Работа втора ръка с дрехи от модата.

Жизнен цикъл на дрехата.

Нещо като втора ръка, но не съвсем, може да Ви донесе значителни доходи даже и с работа от къщи. Модата е гениална измислица да Ви водят за носа както си искат. Помислете! Реалния жизнен цикъл на една дреха е поне 5 - 6 години, а много често (за палта, костюми ...) и повече от 15 - 20 години. Но кой ще Ви чака 20 години да си износите дрехите, че отново да купите. И какво, какво? -

Измислили модата.

Като залагат на Вашето чувство за собствена значимост, уникалност, специалност, особеност, заслужилост, правоимащност, и Ви го втълпяват до прималяване, Ви заставят да купувате все нови и „модерни" дрехи, ако не всеки сезон, то поне всяка година. И какво се получава? Вие все купувате (на баснословни цени) модни стоки, като отворите гардероба си, той става все по-пълен с ненужни, облечени 2 - 3 пъти парцалки с престижната марка „демоде".

Помислете - нямате ли пълен гардероб с „демоде"?

Днес модните къщи до прималяване превъзнасят най-новите си модни линии - последен писък, чудесни, прекрасни, съвременни, удобни, функционални ... И какво става само 2 дни след сезона и даже вече преди още да е изтекъл сезона?? Заклеймяват ги с ужасяващия епитет „демоде" ... Уж, до вчера са най-доброто, а днес не струват нищо. Ха ... ха ... ха ... Но както се казва не е наша работа да оправяме света. Това, което можем да видим в цялата тази комедия е една чудесна възможност да се спечелят и то не малко пари.

Изкупувайте по цени на килограм.

Ето как: Изкупувайте 2 дни след сезона (или веднага щом обявят намаленията в края на сезона) всичкото това демоде (стига да носи пристижен етикет) по цени „за килограм". След това го поизтупайте, накъдрете го, надиплете го и му сложете индивидуална цена, разбира се с 50% намаление ... и надувайте свирките, че продавате най-престижните марки (белег за елитност, хайлайф ...) на половин цена!!

Модна верига „втора ръка".

Гарантирано е, че хиляди привърженици на модата ще се хванат на хорото. Но онова което можем още да видим е, че от това начинание може да се направи даже чудесна търговска верига (да си спомним веригата „всичко за 1 лев"). А това, ако все още не сте разбрали, означава доста да забогатеете с иначе една съвсем обикновена работа, да я наречем „втора ръка". Идеята в случая е да се продават известни модни марки извън сезона, на по прилична и достъпна за ценителите на марката цена.

Какво е резюме за работа и каква е разликата от CV?

Какво точно е резюме?


Произход на понятието.

Понятието резюме идва от френски език - "resume" или това съответства на латинското “curriculum vitae” и често се съкращава като CV и така се използва в английски език и в повечето страни от ЕС. И в двата случая, независимо от терминологията, това е професионална автобиография. Резюмето е документ, който съдържа информация за професионалните знания, навици, опит в работата, образованието и друга информация, касаеща евентуалното наемане на работа на съответния кандидат.

Основни раздели.

Всяко резюме се състои обикновено от няколко основни раздела, като сведенията във всеки от тях са призвани в съкратен вид да запознаят потенциалния работодател с необходимата информация за кандидата при наемането му на работа. Макар, че често се прави, но в резюмето не е добра идея да се включва информация, която няма пряко отношение към предлаганата работа, а напротив - то трябва да съдържа:
 • - контактна информация за кандидата;
 • - кратко описание на длъжността, за която се кандидатства;
 • - кратко описание на основните професионални навици;
 • - описание на опита в работата по специалността в обратен хронологичен порядък;
 • - описание на придобитото образование и допълнителни квалификации - диплома, удостоверения, сертификати.

Европейски формат за cv  и резюме за работа.

В различните държави структурата на резюмето или CV-то може да има различия, като за страните от ЕС има установен европейски формат за CV. През последните години широко разпространение получават интернет резюметата, които се подготвят по определен шаблон и се публикуват на специализирани сайтове на частни агенции и бюра по труда. Съществуват също и консултантски услуги по изготвянето на грамотни резюмета, отговарящи на необходимите условия и съответстващи на определен професионален стандарт.

Резюме за работа - как да го оформим най-добре?


Външен вид.

Външният вид на Вашето резюме за работа се оценява също и по външния вид - наличието или отсъствието на граматични или стилистични грешки, оформяне, качество на хартията и печата, папката.

Затова се постарайте да спазвате следните базови препоръки за оформление на резюмето си и това може да улесни и подпомогне назначаването Ви на работа:
 • -    използвайте за печатане нормална бяла хартия най-разпространения формат А4 и пишете с черен цвят,
 • -    ползвайте лазерен принтер, заради доброто качество на печат (мастилено струйните принтери понякога разливат и не на всяка хартия излиза качествен печат),
 • -    препоръчително е имената Ви да са изписани в горния край на всеки лист, над стилна черта,
 • -    не пропускайте да изпишете адреса и контактната информация за себе си в долния ляв край,
 • -    избирайте стандартен шрифт за писане, така че максимално да улесните четенето, като Times New Roman или Courier, като се стараете да пишете в параграфи от по 4 - 6 реда,
 • -    размера на шрифта да е 10 - 12 кегел, освен ако не очаквате представянето Ви да се чете от по-възрастен човек с проблемно зрение, в който случай може да ползвате 14 кегел,
 • -    избягвайте всякакво украсяване на текста с удебелявания, подчертавания, наклонени или ръкописни шрифтове,
 • -    избягвайте честата употреба на препинателни знаци - !!! или ???, или …
 • -    когато изброявате основни свои умения, може да използвате номериране и интервал между тях,
 • -    използвайте ляво подравняване на текста (двустранното подравняване е по подходящо за литературно произведение),
 • -    оставете достатъчно празни полета в краищата на листата - 25 - 30 мм отляво, 15 мм отдясно и отдолу и около 20 мм отгоре,
 • -    не използвайте телбод за прикрепване на страниците една към друга, по-добре ползвайте пластмасова папка.
И на края, но не на последно място, постарайте се да съставите съдържателно резюме, защото външния вид ще създаде приятно първо впечатление, но работодателя ще очаква да прочетете и нещо интересно за Вашите способности и намерения. И дано не сте си постлали лошо с непремерени коментари из форумите в интернет.

Да споменавате ли резюмето своите недостатъци при кандидатстване за работа?


Кандидатстване за работа.

Ако например, кандидатствайки за работа, в резюмето си или по време на събеседването казвате: „Аз съм целеустремен човек. Поставям пред себе си много и разнообразни цели.“ Как Ви звучи на Вас това? На мен ми изглежда като „дървено желязо“. Вие или си поставяте една цел (целеустремен сте) или постоянно си мените целите (развей прах). С този вид въпроси Ви се дава възможността да покажете и своето ниво на конструктивност.  Ако имате спокойно отношение към своите недостатъци (този въпрос не Ви хвърля в паника), това означава, че сте намерили начини да ги компенсирате.

Борба с недостатъците.

Тези начини за „борба“ с недостатъците Ви могат да се окажат по-сериозни достойнства в очите на бъдещия работодател, пред един дълъг списък с Ваши заслуги. Но в крайна сметка, трябва да изберете именно тези свои недостатъци, разказа за които ще бъде най-уместен за конкретното интервю. А това, разбира се, е въпрос на предварителна подготовка. Например, като не прикривате своята природна леност, може да разкажете, че сте намерили начин да я надхитряте, като се захващате незабавно с най-важните дела, без да ги отлагате.

Мерки за справяне.
А после, като Ви хване канапа, всичко останало превръщате в подробен план от малки задачки, които вече не е толкова „страшно“ да отмятате. При това, ако ще сте на ръководна позиция, в мерките за справяне с леността може да включите и мероприятия как активно ще използвате ресурсите на своите подчинени, възлагайки им част от работата. В крайна сметка, оказва се, че мързела е бил основния двигател на човешкия прогрес за всички времена в исторически аспект. Или друг пример - ако знаете, че сте човек тип „сова“, Вие се стараете да планирате всичките си важни срещи и дейности за втората половина на деня, когато обикновено се чувствате в подем.

Демонстрирайте контрол.

А сутрешните часове посвещавате на разбор на работата, преглеждане на документи, планиране - неща, които повече съответстват на Вашето сутрешно настроение. По този начин Вие демонстрирате контрол над себе си. Т.е. че никакви Ваши недостатъци няма да попречат на ефективното изпълнение на работата, за която кандидатствате. Въпросът за Вашите недостатъци е и проверка за Вашата стресоустойчивост. Прекомерното вълнение, неадекватните реакции при отговор на „неудобни“ въпроси може да натежат пред всички силни страни на кандидата, в зависимост от спецификата на кандидатстваната работа.


Недостатъци за работа.

Да споменавате ли в своето резюме за някои от недостатъците си при кандидатстване за работа при положение, че в мотивационното писмо едва ли е удачно да го правите,  а във CV - то — няма как? При положение, че често по време на събеседване за работа се чува въпроса „А какви недостатъци имате?“, отговорът в заглавието е очевиден - трябва не само да се споменава, но е добре предварително да помислите как да го направите. Разбира се, очаквания отговор е добре да бъде балансиран. Нито много драма (бедност, недоимък, болести, ...), нито да се правите на съвършения универсален войник. И едното и другото определено ще Ви навреди.

Перспектива за справяне с недостатъците.

Във всички случаи, в своето резюме не трябва да обяснявате причините поради които НЕ трябва да Ви наемат на работа. А по специфичен начин да признаете своите недостатъци. След това да дадете перспектива как се справяте с тях и то не като еднократна рецепта, а по-скоро като процес в развитие:
 • самообразование, 
 • усъвършенстване, 
 • анализ, 
 • самонаблюдение, 
 • контрол ....
Даже дали някои от тях (от недостатъците) в един момент и при определени условия няма да се окажат печеливша карта за работодателя. Само не стигайте до вица за оня, дето му плащали, за да не прави нищо (иначе наставало бедствие). Винаги следете подтекста, който се подразбира от казаното в зависимост от съчетанието на различни фактори:
 • - корпоративната култура на фирмата (проучвали ли сте я?);
 • - спецификата на свободното място за което кандидатствате;
 • - личността на интервюиращия;

Зрялост за работа.

Чрез подобни въпроси, интервюиращия цели да изпита Вашата зрялост за работата. Зрелият човек се познава и осъзнава, че притежава не само силни, но и слаби страни. Той умее да говори за това без фалшив патос, с известен хумор и самоирония, разказвайки и признавайки за своите недостатъци още в своето резюме. По този начин Вие демонстрирате наличието на ясни критерии за самооценка и своята адекватност. А освен това се и имунизирате против евентуални недоразумения от рода "Ако знаех предварително, че сте такъв, никога нямаше да Ви наема." Всички параметри на Вашето резюме трябва да съответстват на индикаторите за успешност в кандидатстваната работа.

Отказах се!

„Отказах се!" 

Милиони хора по планетата си казват това всеки ден поради най-различни причини. Някои се отказват още преди да са започнали, а други даже нямат никакво намерение да започнат (предварително са се отказали). Практиката показва, че болшинството хора не са способни на каквито и да са по-специални и целенасочени усилия. Ако започнато от тях не стане от първия път, те се отказват и повече не опитват.

Нещо повече, започват да проповядват около себе си и да агитират поне още 10 души също да не опитват, като влагат голямо старание в намирането на подходящи аргументи и оправдания. Подмамени от атмосферата на TV - игрите, където рекламата тръби с пълна сила колко лесно е да се спечелят големите пари, хората правят несъзнателна аналогия и с действителността и ако не „спечелят" още отначало, се отказват почти веднага.
Разбира се, вероятността да се „спечели" в тотото е 1/13000000, от този порядък е и вероятността във всяка друга „игра", но това е толкова „малка" подробност, че никой не си прави труда да я коментира или съобразява. А хората си мислят, че всичко е като при тотото - пускаш фишчето и на следващия ден прибираш Джак-пота (който е най-малко 6 млн лв - за по - малко, даже не си правят труда да участват). Това е подход, обречен на провал.

Без труд, без усилия, без проби и грешки, нищо хубаво не ни очаква. 

В този смисъл лесни неща в живота няма. Истината е, че когато се проваляме, ние всъщност сме положили твърде малко усилия - 1000, 100000 или даже 1000000 пъти по-малко отколкото са необходими, за да успеем. Успехът представлява концентрирани в една точка усилия за продължителен период от време. За да концентрираме в една точка усилия, необходимо е да се откажим от много други неща в живота. Ако не го направим, рано или късно се отказваме (обикновено - съвсем рано) от всичко.

Тези, които постигат най-голям успех, са се отказали от най-много други неща. Заслушайте се в интервютата със спортисти - шампиони, пък и с всеки друг преуспял човек. Всеки от тях е трябвало да „жертва" много други свои интереси, за да постигне резултати в избраното едно направление. Това е тайната и ние да успеем. Един известен изобретател от преди 100 години е трябвало да направи над 5000 опита в продължение на няколко години, за да открие и патентова електрическата крушка. Ако се беше отказал на 4999 опит, сега нямаше да си светим с електричество.

Да се замислим върху това. Ние не можем да притежаваме целия свят. 

Един живот може да ни стигне, концентрирайки усилия в едно направление, да успеем само в едно дело, при това с много „лишения". Не е възможно да имаме всичко, да не се лишаваме от нищо и да успеем. Затова въпросът е „Важно ли е за нас да успеем?" И ако отговора е категорично „Да!" тогава се запрятаме, защото наистина ни чака много работа.

Но ако постоянно се питаме за какво ни е това, с което се занимаваме, кой ще има полза от него и т. н. - по-добре да не се тормозим. Резултатът е предизвестен - Отказах се и провал. Има едно място, което е пълно с хора, които са се отказали. Да не си го пожелаваме. Напротив, именно затова е добре да споделяме помежду си своя опит в работата по десетки хиляди възможности за изява, за да се предпазим от напразни илюзии и разочарования, че успеха може да ни споходи от нищото. Успехът иска отдаденост! Това е решението! Успех!

Задоволство.

Какво е задоволство?

Хората често попадат в омагьосания кръг на желанията. Днес искат едно нещо - тичат, блъскат - сдобият се с него. И ... много скоро им омръзва - зарежат го или го забравят. След това мярнат нещо друго - хукват подир него. После същото се повтаря отново и отново. И така преминава целия им живот. Гонене на химери.

Ненужни вещи.

Огледайте се около себе си и ще разберете, че това важи и за Вас. Надникнете в гардероба, в долапа, в килера, в мазето, на тавана ... Пълно е с ненужни вещи, за които даже нямате спомен защо сте си ги купували. След като ще забравите за една вещ, защо изобщо си я купувате?? Това е омагьосан кръг.

Пътят на задоволството.

Единствения начин да излезете от него е пътя на задоволство. Радвайте се на това, което имате, а не тичайте подир онова, което нямате. Същото е и с работата, с бизнеса, с парите. Не знаете как да печелите?? Ето Ви един от начините - задоволство, но не го захвърляйте в килера! Използвайте го! Не го забравяйте! Живейте за и правете само едно нещо - това, което най-много Ви харесва.

Може ли да продавате своите знания като консултант по за 5 - 50 лв на час консултантски хонорар?

С какви знания може да сте консултант?


Ако все Ви питат за съвети.

Ако Ваши близки и познати Ви питат постоянно за съвет за едно или друго нещо или ако Вие притежавате специални и специфични знания, които са ценни и търсени, независимо от областта на тяхното приложение, организирайте свой консултантски бизнес, като си сложите тарифа за съвети си 5 - 50 лв на час под формата на консултантски хонорар.

Консултантски възможности.

Всъщност, много добри професионалисти това правят постоянно - лекари, адвокати, архитекти, технолози, инженери и т.н. Но това изобщо не изчерпва списъка на консултантските възможности. Да не забравяме уроците при учители, балетмайстори, музикални педагози и много други - въпрос на предприемчивост и увереност в своите способности.

Примери:

Ако имате опити в продажбите на дребно, бихте могли да сте консултант по магазини на дребно. Ако имате хоби или колекционирате нещо, можете да сте консултант или оценител в областта, в която са интересите Ви. Ако хоби са Ви футболните мачове, можете да станете консултант по прогнозите в Тото 1. На практика по каквото и да сте експерт, можете да го превърнете в свой собствен консултантски бизнес, без това да Ви струва каквото и да било като първоначални разходи.

Приходи от консултански хонорар.

Приходите в тази област, под формата на консултантски хонорар, са най-често чисти (почти нямате производствени и оперативни разходи). Времето, през което ще сте ангажирани, може да е 2-3 часа дневно и така да отделяте достатъчно внимание на семейството си или да се наслаждавате на любимото си занимание. Но разбира се, трябва да наберете достатъчно популярност, а с това в бизнеса се занимава маркетинга и рекламата, освен разгласата от уста на уста, когато хората са доволни от Вашите услуги.

Експертни знания са нужни винаги.

Почти без значение е в какво сте експерт, винаги ще се намират фирми и хора, които ще се нуждаят от Вашите специализирани знания. Така Вие ще помагате на другите да преуспяват, а те ще Ви плащат добре за това. В историята са известни примери, когато известни съставители на рекламтни обяви за различни стоки и услуги, сами са вписвали сумата на своя хонорар в чековете, с които са им плащали, поради това че били наистина много добри в занаята си и видимо увеличавали продажбите при възложителя.

Тайни в консултантския бизнес:


Правило № 1:

Имайте вид на професионалист. Носете тъмен костюм с вратовръзка, позлатен часовник, маркова писалка, очила с позлатени рамки. Вземете си кожена чанта за документи и винаги носете в нея някои от най-необходимите нормативни документи (закони, постановления, наредби), които касаят непосредствено дейността Ви.

Придайте професионален вид на адреса си - место „ап. 5", кръстете го „офис № 5". Поръчайте си стилни визитки, бланки за писма и лични пликове. Купете си GSM  или смартфон от някоя от безбройните промоции и се абонирайте за подходящата тарифа, за да Ви е изгодно когато контактувате с многобройните си клиенти или когато Ви търсят по спешност.

Правило № 2:

Разгласявайте дейността си масово. Никой няма да Ви търси, колкото и ценни знания да притежавате, ако не знае какво предлагате. Впишете във визитката си „Иван Иванов - консултант по озеленяване" и раздавайте визитки в индустриални количества. Впишете се в различните справичници, телефонни указатели за Вашия район. Включете се в различни професионални и търговски организации, посещавайте срещи, семинари, лекции и други професионални събития във Вашата област. Кажете (и го повтаряйте непрекъснато) на всички свои познати за новото си поприще.

Правило № 3:

Поддържайте актуалността на своите знания и умения. Абонирайте се за подходящи вестници и списания. Посещавайте редовно подходящи панаири и изложения. Включете се в Интернет и се абонирайте за безплатна електронна поща и безплатен e–mail адрес с абонаменти в своята област. Редовно преглеждайте сайтовете които Ви касаят професионално.

Консултантски процедури.


А сега следват няколко консултантски процедури, които трябва да изучите и прилагате като 2+2=4.

Процедура № 1:

Мълчанието е злато. Когато за първи път посещавате свой клиент, просто седнете и слушайте. Не говорете. Само от време на време задавайте насочващи или уточняващи въпроси. Това до голяма степен ще усили Вашата склонност към възприемане и така лесно ще схванете и индентифицирате проблемите на своя клиент.

Процедура № 2:

Планирайте правилно дейността си. Ако Ви е необходимо време след първата среща за допълнителни проучвания, не избързвайте със съветите, а насрочете нова среща с клиента си.  След това поставете от едната страна проблемите на клиента си, от другата - начините за тяхното разрешаване, а по средата очертайте стратегията (пътищата и етапите) за действие и поставете ясни цели и реалистични срокове. След това посочете критериите, по които ще се отчита напредъка. На този етап не пропускайте да договорите и своето възнаграждение за извърваната работа.

Процедура № 3:

Консултантски директиви. Напишете своето предложение под формата на проста и ясна схема за действие, в която очертавате по направления точно какво трябва да извърши клиента Ви, за да подобри дейността си и да постигне поставените цели. Подробности можете да изложите устно, но винаги е добре да оставите писмено изложение.

Много е важен външния вид на писмения Ви материал. Той трябва да е написан чисто и подредено, на компютър и да е подвързан в нова прозрачна папка. Добре е първата страница със заглавието на темата да е написана на Ваша бланка, съдържаща координати за връзка.

Консултантски хонорари.


Консултантска репутация.

Те варират от 5 до 50 лв и повече на час, според спецификата на решаваните проблеми и репутацията Ви като консултант (обърнете внимание на правило № 1). Никога не сваляйте тарифите си твърде ниско. Това директно сваля репутацията Ви и Вие изглеждате като аматьор. Винаги е възможно да работите безплатно, но тогава тази разработка не е за Вас. В таксата си включвайте допълнително и разходите за проучвания, транспорт, командировка и др.

Успехът на клиентите Ви е и Ваш успех.

И никога не забравяйте, че успеха на Вашите клиенти, чийто консултант сте, означава успех и за Вас, а това води към все нови и нови бъдещи клиенти, до нови, по-високи консултантски хонорари и ... по-големи доходи за Вас от знанията, в които сте се специализирали. Така за ден ще изкарвате повече пари, отколкото другите изкарват за месец, работейки за себе си, вместо да работатите на твърда заплата с точно определено работно време за някой друг. Желая Ви успех!

Какво е здраве и как го подобрим от къщи?

Същност на понятието здраве.


Наздравици и здравни съвети.

Всеки говори за здраве, дигат се тежки, наздравици за него, дават се съвети (които като че ли някой друг трябва да изпълнява), отправят ес препоръки. Даже си имаме Министерство на здравеопазването, Здравна каса, Здравно осигуряване ... Но ако се замислите малко по-дълбоко ще разберете, че всичко това няма нищо общо със здравето, а по-скоро касае болестите и тяхното лечение. То е нещо като да говорите за полунощ като че ли е пладне.

Тогава, какво е това здраве?

За да си отговорите на този въпрос, трябва да разберете каква е разликата между живия човек и мъртвия - нещо, в което си заслужава дълбоко да вникнете. Мъртвия човек си има абсолютно всичко, което има и живия, но с едно малко изключение - не е жив. В тази връзка съществува древна йогийска практика, която се състои в това, редовно да посещавате някое гробище, да наблюдавате живите и мъртвите или да разглеждате некролозите на починали хора, докато вникнете в същността на въпросната разлика.

Мерки за увеличаване на здравето.


Живец - субстанцията на живота.

Това е ЖИВЕЦА - субстанцията на живота. Веднага прави впечатление, че у някои хора той е в повече, а у други - едвам мъждука. Затова здравето (или живеца) може да се сравни с парите, събрани на влог в банката. Основна характеристика на здравето е неговото количество. Затова, колкото то е повече - толкова по-добре. Ако напълно изчерпате здравната си сметка (живеца), това означава смърт.

Веднага възникват два въпроса:

От какво намалява здравето и какво го увеличава? Това са интересни въпроси, но още по-интересни са техните отговори. За да стигнете до тях обаче е необходимо да направите ето какво: Ако до днес вашето здраве е било 9-тата дупка на кавала, неглежирано и пренебрегвано, дошло е време малко да го издигнете в листата на своите приоритети, т.е. да му обърнете по-голямо внимание, като му отделяте повече време, с ясното съзнание, че от самосебе си нещата могат само да се влошават, но не и да се подобряват.

Наистина ли е важно здравето за Вас?

Това правило за приоритетите може да Ви прозвучи изтъркано и банално, но то е от съществено значение не само за здравето, но и за всяка друга дейност, с която се занимавате и искате да е на ниво! Всичко останало е второстепенно, ако дейността Ви няма нужния приоритет! Запомнете го! Така е и с Вашето здраве. Дайте му необходимия приоритет, направете го първостепенно важно за Вас и ще видите колко нови неща ще научите за него. Иначе, всичко за него е казано, но като че ли досега не сте му обръщали нужното внимание.

Работа в София

Има ли достатъчно работа в София?


В София безработицата е най-малка.

Всеизвестно е, че работа в София се намира най-лесно и там безработицата е най-малка. Но също всеки знае, че това е свързано с голямо пътуване, транспортни задръствания, претъпкан градски транспорт. Сега, с метрото, не знам как е, но по телевизията виждаме как в Токийското метро, в часовете пик, отиващите на работа ги тъпчат с греблата, за да затворят вратите.

Работа има.

Та работа София определено има, но човек трябва да се замисли и за себе си. Какъв е смисъла да работиш някъде из София, при положение, че всеки ден ще губиш по 2 - 3 часа в път, натъпкан като сардела?  Разбира се, първата логика е да се потърси работа в квартала по местоживеене - магазин, заведение, офис. В софийските квартали това не е трудно да се направи, защото са големи и обикновено в тях има всякакви търговски обекти и възможности да се изкара някой лев. А изключително перспективно е да гледа деца като работа София, особено с тази криза за детски градини:
 

Работа от разстояние.


Неприсъствена работа.

Но даже и за отдалечено място за работа (в противоположния край на София) има варианти да се осигури неприсъствена работа. Например, чрез дистанционна работа в интернет. Да вземем един счетоводител за пример: Защо е необходимо да ходи на работа през цяла София, при положение, че е напълно възможно да се оборудва с интернет, скайп, микрофон и слушалки и ето Ви счетоводител с надомна интернет работа и то в София, но достъпен по всяко време и безпроблемно.

Дистанционна работа.

Но в този ред на мисли може да се отиде още малко по-нататък. Ако един служител от София се уреди на дистанционна работа във фирма (макар и в другия край на града), с всичките плюсове от това, тогава защо той да не си уплътни работното време и с още допълнителна работа из други фирми в София, пак през интернет? Далеч съм от мисълта, че работата София може да е само през интернет - ето, например електромонтажни услуги надомно: Разбира се, това изисква повече организираност, дисциплинираност, но това е начина, по който европейците ни изпреварват по доходи.

Типични обяви за работа.

Иначе, не рядко можем да попаднем на подобна обява за работа в интернет: "Tyrsia si speshno rabota v gr. Sofiia: Momiche sym na 25 godini, tyrsia si rabota SAMO V gr. Sofiia . . . servitьorka, barmanka, tancьorka, programist, animator, prodavachka na vestnici i spisaniia, knigi, prodavachka na parfiumi, kozmetika, prodavachka na detska konfekciia i igrachki, rabota v McDonalds, KFC, Burger King, rabota v diskoteka, noshten bar, restorant, klub, striptizьorka, fotomodel, statistka, avtorka, zhurnalistka, detegledachka, ulichna chistachka, frizьor, grimьor, nadomna rabota, stiuardesa, sekretarka, neshto na kompiutyr i t. n. . .  Speshno si tyrsia rabota ! ! ! !"

Чужди фирми търсят местни представители.


Предимство на столицата.

От друга страна, столицата си има едно основно предимство, че тя е лицето на цялата страна пред света и много често и по правило всякакви чужди компании я използват като изходна база за своя бизнес на територията на цяла България. Това поставя софиянци в привилегировано положение когато си търсят работа във София, защото възможностите за представителство там са най-големи. Днес за регионалните представители настъпва период на добри перспективи и възможности за доходи, защото големите задгранични фирми полагат немалко усилия да се сдобият с грамотни специалисти най-общо казано - в областта на търговията. Това е така, защото те обикновено имат добре развито собствено производство, а това което нямат у нас са добри и разтропани представители, които успешно да реализират техния продукт.

Търговски представители и търговски агенти.

По своята същност, търговските представители са вид търговски агенти на компанията, които представляват интересите на фирмата в областта на продажбите. Като правило, към всеки подобен сътрудник се прикрепя определен регион, за който той е отговорен. Има няколко варианта за заплата в този случай - минимално твърдо възнаграждение + определен процент от реализираните постъпления от продажби. Твърдата заплата е за агенти, които са се доказали в своята област и за тях не буди съмнение, си заслужават парите. Това е стабилна работа, но за да се стигне до нея, се искат сериозни познания и голяма активност и даже предприемчивост, защото чужденците не винаги са наясно какво конкретно върши най-добре работа по отношение спецификата на нашия пазар.

Предварителен опит и организаторски талант.

Това означава, че предварителен опит в тази дейнст си е направо задължителен. При по-неблагонадеждни представители, с по-малко опит и недоказан организаторски талант, може да се започне с процент от приходите и този процент може да се окаже доста обезкуражителен за начинаещите. А то няма и как да бъде иначе, защото е необходимо доста начално тичане, докато се стигне до реални реализации, а едва след това и до постоянни клиенти, от които може вече да се разчита на сравнително постоянен оборот, че да има и добър процент от него.

Възможности за трудова реализация на инициативни хора.


Голям трудов пазар за предприемчивите.

Все пак при работа в София, възможностите са доста по-благоприятни, поради най-големия пазар там, а по-предприемчивите бързо могат да заимстват опит от други свои колеги, които са по-напреднали в бизнеса, стига да знаят как да правят необходимите им проучвания, така че да дърпат лъва за опашката - дискретно, с повече проучвателна работа в Интернет и вестниците - така може доста добре и конкретно да се разкрие подходящата схема именно за работа в София - търговски места, вървящи обяви, места за публикуване, честота и т.н.

Права по разпространение.

Не на последно място, работата във София дава не малко възможности да се разчита на изключителни права по разпространението, което е добра новина по отношение на конкуренцията. Но все пак и това трябва да се завоюва и договори. Ако не си го завоюваме с компетентност и ефективност, едва ли ще ни го сервират на тепсия. Не може да се каже, че този вид работа е типичната надомна работа, но ако прочетете внимателно казаното по-горе, ще се убедите, че тя има и не малък надомен елемент.

Онлайн работа от къщи се намира особено в София.


Надомна работа в София през интернет.

Но най-безопасния начин да се изявите в и да се възползвате от тази възможност за доходи, е като я стартирате надомно, като надомна работа в София, през интернет. Как? Много просто - започнете да водите собствен сайт в областта на на различни продукти или услуги с голям потенциал за разрастване в България. Направете сайта си интересен, популяризирайте го достатъчно за да се сдобиете с постоянна посещаемост от заинтерисовани клиенти, за да може един ден да стартирате с летящ старт, даже ако ако нямате и 1 ден опит като търговци.

Възможности и предизвикателства за работа има навсякъде.

София Ви очаква и работа кипи навсякъде около Вас. Остава да се обърнете с лице към възможностите, да посрещнете предизвикателствата, а не да се пазите от тях. Само така ще убедите себе си, а след това и всеки кандидат бизнесмен от чужбина, че Вие сте неговия човек и той няма да го приеме това за празни приказки. Колкото и малък да е пазара в България, работата в София дава достатъчно потенциал да се заинтерисуват даже големи фирми, особено ако ги търсите целенасочено и професионално.

Управление на времето за допълнителни доходи и за всичко останало в своя живот?

Нуждаете ли се от допълнителни доходи?


Дейности за извънредни приходи.

Почти всеки в днешно време се нуждае от допълнителни доходи и с тази цел много хора желаят да започнат някакъв вид дейност, която да им носи извънредни приходи. Проблемът е, че много малко от тези хора са в състояние да вместят тази втора дейност в ежедневните си ангажименти, които и без това не са никак малко и така не успяват да намерят необходимото време, за да реализират желанието си. Вярно е, че повечето хора са заети, но също е вярно, че почти винаги може да се намери и отдели време за някаква допълнителна работа. Дали това ще е за сметка на чаша бира, партия табла или карти или за сметка на висенето пред телевизора.

Необходимо е сериозно отношение и време.

Но ако Вие, искате проекта Ви да е успешен, трябва да му отделите цялото необходимо време т.е. към въпроса трябва да се подходи с нужната сериозност и систематичност. Вземете лист хартия и химикалка. Направете непредубеден списък на ежедневните си ангажименти такива, каквито са в действителност - в колко часа ставате, къде ходите, какво правите. След това разгледайте внимателно списъка и ще разберете, че не повече от 1-2 до 3 часа максимум през деня Ви са продуктивни и ефективни. Останалото време е прахосано.

Похабено време.

Не сте съгласни?! Разбира се! Но нека да започнем с похабеното време, прекарвано в кафене, в пушенето на поредната цигара (20 цигари по 10 минути = 200 минути или 3 часа и 20 минути дневно отиват на вятъра), в гледането на безвкусни ТV новини (кой кого убил, взривил, пребил, запалил...) или сладникави телевизионни сериали. Но тази работа с гледане не става. Не трябва да спирате до тук, а да погледнете на проблема в дългосрочен план.

Ефективно управление на времето.


Точно планиране.

Ефективното управление на времето се свежда до точно планиране (записване) какво трябва да свършите, а след това до цялостно изпълнение на всичко планирано без оправдания. Започнете от предната вечер със списък на задачите за следващия ден. Най-напред решете и запишете какво трябва да извършите конкретно, за да постиганете желаният от Вас стабилен втори доход? След това съчетайте тези задачи с другите обичайни задачи за деня. Планирайте тяхната последователност като ги "навържете" във верига, според съвпадането на техните маршрути за изпълнение и според други съществени критерии - време, взаимна обвързаност.

Резервни варианти или план „Б".

Разбира се, всичко не може да бъде предвидено, затова винаги предвиждайте резервни варианти или план „Б". Всеки маршрут подбирайте така, че с едно излизане да свършите възможно най-много неща. Например: Започвате от банката с проверка на постъпленията, след това, ако са Ви дошли пари, превеждате месечните осигуровки, после занасяте декларациите в НОИ, пускате кореспонденцията си в пощата, плащате домашния телефон, служебния телефон, на път за касата на Енергоснабдяване плащате кабелната телевизия, включвате в маршрута касата на ВиК и завършвате с таксата за GSM. И всичко това става за 1,5-2 часа, а ако го изпълнявате непланирано, може да Ви отнеме 2-3 дни.

Организация на времето за постигане на успех.


Планиране на телефонните разговори.

Планирайте провеждането на телефонните разговори. С кого трябва да говорите? Кога е най-удобно да го направите? Какво ще кажете? Какво искате да научите? Не водете празни и дълги разговори. Това ще Ви спести тонове време и доста пари. Отрязвайте всеки опит да Ви търсят за лафче по телефона. Насочвайте събеседника с кратки въпроси към същността на разговора. Избягвайте и пресичайте дългите уводи и представяния. С две думи се представете и веднага преминете към същността на въпроса.

Предимство на леките задачи.

Давайте предимство на леките и бързи задачи. Така бързо ще напредвате и това ще Ви вдъхновява за нови „подвизи". Трудните задачи планирайте в подходящо време (рано сутрин или късно вечер) и си определяйте точно определено време за работа над тях. Решавайте ги на етапи. Не се суетете. Ако имате много задачи или нещо е останало неизпълнено, включвайте всичко в списък, прехвърляйте неизпълнените задачи в новия списък, формирайте маршрутите и действайте.

Решаване на „костеливите орехи"

Ако някъде нещата се закучат, преминавайте нататък. Оставяйте "костеливите орехи" за "второ гледане". Не се претоварвайте с работа, така че да Ви стане неприятно.  Изпълнявайте толкова работа, колкото е по силите Ви. Не забравяйте, че утре трябва да имате сили и желание за следващия списък. Не преекспонирайте. Разпределяйте правилно усилията си за да изкарате цялата "дистанция", а не разбиете здравето си.

Сметките за плащане.

Наред със задачите, планирайте и сметките за плащане. Не оставяйте всичко да се натрупа за един ден или ако всичките Ви плащания имат падеж по едно и също време, натрупвайте своевременно специален фонд за тяхното изплащане. Иначе рискувате в деня на падежа да не се справите, а на това му се вика фалит, предизвикан от недалновидност. Класифицирайте задачите по важност. Най-важни са случаите, в които имате да получавате бързо и много пари.

Не оставяйте работата да Ви затрупа.

Не оставяйте оферти, писма, документи да се натрупват (и да създават т.н. "работна атмосфера", а всъщност става дума за хаос и неорганизираност). Разкарвайте всичко в деня на появяването му. Офертите отхвърляйте или потвърждавайте на момента, на писмата отговаряйте или ги хвърляйте в коша, документите разпределяйте в съответните им папки. Иначе рискувате да се затрупате с несвършена работа и да "заседнете".

Дневник за нововъзникващи задачи.

През целия ден си водете дневник на нововъзникващите или отложените задачи, така както са Ви хрумнали. Вечер ги преглеждайте, класифицирайте ги на неотложни (за деня), седмични или месечни и планирайте тяхното изпълнение. Думата в тази разработка е за организацията. Включете описаните до тук стъпки в ежедневието си и много скоро ще установите, че разполагате с неподозирано количество "допълнително време", достатъчно да задвижите всякакъв допълнителен надомен бизнес.

Поемете нещата в свои ръце.


Пречи ли ни държавата?

Всеки обича да казва, че в държавата няма ред и организация. Очевидно е обаче, че ред трябва да въведете първо в личния си и делови живот. Разбира се, за начало, това няма да е много приятно - списъци, планове, задачи ... Но така се въвежда ред във всичко и един ден идва момента, когато всичко започва да става "от самосебе си". Затова законите, правилата, ръководствата имат съществено значение за всеки. Затова да се живее "по план" не е толкова лошо. Това води до по-голяма организираност, по-висока продуктивност, по-големи доходи, повече свободно (лично) време, а от тук и до по-голяма удовлетвореност и радост от живота.

Тайна на проспериращите хора.

Една от големите тайни на проспериращите хора, е в тяхната организираност и в това, че не си пилеят времето напразно. Помислете за всичко това. После прегледайте досегашната си дейност и ще разберете, че наистина разполагате с 2-3 (и даже много повече) часа продуктивно време, което може да използвате за конструктивна дейност. Започнете с планиране и организация на обичайните си задължения, след това включете новите си ангажименти по осигуряването на извънреден, допълнителен доход, интегрирайте ги в останалите ежедневни задачи, въз основа на описания метод за ефективно и продуктивно използване на времето и пристъпете към неотложното им изпълнение.

Отделете време за семейството.

И накрая, когато всичко потръгне и се канализира, не забравяйте да отделите време за своето семейство, за себе си, за почивка, за хоби, за здраве. Така, стъпка по стъпка, ще се убедите, че можете много повече и че животът е далеч по-приятен отколкото сте си мислили до момента. Обърнете внимание, че в тази разработка не Ви казвам какво да правите, а как да направите това, което Вие считате, че трябва да правите, но така, че да постигнете удовлетворение и успех!

Въведете ред и организация за доходи в своя живот.

Въведете ред в живота си веднага и ще разберете, че Ви е отредено много повече отколкото си мислите! Действайте организирано! Ако овладеете добре тази техника за управление на времето си, няма да Ви е трудно да си осигурите допълнителен източник на доходи по всяка една от многобройните домашни технологии, описани в доста големи подробности на този сайт. Запознайте се с възможностите, преценете своите способности и желания и действайте. Само така ще намерите време за допълнителни доходи, работейки от къщи, извън работното си време, без да пренебрегвате и семейните си ангажименти.

Пълно дишане - основно правило за здраве със занимания в къщи.

Правилно и пълно дишане.

Няма да си обясняваме защо правилното и пълно дишане е толкова важно домашно занимание за Вас и хората около Вас и защо е добре час по-скоро да го овладеете и прилагате редовно. Просто ще уточним какво конкретно да правите, а Вие ще решите дали, кога и защо да го правите. Хубавото е, че може да го правите изцяло в къщи или в парка, без да търсите зали или други удобства.

1) Дишайте само с носа.

Да дишате през устата е толкова неестествено, колкото да се храните през носа.

2) Дишайте равномерно (ритмично).

Продължителността на вдишването и на издишването трябва да е равна.

3) Дишайте с корема.

Легнете на пода и поставете по-тежка книга върху пъпа си. Когато вдишвате, книгата да се повдига, когато издишвате - книгата да се спуска. След време махнете книгата, а след още време станете и така продължете да тренирате.

4) Дишайте бавно и спокойно.

Не предизвиквайте хипервентилация (така може да Ви прилошее). Но и не се пресилвайте в забавянето. То трябва да  следва естествения ход на вашите възможности.

5) Дишайте пълно.

Коремът е водещ в дишането, но пълнете с въздух и останалата част на гръдния кош.

6) Дишайте плавно и леко.

Вдишването и издишването не трябва да са на присекулки. Когато завършвате вдишването не задържайте (не спирайте) дишането, а веднага, но без тласък, преминавайте към издишването и обратно. Преходът трябва да е плавен, "заоблен", без сътресения. Дишането трябва да е цялостно и без прекъсвания, леко и без напрежение. През цялото време трябва да сте отпуснати и спокойни.

7) Към края на вдишването

леко свивайте (стягайте, придърпвайте) мускулите около ануса, очите и устата. Правете това по-скоро умствено отколкото реално.

8) При вдишване си представяйте,

че засмуквате с цялата си кожа (особено с дланите, ходилата и лицето) енергия от околното пространство, събирайки я точката на 2 - 3 см зад (навътре от) и малко под пъпа си. При издишване си представяйте, че се отпускате и цялата енергия се връща към кожата, косата и ноктите Ви, като предизвиква разтваряне (разцъфване) на порите.

9) Упражнявайте се ежедневно, по едно и също време.

Най-подходящото време е сутрин около 6,00 ч. и вечер около 18,00 ч. Ако тези часове са неудобни за Вас, изместете ги.

10) Избягвайте замърсения въздух

и заниманията непосредствено след хранене.

11) Овладейте упражнението на етапи и постепено.

Как да въведем правилното дишане в живота си?

Започнете с т. 1 - 1 седмица. След това добавете т. 2 - през втората седмица, после добавете т. 3 - през третата седмица и т.н. Когато овладеете цялостното дишане, продължете да го прилагате в същата периодичност (2 пъти дневно, без да пропускате) още 2 - 3 месеца. След това вкючете 3-то занимание около 12,00 ч и така продължете още 2 - 3 месеца. След това добавете занимания във всяко удобно за Вас време и място - на спирката, в автобуса, в движение, на работа, преди заспиване, след събуждане ...

Вашата крайна цел е да дишате пълно (без хипервентилация) през цялото денонощие, като го превърнете в толкова обичайно нещо, че да не е необходимо да му отделяте специално внимание. Започнете сега, тренирайте редовно и много скоро ще усетите положителни промени в себе си, които е невъзможно да бъдат описани и изброени. Най-добре е сами да ги почувствате. Правилното дишане, наред с правилното хранене и телесните упражнения са от основните правила за здраве.

Затлъстяване е отлагането на тлъстини при качването на излишно тегло.

Затлъстяване (отлагане на тлъстини) следва всяко напълняване и е следствие от преяждане.


Преяждането води до затлъстяване.

Напълняване и след това затлъстяване чрез отлагане на тлъстини в различни невралгични точки на тялото, възникват когато у всеки човек поемането на енергия чрез преяждане с храната превишава нейния разход за по-продължителен период от време. Съвсем незначително, но постоянно излишно приемане на калории води до изразено натрупване на тлъстини в организма. Така, поемането на само 5% "излишни" калории дневно, може да способства за натрупването на около 5 кг. тлъстини за 1 година.

Потребителски манталитет.

Ако в продължение на 30 години приемането превишава изразходването само с 8 ккал на ден, това може да доведе до увеличаване на теглото с 10 кг. Тези цифри отразяват средното ниво на увеличение на теглото у възрастните в течение на 30 години (от 25 до 55 годишна възраст). Затлъстяването може да сполети даже хора, които не са предразположени към него, понеже е твърде голямо влиянието на потребителския манталитет в съвременната цивилизация.

Как да управляваме апетита, за да избегнем затлъстяване?


Експеримент за управление на апетита.

Много хора, предприемащи стъпки към отслабване се срещат с проблема как да управляват апетита си и с какви средства да го обуздават. Някои специалисти предлагат да се изпива чаша вода или по-ефективното - топла вода. Друг вариант е да се изяде някакъв сочен плод за утоляване на прекомерния апетит. Но има и още един, не по-малко ефективен начин да се преборим с прекомерното чувство за глад. Учени от Масачузетския университет са провели изследване, в което вземат участие достатъчно на брой доброволци, като всички участници разпределили в две групи.

Физическата активност подтиска апетита.

Едната група се занимавала цял ден (12 часа) с почистване на дома, като почивали по десет минути на liеки час. Участниците от втората група през цялото това време гледали телевизия или играели на компютърни игри. В края на деня на всички доброволци от експеримента предлагали едни и същи порции храна. Оказало се, че и мъжете и жените от първата група, които през целия ден се движели активно покрай почистването, изяли по-малка част от своите порции, докато безделниците от другата група омахвали всичко в чиниите си, като едвам сдържали своя апетит.

На диетата против затлъстяване е нужно и физическо движение.

Е, надявам се, че и Вие ще направите същия гениален извод, който си извадили изследователите от прочутия университет, а именно, че най-добрия начин да управлявате своя апетит, а оттам и да постигните добри резултати в борбата с излишните килограми, е като си осигурявате режим на живот с повече движение. Затова прилагането само да диета за отслабване, без необходимия двигателен режим, едва ли ще Ви донесе удовлетворителен резултат, а и бързо ще наваксате килограмите си, веднага щом преустановите диетата си.

Къде се отлагат тлъстините при затлъстяване?


Депа с тлъстини.

Затлъстяването у човека води до събиране и отлагане на депа с тлъстини по неговото тяло, като основно това са местата под кожата и областите на корема. Дебелината на затлъстелия слой около корема при хората с повишено тегло може да достигне 15 - 20 см. Тези отлагания от мазнинки не са еднородни, а представляват струпвания с различни размери, а край корема се отлагат не само под кожата, а и в т.н. салник - лойник, където може да се събират в значителни количества.

Излишно или наднормено тегло.

Отложения от мастни клетки се наблюдават също в задкоремното пространство, където са разположени бъбреците, задстомашната жлеза, аортата и други органи. И навсякъде те са разпределени неравномерно, което представлява и естетически проблем при затлъстяването. Когато се говори за излишно или за наднормено тегло, се различават два вида отлагания на тлъстини - централни и периферни. Понякога ги наричат тип «ябълка» и тип «круша». При централното затлъстяване, тлъстинките се отлагат най-вече в областта на корема, поради което го наричат абдоминално. А при периферното - отлаганията са най-вече под кожата.

Централният тип на затлъстяване предизвиква проблеми със здравето.

Оказва се, че тези два вида отлагания не са еднакви по своето значение. При централния вид затлъстяване отложенията те са около вътрешните органи и са метаболитно по-активни. Докато подкожните са метаболитно по-малко активни мазнини. Затова последствията при «ябълките» и при  «крушите» са различни. Почти всички неприятности със здравето са свързани с централния тип затлъстяване, като диабет, хипертония, артеросклероза, които са усложнения именно на този вид наднормено тегло. Докато по-равномерно разпределените подкожни натрупвания, на някои даже може да им се сторят приятни _приятна закръгленост).

Затлъстяването е води до физическо претоварване.


Да качиш излишно тегло на гърба си.

Затлъстяването е излишното тегло, което сме принудени да мъкнем целодневно на гърба си, изнемогвайки под тежестта му. Да качиш излишно тегло на гърба си знаят най-добре какво е войниците. Те имат едни мешки (торби, раници), които в напълно снаряжено състояние тежат 35 кг. Да я качиш за малко на гърба си не е проблем, но да тръгнеш с нея на целодневен поход, е ужасяващо. Законът за всеобщото притегляне е неумолим и не щади никого. Колкото повече е нашето тегло, толкова повече сили са ни необходими, за да го повдигаме от земята на всяка своя крачка, като го носим на себе си през целия си живот.

Изтощителен живот на пълните хора.

Колкото повече тежим, толкова по-изтощителен живот водим, смазани от теглото на тлъстините си. Затова е истинска мечта за много хора да излязат от този омагьосан кръг, да позволят на сърцето си възможност да понамали кръвното налягане и да не работи на предела си, да намалят натоварването  и износването на своите стави, да не се задъхват даже и на сън, да не заспиват на работа и най-накрая - да почувстват простите радости от живота - като да бъдеш подвижен и активен.

Козметичен дефект от излишно тегло.

Описано така, това е едно точно отражение на проблема пред хората със затлъстяване над нормалното (излишно) тегло, което не е просто козметичен дефект, а преди всичко букет от хронични болести, превръщащи младите и здрави хора в инвалиди. Това е вид самоналожена социална дискриминация, водеща до непълноценен живот, до ниско качество на живота. Затова, колкото по-рано проумеем, че затлъстяването е именно "излишно" тегло, което сме принудени целодневно да мъкнем на гърба си и което ежедневно ни оставя без сили и покой, толкова по-решителни и безкомпромисни можем да станем в борбата за отслабване и нормализиране на своето тегло.

Тлъстини в организма


Видове тлъстини.

Тлъстините в организма, с които се борим при отслабване, представляват специализирани клетки, чиято основна функция е да складират и натрупват енергия под формата на мазнини. Но те освен главната имат и други функции, като механичната защита на органите под формата на мастна подложка, топлоизолация на тялото и ендокринна функция по отделяне на някои вещества в кръвта. Тлъстините са два вида - бели и сиви. Белите изпълняват изброените по-горе функции и като количество са повече и на цвят са бяло жълтеникави, докато сивите имат по специфично значение за живия организъм и на цвят са сиво бежеви.

Производство на топлина.

По-тъмния цвят на сивите тлъстини се дължи на наличието на цитохром - вид желязо съдържащ пигмент, а функциите им са по сгряване на тялото чрез отделяне на топлина, което е особено характерно и подчертано в случаите на зимен сън. Заспивайки, организма спира производството на топлина от съкращението на мускулите и тогава топлината му се поддържа от сивата мастна тъкан. Тя е най-много при новородените и значително намалява при възрастните хора. Основните депа на сиви тлъстини в чист вид са около щитовидната жлеза и бъбреците, а около лопатките и раменете има смесени отлагания от двата вида тъкани. Основните мерки при отслабване са насочени към белите тлъстини.

Как да предотвратим качването на килограми след менопауза

Жените качват килограми след менопауза.

С настъпване на менопаузата много жени качват килограми, напълняват и започват непрекъснато да се борят с излишното тегло. Панталони, поли отесняват, особено в талията, а за любимите дънки се налага да позабравят.  Означава ли това, че трябва да се примирят със съдбата на безформена мама? Разбира се, че не! Има редица начини човек да се избави от излишните килограми и ето някои от тях: Преди всичко, разберете че естрогените (женски полови хормони) не са виновни. Тяхното понижение само по себе си не води до увеличаване масата на тялото. Проблемът идва от храненето и физическата активност.

Съкратете алкохола и увеличете спорта.

Но преди всичко, намалете употребата на алкохол (вино, бира, концентрати, ликьори…), който е високо калорийна напитка от чиста енергия, който освен другите проблеми, директно се превръща в тлъстини. Изследванията показват, че има взаимовръзка между консумацията на алкохол и добавянето на тегло след менопаузата. Съкратете го поне на половина или още повече. Колкото по-скоро, толкова е по добре с мерките за укрепване на мускулатурата. Намаляването на мускулната тъкан води до развитието и заместването й с тлъстинки. След 35 годишната си възраст, жените всяка година губят по около 100 - 150 гр. мускулна маса. Затова редовно се занимавайте със спорт - така възстановявате мускули и изгаряте мазнини.

Без героизъм с гладуване.
Не се правете на герои с гладуването - то не е за отслабване. Даже и с ограничителните диети внимавайте. Недостатъчното хранене за денонощието (поне 1200 - 1400 ккал) забавя обмяната на веществата и затруднява отслабването. При редовна физическа активност се придържайте към 1600 - 1800 ккал дневно. Избягвайте опитването на ястия докато ги подготвяте. Това от една страна растройва режима Ви на хранене, а от друга създава предпоставки да се поувлечете и да прекалите. А всички тези опитвания са излишни килограми, от които после трябва да се избавяте с цената на доста усилия.

Не преяждайте.
Не си го причинявайте. Така ще спестите по около 100 - 200 ккал дневно. Не преяждайте на трапезата. Особено в ресторантите порциите често са прекомерни. Сега вече доста заведения предлагат укслугата да Ви поставят излишната храна в пластмасови кутии, за да си я отнесете в къщи. Хранете се правилно. Яжте здравословна храна - натурална, която съдържа витамини, минерални вещества, ензими и … свежест. Пресните плодове са за предпочитане пред чаша плодов сок. А всякаква месна храна задължително изисква повечко прясна салата.

Релаксирайте.

Шоколада го третирайте само като деликатес за опитване - не повече от 1 кубче и то с чай или кафе. Учете се да се разпускате против стреса (много хора "лекуват" стреса с ядене). Вземете топла вана или душ, слушайте релаксираща музика или поиграйте някакъв етно танц или диско. Високото ниво на кортизол, хормона на стреса, благоприятства натрупването на излишни тлъстини в областта на талията. Мерките против стреса ще Ви помогнат да предотвратите качването на килограми и следващото затлъстяване след менопауза.

Затлъстяването придобива епидемични измерения.


Съпътстващи заболявания.

Всяко затлъстяване днес е хроническо заболяване, което се е превърнало в един от основните проблеми на човешката цивилизация в големите, промишлено развити държави. Болезненото затлъстяване придобива наистина застрашаващи мащаби заради неизбежното развитие на съпътстващи заболявания, намиращи се пряка причинно - следствена връзка с излишното телесно тегло. В САЩ затлъстяването е причина за приблизително 300 000 смъртни случая годишно. И в България положението не е по-розово, при положение, че и ние сме на първите места в Европа по затлъстяване.

Затова е крайно време много сериозно да обмислим и приложим действени мерки за отслабване. Следователно, наднорменото тегло, водещо до затлъстяване чрез отлагане на тлъстини (напълняване) по различни части на тялото, е пряк резултат от начина ни на живот - обездвижване + преяждане, като едното и другото взаимно се поддържат и усилват. За да излезем от този порочен кръг е достатъчно да сменим модела на своето поведение в посока движение + диетичен режим, при това с повече естествени продукти.

Малко предприятие ли е вършенето на работа от къщи?

Държавата има проблем при дефиниране понятието за малко предприятието, 

въпрос, който не е решен еднозначно в икономиката и практиката и на други страни, поради което възниква голямо разнообразие от всевъзможни становища, концепции, модели и определения, какво трябва да се разбира под това и при всички тези случаи възможностите за работа от къщи отпадат от подобни класификации и не са обект на разглеждане и подкрепа.
В тази връзка, твърде различни са и подходите за определяне размера на съответната икономическа единица, като в някои случаи се ползват повече от петдесет статистически критерии, като:
 • - численост на персонала,
 • - обем на произведената продукция,
 • - размер на реализираната печалба,
 • - стойност на основния капитал,
 • - пазарен дял,
 • - степен на специализация.
голяма част, от които са не приложими за нуждите на насърчаване и стимулиране на възможностите за надомен труд, като в различните държави от ЕС големината на подобни показатели е даже още по-разнообразна и объркваща, в т.ч. и приемане на регулации от държавата, които поставят индивидуалните предприемачи за надомна работа в неравностойно и неблагоприятно положение. Според сега действащите критерии на държавата,

вършенето на работа от къщи 

би могло да се разглежда не като „малко" и даже не като „микро", а като миниатюрно предприятие, която обикновено се върши от дома, от един човек, с подръчни средства и материали. Когато и държава стигне до това заключение, може би ще погледне с други очи на възможността по този начин да се осигури препитание на около 450 хил. семейства в България, чрез съответно насърчаване - освобождаване от данъци за първите 5 години, поемане на част от осигурителните вноски, насочване на консултантска помощ за развитие на дейността.

Кои са 8-те тайни на милионерите?

Кое е това нещо, което позволява на някои хора да печелят по 1 млн. лв. годишно, 

докато  други едва успяват да изкарат 200 лв. месечно? Кои са тайните на милионерите? Ако погледнем отстрани, и едните и другите правят едно и също нещо: сутрин стават от сън, отиват на работа, пишат, звънят по телефона, разговарят, обядват, почиват.... Но едните печелят купища пари, а другите само сънуват за пари (някои даже и насън не ги виждат). Определено трябва да има някакви правила на милионерите и закономерности, които отличават едната от другата група хора. Нека да разгледаме някои от тях

1) Работете за себе си!

Надали има хора, които са забогатели от заплатите си, работейки за някой друг. Но ако започнете на работите за себе си, в този случай Вие вече задържате целия доход за себе си. Това автоматично Ви гарантира 3 до 5 пъти по-високи доходи при една и съща работа. Изводът е, че хващайки се за Кодекса на труда, Вие се обричате на мизерия. Само помислете - в момента имате няколкостотин хиляди безработни конкуренти! Затова е по-добре да запретнете ръкави и станете деловик (бизнесмен)! Разбира се, така ще имате доста повече мисловна работа, закони, организация, но това е по силите Ви.

2) Не обезценявяйте труда си!

Не мислете, че като "свалите" цените на своите стоки, продукти или услуги, клиентите ще "накацат" по вас като мухи на мед. В дългогодишната си консултантска практика сме се нагледали на безброй случаи на "продавачи", които мислят с психиката на комплексиран купувач и само като ги погледнете, свалят цените на безсмислено ниско равнище. И скоро след това фалират, без да разберат коя е причината. А тя е очевидна - не могат да си правят сметката, а оттам, не могат да си покриват разходите.

3) Не се утрепвайте от работа!

Единици са забогатели от тежък физически труд (може би - боксьори, борци, щангисти ...). Работете с мисълта си. Рационализирайте. Опростявайте. Съкращавайте. Икономисвайте. Предвиждайте. Планирайте. Работете грамотно и с мисъл. Учете се от грешките си, а не ги повтаряйте до безсъзнание (до фалит). Наблюдавайте другите. Учете се и от тях.

4) Не харчете пари, а влагайте!

Колкото и малко пари да имате, когато харчите, опичайте си акъла. Огледайте се около себе си, идете в килера, в мазето, на тавана, в гаража...... и ще забележите безброй ненужни вещи, които да сте използвали 2 - 3 пъти през живота си или за съвсем кратък период от време (докато им мине модата). Вземете, например френския ключ. Кога Ви се е налагало да го използвате? Съвсем рядко, но го имате, заедно с цял сандък други инструменти, за които даже сте забравили, че ги имате.
Но ако осъществявате самостоятелна дейност по поддържане на ВиК инсталации, тези инструменти могат да Ви позлатят. Оценете от тази гледна точка всички вещи, с които разполагате. Колко доход Ви носят на ден, на месец, на година. Или по-скоро изпразват джоба Ви с разходи за данъци, такси, ремонти, консумативи или заемайки ценна жилищна площ в дома Ви ...

5) Концентрирайте се.

Принципът "от всичко по малко, че да е сигурно" е 100% бизнес глупост. От всичкология не се печели. Напишете всичките си интереси на един лист хартия и една седмица ги разглеждайте, като постепенно зачертавате най-безинтересните, докато остане само един - най-любимия. Това е Вашата работа. Забравете всичко друго и правете само нея. За свободното си време може да имате още едно хоби, но то е само за развлечение и за изпускане на "парата".

6) Стъпете извън зоната на комфорта си.

Ако правите само това, което правят останалите или което Вие сте свикнали да си правите (на принципа „едно си баба знае, едно си прави") няма да стигнете по-далеч от хората около Вас. Необходимо е да поемете отговорността и да направите нещо по-различно, да промените правилата, да поведете хорото, да поемете рискът, да стъпите встрани от пътя.

7) Научете ролята си.

Наблюдавайте деловите хора. Как се обличат, как говорят, какво поведение имат? Правете като тях и много скоро ще се превърнете в един от тях - преуспяващ професионалист. В началото го играйте като роля, а в последствие то ще се превърне във Ваша същност.

8) Богатите не са сами.

За да успеете, на Вас са Ви необходими сътрудници, партньори, доставчици, клиенти. Бизнесът се прави сред хората и парите идват от хората. Когато имате нужда от помощ, добре е да има на кого да разчитате. Изграждайте и поддържайте солидна мрежа от контакти.

И така, Вие вече прочетохте 8-те тайни на милионерите, 

но все още не сте в отбора на богатите, защото сега, именно от този момент, нататък, Ви предстои да ги приложите. Разбира се, това не може да стане за месец или два, но ако Вие не започнете да ги прилагате още сега, то няма да стане никога! В продължение на една седмица четете и прилагайте първото правило. Следващата седмица - 2-то правило и т.н. На деветата седмица четете и прилагайте две от правилата едновременно, след това още две и така докато започнете да прилагате и да живеете съгласно всичките 8 правила едновременно и ежедневно. Желая Ви да успеете!

Вкусно готвене на храна за офиси - основа за собствен бизнес.

Умение за готвене.

Ако умеете да готвите вкусно, атрактивно и разнообразно време е да осребрите това свое умение, като започнете да доставяте храна по офисите на фирми и на магазини. Много търговски обекти и офиси в днешно време работят без прекъсване за обедна почивка. Голямо улеснение за тях ще бъде ако има кой да им доставя редовно и на място вкусна и по-разнообразна храна от втръсналите им се сандвичи, хот-доци, хамбургери и др. подобни чуждестранни измишльотини.

Възможност за бизнес.

В същото време българската кухня е доста разнообразна и би могла да Ви излезе доста евтино, ако отглеждате собствени продукти (вижте и други теми в този сайт) и готвите самостоятелно. Така приходите Ви от тази дейност могат да бъдат сериозни, създавайки добра възможност за бизнес.  Може да се наложи да изкарате няколко курса по готвене, за да се научите как да приготвяте храната атрактивно, но по - голямо обучение не Ви е необходимо.

Рекламни визитки.

Възможно е да започнете бизнеса като използвате семейната кола или микробус като средство за доставка. Всичко, от което се нуждаете за  начало е кутийка с подходящи рекламни визитни картички, тетрадка със старателно записвани в нея стари изпитани рецепти за готвене, подходяща посуда (най-добре за еднократна употреба) и малко кураж.

Подходящ маркетинг.

Маркетинговите Ви усилия в началото могат да се ограничават до посещение на офиси и кантори и оставяне на рекламни визитки (поръчайте си ги в голямо количество, без особени екстри, на най-изгодни цени). Можете да се ограничете до доставката само на обяд или да разширите бизнеса си, като включите закуски, специалните събития и обслужването на партита, сватби, конференции и други специфични събития.
Самонаето лице.
Ако нямате собствена фирма, това не е беда - регистрирайте се като "самоосигуряващо се лице" - това става като си подадете заявление за издаване на Булстат в местния клон на Агенция по вписванията. Там ще Ви дадат готова за попълване бланка и срещу малка такса ще Ви издадат собствен Булстат. С тази лична регистрация може да осъществявате своята дейност така, все едно че имате регистрирана фирма.

Рекламна статия.

Най-добрата реклама в случая е тази във вестник където дадена статия разкрива същината на бизнеса ви. Направете една информация за пресата, отправена към местния вестник, където обявявате откриването на своя бизнес - колко атрактивно и вкусно готвите, какви традиционни рецепти използвате, колко сте точни в доставките и всичко това на съвсемприемливи цени и т.н. След като веднъж сте имали няколко клиента, безжичния телефон ще свърши своята работа като най-добрата по-нататьшна реклама.

-Агротехнология за отглеждане на магданоз в малка градина - собствено производство за лични нужди и за допълнителни доходи.

Магданоз - обща характеристика


Наименование

Магданоз с латинско наименование Petroselinum hortense е сред най-разпространените в България подправки - светло зелено, двугодишно тревисто растение. Семената могат да поникват даже при 5 градуса, а пониците са издръжливи и при минус 5 градуса. Възрастните растения, особено на Листният магданоз, могат да презимуват даже на открито.

Условия за отглеждане

Магданозът не понася засенчване, а когато листата му се издължават, загубват своя аромат и има опастност витамините в тях да намаляват. Почвата за отглеждане на подправката трябва да е рохкава, добре обработена, без плевели и пропусклива, а освен това е необходима определена почвена влажност за поникване на семената и по-късно в началото на вегетацията.


Видове магданози

Повечето сортове магданоз са доста студоустойчиви, като оптималната температура за отглеждане е 15-20 градуса, но и по-високи температури не му вредят, ако редовно се полива. Богат е на витамини, минерални соли и етерични масла, от които идва аромата на листата, а също и на корените, като потребаема част.

Произход на растението


Средиземноморско растение.

Подправката магданоз, представлява двугодишно тревисто растение от семейство Сенникоцветни, чийто латински наименования - Petroselinum crispum, Petroselinum neapolitanum, Petroselinum latifolium, издават неговия произход от Средиземноморието.

История.

В Древен Рим и в Древна Гърция е известен като декоративно и лекарствено растение. По-късно, като зеленчукова култура и подправка, магданозът получава разпространение в страните от Западна Европа през 14-ти век, а в Източна Европа се появява към 18-ти век. Днес магданоз, като дворна или посевна култура се отглежда на всички континенти, основно в две разновидности - за листа (листна маса) и за корени.

Биологични особености


Развитие на растението

През първата година на своя живот растението образува прикоренова розетка и продълговати черешовидни листа, а при коренните сортове - и кореноплод. А през втората година образува цветоносни стебла и семена. При неблагоприятни условия на отглеждане, някои растения могат да образуват цветове още през първата година, но те трябва да бъдат отстранявани от посевите. Магданозеният кореноплод има удължена конусообразна форма с дължина до 35 см със светло сива или жълтеникаво-бяла окраска.

Описание

Листовите сортове не образуват кореноплод, а имат само малко уедрени разклонения на корените. Листата са тройно разсечени, тъмно зелени, гладки или жълто зелени, с гофрирани краища. Цветоносното стебло, с височина до 1 м, е разклонено. Цветовете са жълти или жълто зелени, дребни, събрани в съцветия. Плодът е двусеменен, семената са дребни, сиво-зелени, със специфичен мирис. Съхраняват кълняемост 2 - 3 години.

Топлинен режим

Магданозът е студоустойчиво растение, с по-малки изисквания към топлина от моркова, което е важно негово качество, с оглед възможността за целогодишно отглеждане, с което може да се избегне сезонността в бизнеса с него. Семената започват да прорастват при температура 3-5 градуса, но оптималната температура за развитие на подправката е 18 - 22 градуса. Кълнове се появяват на 15 - 20-тия ден след засяването, а понякога и по-късно.

Влага и почви.

Издържа краткотрайни понижения на температурите, даже до -9 градуса. Растението магданоз е влаголюбиво, но не понася преувлажняване - в близост до подпочвени води, растението расте лошо. Предпочита плодородните, добре наторени и рохки почви и торф. На тежки и сълно уплътнени почви, корените придобиват уродлив вид, зле растат и са подложени на заболявания, поради което в такива почви трябва да се довнася малко пясък. Харесва дългия ден, откритите, незасенчени площи.

Полезни вещества в магданоза


Подправка.

Растението магданоз, използвано като подправка в храната, оказва стимулиращо действие върху отделянето на храносмилателни сокове, като улеснява смилането на белтъчините в стомаха, а освмен това усилва образуването и отделянето на жлъчка, но в по-големи количества може да раздразни бъбреците.

Билка.

А когато растението се използва и като билка, от него се прави отвара за възбуждане на апетита и за намаляване образуването на газове в червата. Но поради богатото съдържнаие на етерични масла, би трябвало да се употребява умерено при заболявания на бъбреците (каквито са нефритите), на черния дроб и жлъчните пътища (като хепатити и холангити) и на стомаха - при гастрити и язвена болест.

Съдържание.

В 100 гр. листен магданоз се съдържат: белтъчини - 4.1 гр, въглехидрати - 6.8 гр, мазнини - 0.9 гр, целулоза - 1.5 гр и калории 50. В листния магданоз се съдържат и следните витамини - Каротин - 6.32 мг%, Е - 5.50 мг%, С - 182 мг%, РР - 1.35 мг%, В2 - 0.30 мг%, В1 - 0.14 мг% и К - 0.10 мг%. А освен това, в 100 гр. корените се съдържат: белтъчини - 2.9 гр, въглехидрати - 2.3 гр, мазнини - 0.6 гр, калории - 27.

Според данни от различни литературни източници, посочени по-горе, прави впечатление сравнително високото съдържание в магданоза на полезни вещества, като витамините С, Е и Каротин. Освен това има съдържание на минерални соли, като Калий - 880 - 1080 мг%, Калций - 190 мг%, Желязо - 3.2 мг% и също високо съдържание на оксалова киселина - 190 мг%.

Използване и приложение на подправката


Подправяне на вкуса.

И двата вида се използват в подправянето вкуса на различни храни и по различен начин. Магданозените листа са богати на витамин С и каротин, но в тях се съдържат и витамините В1, В2, РР, К, фолиева киселина, а освен това има захар, минерални соли (калций, калий, желязо, фосфор), азотисти вещества. В корените се съдържат белтъци и въглехидрати, но те са по-малко богати на витамини. Например, витамин С е 3 пъти по-малко, а каротин почти няма.

Аромат и вкус.

Специфичния аромат и вкус се придават от ефирни масла. Наличието на горните вещества, обосновава включването на магданоз в режима на хранене при болести на бъбреците, черния дроб, жлъчния мехур, сърдечно съдовата система, както и при храносмилателни разстройства. Сок от листата и отвара от корените отдавна се прилагат като пикочогонно и потогонно средство, а свежи листа се прилагат към местата на ухапвания от комари, пчели и оси.

Хранителни свойства.

Свежа зеленина е подходяща не само за украса на Вашите ястия и за подобряване на техния вкус, но в добавка насища организма Ви с необходимите му витамини, като особено внимание в това отношение заслужава подправката магданоз. Но неговите полезни свойства са известни далеч не на всички потребители.

Полезни свойства.

Магданозът е растение, известно още на древните египтяни и се е ценял на теглото на злато. И днес полезните свойства на тази подправка успешно се използват в народната медицина и в козметиката, а неговите удивителни вкусови качества намират широко приложение в кулинарията, без да се прекалява с количеството.

В превод от латински език, наименованието магданоз означава „растящ на камък" и действително, това растение не е придерчиво към почвата, успешно расте на каменисти почви и се отличава с необичайна невзискателност.  Магданоз може да се отглежда както в градина до настъпване на есенните студове, така и в къщи под прозорец - целогодишно, като при това запазва своите лечебни свойства.

Градински магданоз


Употреба.

Една от най-често употребяваните у нас - в нашата кухня, хранителни подправки е градински магданоз (в лат. Petroselinum crispum или Parsley - в англ.) - двугодишно тревисто растение от семейство Apiaceae. То има подчертан сокогонен ефект, подобрява значително преработката на белтъчините в стомаха, усилва отделянето на жлъчка, а също подпомага нейното образуване.

Магданозът е много популярно и полезно растение в нашите градини, като притежава много ухайни и вкусни листа, съдържащи освен голямо количество витамин С, също и каротин, много ароматни ефирни масла, които подобряват апетита при хранене. Благодарение на специфичните си съставки, подправката, наред с морковите, е много полезна и за зрението.

Начини на използване.

В приготвянето на храна, магданоз се използва както в прясно състояние, така и изсушен, но също може да се прилага и като отвара за възбуждане на апетит и за намаляване на газообразуването в червата. Поради съдържанието на етерични масла, е добре да се ограничава употребата му при заболявания на бъбреците, черния дроб и стомаха. За да се запази високото съдържание на витамин С в магданоза, подправката трябва да се поставя в ястията непосредствено преди поднасянето им. Но освен листата, употребяема част са и корените - равни или разклонени, с белзникав или сив оттенък.

Описание на подправката.

Стъблото на растението магданоз е правостоящо, разклонето, набраздено и може би не знаете, че достига до 100 см височина. Листата са триъгълни, блестящи отгоре и матови отдолу. Могат да бъдат двойно или тройно разчленени. Цветовете са дребни, събрани в сложни чадърчета, жълтовато-зелени на цвят. Плодът на магданозената подправка е двусеменен, свит отстрани, със зеленикав цвят. А теглото на 1000 семена е 1.5 - 1.8 грама.

Отглеждане на магданоз


Засяване.

Магданоз се отглежда на практика така, както и морков. Особено кореноплодните сортове. Сее се обикновено след органично наторяване след краставички, ранен картоф, лук. Листовидният сорт може да се сее и след прясно наторяване (3 - 5 кг / кв. м) през есента. Магданоз може да се сее в месеците от февруари до април, октомври-ноември и в края на юни. През есента почвата се обръща изцяло на дълбочина една лопата и при необходимост - се тори. На пролет почвата се разрохва и тори - на 1 кв. м. - амониева селитра - 15-20 гр, суперфосфат - 40-50 гр, калиев хлорид - 20-30 гр.

Подготовка на семената.

Семената преди посев, в продължение на 6 денонощия прорастват в двоен слой влажна марля при стайна температура, а след това се държат в хладилник 10 - 15 денонощия при температура  минус 1-2 градуса. Такава частична яровизация позволява да се съкратят сроковете за поява на кълнове до 5-7 дни. Есенното засява (преди зимата) се прави със сухи семена. Сее се в увлажнени бразди, на дълбочина 1,5 - 3 см и на растояние 3 - 4 см, като растоянието между редовете е 20 - 30 см.

Покриване.

Посевите се покриват отгоре с торф, тъй като при загуба на влага, семената поникват по-нарядко. На пролет, за ускоряване на покълването на семената, посевите се покриват с полиетилен, който се сваля при покълването. Понякога, магданоз се отглежда и от разсад (както при целината). За целта семената се засаждат в саксии или сандъчета към края на февруари - началото на март или по-рано, като след 50 - 60 дни (към средата или края на април) растенията се пресаждат на открито. Така листата са готови за бране през юни.

Листна маса през зимата.

Листна маса от магданоз може да се получи и през есенно зимния период. За целта добре развити корени се засаждат в дълбоки сандъчета с плодородна почва, без да се засипват догоре (зелената част остава на открито), на растояние 10-12 см между редовете и 6-8 см между корените - на 1 кв. м. се се засаждат 5 - 6 кг корени. Сандъчетата се държат в топло и светло помещение, като им се прави умерено поливане. След 30-35 дни листата са готови за бране, правят се 2 - 3 отреза на листа, след което се обират напълно и корените се изваждат. По този начин се постига добив от 6 - 8 кг от 1 кв. м.

По този начин се осигурява получаването на зелена маса извън сезона (есен - зима)за сметка на запасите от хранителни вещества, натрупани от растенията в техните корени. За целта може да се ползва и парник, особено ако имате намерение да произвеждате по-големи колечиства магданоз за пазара. Този метод може да се прилага както в късната есен, след събирането на основната продукция, така и рано на пролет преди сезона на подправката.

В тези случаи, макар да е добре да се осигури светлина на растението, то не е толкова чувствително към нея и при оптимална температура и умерено поливане, то е в състояние бързо да развива зелена маса. За извеждане на корените от състоянието на покой, преди засаждането трябва да да се затоплят при температура 45 - 55 градуса в продалжение на 12 - 24 часа.

Пролетно засаждане.

Ако корените се използват за ранно пролетно засаждане, те не се подгряват. След засаждането, се полива. Желателно е през първите 5 - 7 дни за корените се осигурява температура 12 - 16 градуса, която благоприятства ускореното прокарване на листа. В последдствие, до края на вегетацията, е добре температурата да се поддържа около 18 - 20 градуса.

Грижите за извънсезонното отглеждане на магданоз включват редовно, но умерено поливане (за да не загниват корените), подхранване с амониева селитра, суперфосфат и калиев сулфат с норма до 15 - 20 гр на кв. м. сухо вещество. По описаната агротехнология магданоз на листа може да се произвежда от януари до март включително, като за целта се използват корени с тегло 60 - 80 гр.

Грижи за посевите от магданоз

Грижите за посевите с магданоз, независимо през кой сезон се отглеждат, включват борба с плевелите, които много често заглушават посевите от културата. Освен това, се правят 2 разреждания на посевите - когато се бере листова подправка, след разреждането се оставят по 70 - 80 растения на 1 кв. м., а при отглеждане на корени - 40 - 60 растения на 1 кв. м.

Торене се прави след разреждането, като първия път се внасят 10 г амониева селитра и суперфосфат и 30 гр калиеви соли на 1 кв.м. При второто подхранване - 10 гр. амониева селитра и 50 гр. калиеви соли или дървена пепел. Торенето се съчетава с поливки, като поливки се правят и допълнително няколко пъти през сезона в зависимост от времето. След всяко поливатне, на следващия ден, почвата се разрохва.

Събиране на реколтата

Листовата подправка започва да се реже, когато листата достигнат височина от 15 - 20 см, като се оставят стърнища от 4 - 5 см. След 25 - 30 дни листата отново нарастват до същите размери и са готови отново за подрязване. Ако се отглежда разновидността на магданоз за корени, честото рязане на листа се отразява зле на развитието на корена. Поради това обирането на листата и корена при този сорт се извършват едновременно.

Магданозът е по-студоустойчив от редица други кореноплодни зеленчуци, поради което може да се обира по-късно през есента, до настъпването на замръз - края на октомври - ноември. За да се улесни събирането на корените, растенията леко се подкопават и повдигат с вила. Стъблата се срязват 1 - 2 см от главата на корена и се използват за изсушаване, подсоляване или се съхраняват в полиетиленови пакети.

Съхранение

Корените се сортират. Едрите и здрави корени се подреждат за съхранение, а дребните и уродливите се използват за изкарване на листа при извънсезонното засаждане, за през зимния период. Съхраняването на корените се прави в мазета, в сандъче с пясък, на стелажи, в погреби, в ями, на купчини или в домашни условия - в помещения, на балкони или в хладилник. Корените, предназначени за съхранение през зимата, трябва да са здрави, неповредени, сортирани по видове, степен на зрялост, размер, сорт и др. качествени показатели. Когато се използва пясък за засипване, той трябва де е чист в санитарно отношение.

Добър резултат дава съхранението н полиетиленови торби, поставени в хранилището вертикално и в незавързано състояние. Много е важно по време на обирането и при съхранението да не се допускат механични повреди или измръзвания на корените. Затова обирането трябва да става преди настъпването на студове, стръковете веднага трябва да се обрязват на 1 -2 см. Обрязаните стебла трябва да се защитят от вятър и слънце или веднага да се подложат на съхранение. Важно е да се задържи излизането на корените от състоянието на покой и да се предпазят от натъртване, за да се избегнат пораженията от гъбични микроорганизми. Тези условия отговарят на съхранение при температура 0 - 1 градуса с относителна влажност на въздуха около 95%.

Градински участък за магданоз.

Градинският участъкът, който сте определили в своя двор за отглеждане на магданоз, е добре да се подготви още през есента. За целта се прави прекопаване и внасяте по 4 - 5 кг. прегорял оборски тор на квадратен метър. На пролет се внасят допълнително комплексни минерални торове. Тази подправка е сравнително студоустойчива култура, поради което се сее директно в почвата на отредения участък през ранната пролет - някъде около април. За предпочитане е да отглеждате магданоз като компановате отредения участък на лехи с 20 - 25 см междуредия на подходящо място в градината си. Така ще си осигурите добра реколта както за лична употреба, така и за осигуряване на допълнителни доходи от една приятна градинарска работа, без да се налага в това да влагате прекомерни усилия.
Налични издания по английски език - за българи: