевизиите такива предавания - кого излъгали, измамили...

И най-накрая за капак - сами почват да сеят из интернет подобни бисери - за тоя работодател, за оня... Бъдете внимателни. Работодателите не са глупаци. Те търсят полезни служители и работници. Последното, което искат да си навлекат е "змия в пазвата". Работодателите разменят информация помежду си. Проверяват препоръките. Проверяват как сте се изявявали из нета. В заключение: Не очаквайте да Ви наемат, ако имате лошо отношение към работодателя, към работата или към дейността на фирмата.

10. Невнимание при проучване на работата.

Когато звъните по обява за работа, предварително се подгответе да си записвате. Много показателно е ако звъните за подробности по обявата, а тепърва започвате да си търсите химикалка, хвърчащ лист (който може и да загубите след това), очилата ... Припомнете си точка 1. Подгответе се предварително.

Иначе, докато се върнете с химикалката, може да намерите слушалката затворена. Както вече няколко пъти подчертавам, всичко в процеса на наемане на работа е обмислено предварително, с оглед да се избегнат неподходящи кандидати. Старайте се да не попадате сред тях.

11. Разбиране на работата.

Не само хора от малцинствата проявават неразбиране на езика и оттам срещат трудности в комуникацията. Все повече обяви, особено на чуждестранни бизнес компании, са написани на чужд най-често (но не само) английски език. Преценете как се справяте със съответния език. Разбирате ли изискванията. Ако имате съмнения, посъветвайте се с някого.

Ако не разбирате изискванията и същността на една работа, как е възможно да се справяте успешно с нея? И ако мислите, че това не е чак толкова често срещан проблем, ще се изненадате да научите, че е. Всъщност основните психологически пречки в комуникацията между хората, в т.ч. и в работата, се дължат на взаимното неразбиране.

12. Личните проблеми са голям проблем при кандидатстване за работа.

Не замесвайте работата си с личните проблеми:
  • - деца,
  • - болести,
  • - безработица,
  • - беднотия.
  • - болни роднини.
Работодателя не плаща за проблеми, а за решения. Колко е просто и колко е трудно за разбиране, че някои хора изобщо не го проумяват. Не е важен който задава въпроси и повдига проблеми, а онзи, който дава отговори и продуктивните решения. Затова Ви търсят - за решения. И за това с удоволствие ще Ви плащат.

13. Обикновено кандидатстването за определена работа е свързано с някакви процедури.

Те могат да бъдат както изрично споменати в обявите и документите за позицията, а могат и да са оставени на "подразбиране". Във всички случаи спазвайте точно предявените изисквания и процедури за работата. Нито добавяйте (за да „има“), нито пропускайте („чак пък толкоз“) - и двете вредят.

Придържайте се към здравата логика. И никога не забравяйте, че целта на занятието е да се установи не колко сте велики (с пет висши образования или нещо такова), а колко сте ПОЛЕЗНИ за обявената работа. В такъв смисъл и изграждайте чялото си представяне.

14. Понякога кандидатите за работа проявяват доста сериозна неадекватност в процеса на кандидатстване.

Например: „Кажете си адреса, че да дойда намясто“!!? Ами, ако „на адреса“ се струпат 100 неподходящи кандидати?? Обикновено преди „адреса“ има доста отсяващи процедури. И този "кандидат" така и няма да разбере какво му се е случило.

Колкото и да считаме себе си за уникални творения на природата, което си е така, все пак конкретната работа изисква точно определен набор от качества, за да бъде тя изпълнявана адекватно. Освен това има специално назначени хора, и това им е работата, да подбират възможно най-подходящия кандидат за вакантната позиция.

За това учат по 4 - 5 години. Такава е и длъжностната им характеристика. Вероятността да назначат случаен човек е нищожно малка. Не е нужно просто да се пробваме. Съветите от рода на "Ти пробвай, пък каквото стане." са неуместни и обречени. Ключовата дума тук е подготовка, при това - конкретна. Първо внимателно проучете обявата. След това вникнете в процедурата и защо се прави точно така (за да Ви отсеят).

След това подгответе представянето си адекватно, точно според изискванията и го защитете с точната информация и необходимото поведение. Само така ще си помогнете да Ви назначат на желаната от Вас работа. Но ако тя не е желана, не се насилвайте. Насила хубост не става. В такъв случай даже и да Ви назначат, това няма да е за дълго.

15. Хашлак.

„Аrе, к”вай тая работа там бе?“ Без коментар - не си го измислям. Който, каквото сам си направи, друг не може да му го направи.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Налични издания по английски език - за българи: